Covid-19: drie oorzaken die kans op superverspreiding verhogen

Sommige mensen verspreiden Covid-19 niet of op kleine schaal. Anderen besmetten juist weer een groot aantal mensen: de superverspreiders. Een onderzoek, verricht in de Verenigde Staten, naar deze superverspreiders laat drie oorzaken zien die dit verschil verklaren.

Het onderzoek moet helpen om de verspreiding van het virus te vertragen. De onderzoekers stellen dat het identificeren van de superverspreiders hiervoor een oplossing kan zijn. De studie, gepubliceerd in Pnas, laat drie mogelijke oorzaken zien: BMI, leeftijd en de mate van de infectie.

Een groep van 194 gezonde mensen en 8 apen werd geïnfecteerd met het Covid-19-virus. Van de mensen en apen uit het onderzoek gaven de oudere proefpersonen met een hogere BMI en een zwaardere Covid-19-infectie drie keer zoveel uitgeademde druppels door. De onderzoekers constateerden geen verschillen tussen man of vrouw.

De sleutel tot superspreiding ligt in het slijm in de luchtwegen, meldt de studie. De bevindingen geven aan dat het vermogen van het slijm om te breken tijdens de ademhaling verschilt van persoon tot persoon. Hierbij spelen BMI, leeftijd en het virus een rol. Hoe hoger het BMI en de leeftijd en hoe sterker het virus aanwezig is, hoe hoger de kans dat het slijm breekt en er druppels worden uitgeademd.

Het zijn de kleine druppeltjes die een probleem vormen: ze reizen verder, hangen langer in de lucht en dringen dieper in de longen wanneer ze worden ingeademd. Uit het onderzoek blijkt dat op het hoogtepunt van de Covid-19-infectie, meestal na een week, de uitgeademde deeltjes het kleinst en dus het gevaarlijkst waren.

Volgens de analyse van de onderzoekers volgt Covid-19 waarschijnlijk het patroon van andere infectieziekten, waarbij 18 procent van de geïnfecteerden verantwoordelijk is voor 80 procent van de overdracht.

Bron: PNAS February 23, 2021 118 (8) e2021830118

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...