Covid-19 slechts zelden overgedragen van moeder op baby

Moeders met Covid-19 geven in de baarmoeder of na de geboorte het virus vrijwel niet door aan hun kinderen, zolang de juiste hygiënemaatregelen worden gevolgd, aldus nieuw onderzoek.1

Amerikaanse onderzoekers van het Columbia University Irving Medical Center en NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital hebben onlangs een kleinschalige studie uitgevoerd naar de verticale transmissie van het coronavirus van moeder op kind. Van de 101 pasgeborenen met moeders die positief waren getest op Covid-19, werden slechts twee positief getest voor het virus. Beide zuigelingen vertoonden verder geen symptomen.

Waarom Covid-19 minder overdraagbaar van moeder op baby lijkt dan sommige andere virussen is nog onduidelijk. De bevindingen van deze studie tonen wel aan dat slechts weinig maatregelen nodig zijn om pasgeborenen te beschermen tegen Covid-19-transmissie, zoals het dragen van een mondmasker en een goede borst- en handhygiëne tijdens het geven van borstvoeding.

In het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC loopt in samenwerking met andere instituten nog een onderzoek naar de mogelijkheden om moedermelk in te zetten om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. In augustus maakten deze Nederlandse onderzoekers bekend dat moedermelk van vrouwen die een Covid-19-infectie hebben doorgemaakt, antistoffen tegen het coronavirus bevat.2

Bron: JAMA Pediatr. 2020 October (Publicatie online) en Amsterdam UMC

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...