COVID-19 houdt langer aan en piekt later bij patiënten met ernstige klachten

Een nieuwe analyse van data van 96 Chinese COVID 19-patiënten laat zien dat het virus bij patiënten met ernstige symptomen langer aanhoudt en later piekt in het ademhalingsweefsel dan bij patiënten met milde klachten.

Onderzoekers onderzochten meer dan 3.000 monsters. De betreffende COVID 19-patiënten waren tussen 19 januari en 20 maart 2020 opgenomen in een ziekenhuis in de provincie Zhejiang, China.

Virale belasting

Het aantal virale deeltjes dat aanwezig is in een geïnfecteerde patiënt wordt de virale belasting genoemd. In het algemeen geldt dat hoe hoger de virale belasting, hoe meer virusdeeltjes een patiënt kan verspreiden in zijn omgeving wanneer hij uitademt of hoest.

De onderzoekers ontdekten dat de gemiddelde levensduur van het virus in de ontlasting (22 dagen) aanzienlijk langer was dan in de luchtwegen (18 dagen) en bloedmonsters (16 dagen). Zij stelden ook vast dat de gemiddelde aanwezigheid van het virus in ademhalingsmonsters van patiënten die ernstig ziek waren aanzienlijk langer was (21 dagen) dan bij patiënten die een mildere variant onder de leden hadden (14 dagen).

In de milde groep bereikte de virale belasting in de tweede week vanaf het begin van de ziekte een hoogtepunt, terwijl in de ernstige groep de virale belasting ook in de derde week nog hoog bleef. Daarnaast was de levensduur van het virus langer bij patiënten ouder dan 60 jaar en bij mannen.

Herstelfase monitoren

De onderzoekers wijzen op een aantal beperkingen in hun studie, zoals het relatief kleine aantal deelnemers. Dat kan de nauwkeurigheid van de resultaten hebben beïnvloed. Echter, ze menen wel dat hun bevindingen laten zien dat het virus langer aanhoudt bij patiënten die ernstig ziek zijn en dat deze patiënten dus een groter risico op verspreiding vormen. Daarom is het belangrijk om ook in de herstelfase ernstig zieken streng te blijven monitoren om verdere besmetting met COVID-19 te helpen voorkomen, aldus de onderzoekers.

Bron: BMJf2020;369:m1443

Uit dezelfde categorie

Sneltest voor opsporing coeliakie

In Nederland heerst er onderdiagnostiek van coeliakie. Coeliakie is een auto-immuunziekte die de dunne darm beschadigd na het eten van gluten. Coeliakie ontwikkelt zich al vroeg in het leven en de symptomen lopen uiteen, waardoor het lastig te herkennen kan zijn....

Het laatste nieuws

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...

Livemuziek helpt het herstel na een operatie

Livemuziek aan het bed van een patiënt na een operatie in het ziekenhuis vermindert de pijn. Bovendien zorgt het voor minder angst en verbetert het algemeen welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek op de chirurgische afdeling van het UMC Groningen onder 35...