CT-scans met hoog stralingsniveau tijdens zwangerschap in 20 jaar verviervoudigd

Zwangere vrouwen ondergaan tegenwoordig vier keer zo vaak beeldvormende scans met een hoge stralingsenergie als 20 jaar geleden.

Vooral het aantal CT-scans nam toe. Hierbij worden hoge doseringen ioniserende straling gebruikt om een gedetailleerd beeld van de groeiende baby te verkrijgen.

Onderzoekers van de University of California in San Francisco ontdekten dat het aantal CT-scans in de VS de afgelopen 20 jaar is verviervoudigd en in Canada is dit aantal verdubbeld. In plaats van een traditionele echo te maken, gaan artsen over tot het gebruik van de CT-scan om ernstige medische aandoeningen op te sporen.

‘Beeldvormingstechniek kan nuttig zijn, maar zij kan ook te vaak worden ingezet. U zou eigenlijk altijd, maar vooral tijdens de zwangerschap, moeten vragen of het echt medisch noodzakelijk is om een scan te laten uitvoeren waarbij ioniserende straling wordt gebruikt, ’ aldus onderzoeker Rebecca Smith-Bindman. Het stralingsniveau van een CT-scan is veel hoger dan het niveau bij een standaard röntgenfoto en niemand weet wat de eventuele schadelijke gevolgen kunnen zijn voor de foetus.

De onderzoekers onderzochten 3,5 miljoen zwangerschappen tussen 1996 en 2016, in zes gezondheidssystemen in de VS en de Canadese staat Ontario. Tijdens die periode kreeg 5,3 procent van de Amerikaanse vrouwen en 3,6 procent van de vrouwen uit Ontario een CT-scan.

JAMA Netw Open, 2019; 2: e197249

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...