28-10-2021

Covid-19: resistent na infectie of door genen

Uit onderzoek blijkt dat een Covid-infectie minimaal een jaar lang immuniteit geeft. Onderzoekers uit Barcelona vinden daarom dat alleen mensen die het virus nog niet hebben gehad prioriteit moeten krijgen voor vaccinaties. Om de genetische resistentie tegen het virus te onderzoeken, start een andere groep wetenschappers met een wereldwijd onderzoek.

De Spaanse onderzoekers onderzochten1 173 zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in 2020 allemaal besmet waren. Zij waren verbaasd over de antistoffen die een jaar later nog steeds zichtbaar waren. De onderzoekers denken dat deze natuurlijke immuniteit nog langer kan duren, tot zelfs enkele jaren. Eerdere studies suggereerden een periode van een paar maanden.

Het aantal antistoffen dat een bepaald eiwit van het virus herkent, was bij 61 procent van de groep deelnemers maanden na de infectie nog steeds hoog. Ook hadden zij de grootste bescherming voor een tweede infectie. Slechts vier werden opnieuw ziek, één van hen bezat een laag gehalte van het eiwit herkennende antistof.

Het overgrote deel van de groep had een mild ziektebeeld, voor enkelen was een ziekenhuisbezoek onvermijdelijk. Deze mensen beschikten na negen maanden over het hoogst aantal antistoffen. Volgens de onderzoekers moeten mensen die nog geen Covid-19 hebben gehad als eersten een vaccinatie ontvangen, omdat degenen die wel Covid-19 hadden mogelijk nog een jaar immuun zijn. Immuun zijn zonder ziek te zijn geweest, kan ook. En dit fenomeen is een tweede groep wetenschappers aan het onderzoeken.

Onderzoek genetische resistentie
In het kader van hoe meer we weten, hoe beter de grip op het virus, bedacht deze groep een strategie2 voor het identificeren en genetisch analyseren van mensen die de ziekte schijnbaar ontlopen. Of dit nu binnen het gezinsverband is of na regelmatig contact met een besmet persoon.

Eerdere onderzoeken brachten al aan het licht dat mensen met type O-bloedgroep lichte resistentie vertoonden. Om nu op genetisch vlak meer te weten te komen, richten de onderzoekers hun studie eerst op mensen die binnen een huishouden in contact zijn geweest met het virus, maar niet besmet zijn geraakt. Vervolgens analyseren zij het genetisch materiaal van mensen die minimaal één uur per dag en gedurende de eerste drie tot vijf dagen van de symptomen in contact zijn geweest met een besmet persoon. Meer informatie over dit tweede onderzoek is hier te vinden. Meedoen kan ook, de wetenschappers zoeken nog deelnemers.

Bronnen:
1: BMC, 2021: 19; 155
2: Nat Immunol, 2021: 10.1038

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...