Covid-19: drie oorzaken die kans op superverspreiding verhogen

Sommige mensen verspreiden Covid-19 niet of op kleine schaal. Anderen besmetten juist weer een groot aantal mensen: de superverspreiders. Een onderzoek, verricht in de Verenigde Staten, naar deze superverspreiders laat drie oorzaken zien die dit verschil verklaren.

Het onderzoek moet helpen om de verspreiding van het virus te vertragen. De onderzoekers stellen dat het identificeren van de superverspreiders hiervoor een oplossing kan zijn. De studie, gepubliceerd in Pnas, laat drie mogelijke oorzaken zien: BMI, leeftijd en de mate van de infectie.

Een groep van 194 gezonde mensen en 8 apen werd geïnfecteerd met het Covid-19-virus. Van de mensen en apen uit het onderzoek gaven de oudere proefpersonen met een hogere BMI en een zwaardere Covid-19-infectie drie keer zoveel uitgeademde druppels door. De onderzoekers constateerden geen verschillen tussen man of vrouw.

De sleutel tot superspreiding ligt in het slijm in de luchtwegen, meldt de studie. De bevindingen geven aan dat het vermogen van het slijm om te breken tijdens de ademhaling verschilt van persoon tot persoon. Hierbij spelen BMI, leeftijd en het virus een rol. Hoe hoger het BMI en de leeftijd en hoe sterker het virus aanwezig is, hoe hoger de kans dat het slijm breekt en er druppels worden uitgeademd.

Het zijn de kleine druppeltjes die een probleem vormen: ze reizen verder, hangen langer in de lucht en dringen dieper in de longen wanneer ze worden ingeademd. Uit het onderzoek blijkt dat op het hoogtepunt van de Covid-19-infectie, meestal na een week, de uitgeademde deeltjes het kleinst en dus het gevaarlijkst waren.

Volgens de analyse van de onderzoekers volgt Covid-19 waarschijnlijk het patroon van andere infectieziekten, waarbij 18 procent van de geïnfecteerden verantwoordelijk is voor 80 procent van de overdracht.

Bron: PNAS February 23, 2021 118 (8) e2021830118

 

Uit dezelfde categorie

Orthomoleculaire therapie bij parkinson

Orthomoleculaire therapie richt zich op het herstellen van lichaamsbalansen door middel van voeding en voedingsstoffen. Deze therapie gaat uit van het idee dat genetische- en omgevingsfactoren samen met fysieke kenmerken invloed hebben op de processen in het lichaam....

Het laatste nieuws

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Wandelen werkt: Minder zitten en in beweging

Ivonne Pappot is Mindful Walk-instructeur. Mindful Walk is een combinatie van wandelen, mindfulness en ademhalingstechnieken. Voor Medisch Dossier schreef Ivonne een reeks columns over waarom wandelen werkt. Dit is het eerste deel. Tijdens de coronacrisis maakte het...