COVID-19 houdt langer aan en piekt later bij patiënten met ernstige klachten

Een nieuwe analyse van data van 96 Chinese COVID 19-patiënten laat zien dat het virus bij patiënten met ernstige symptomen langer aanhoudt en later piekt in het ademhalingsweefsel dan bij patiënten met milde klachten.

Onderzoekers onderzochten meer dan 3.000 monsters. De betreffende COVID 19-patiënten waren tussen 19 januari en 20 maart 2020 opgenomen in een ziekenhuis in de provincie Zhejiang, China.

Virale belasting

Het aantal virale deeltjes dat aanwezig is in een geïnfecteerde patiënt wordt de virale belasting genoemd. In het algemeen geldt dat hoe hoger de virale belasting, hoe meer virusdeeltjes een patiënt kan verspreiden in zijn omgeving wanneer hij uitademt of hoest.

De onderzoekers ontdekten dat de gemiddelde levensduur van het virus in de ontlasting (22 dagen) aanzienlijk langer was dan in de luchtwegen (18 dagen) en bloedmonsters (16 dagen). Zij stelden ook vast dat de gemiddelde aanwezigheid van het virus in ademhalingsmonsters van patiënten die ernstig ziek waren aanzienlijk langer was (21 dagen) dan bij patiënten die een mildere variant onder de leden hadden (14 dagen).

In de milde groep bereikte de virale belasting in de tweede week vanaf het begin van de ziekte een hoogtepunt, terwijl in de ernstige groep de virale belasting ook in de derde week nog hoog bleef. Daarnaast was de levensduur van het virus langer bij patiënten ouder dan 60 jaar en bij mannen.

Herstelfase monitoren

De onderzoekers wijzen op een aantal beperkingen in hun studie, zoals het relatief kleine aantal deelnemers. Dat kan de nauwkeurigheid van de resultaten hebben beïnvloed. Echter, ze menen wel dat hun bevindingen laten zien dat het virus langer aanhoudt bij patiënten die ernstig ziek zijn en dat deze patiënten dus een groter risico op verspreiding vormen. Daarom is het belangrijk om ook in de herstelfase ernstig zieken streng te blijven monitoren om verdere besmetting met COVID-19 te helpen voorkomen, aldus de onderzoekers.

Bron: BMJf2020;369:m1443

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...