07-07-2021

Constant licht slecht voor mannelijke vruchtbaarheid

Verblijven in een langdurig lichte omgeving heeft een negatieve invloed op de mannelijke vruchtbaarheid. De chronische blootstelling aan licht zorgde voor een verminderde functie van de cellen van Leydig die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van testosteron.

De afgelopen jaren gaat de mannelijke vruchtbaarheid snel achteruit. Zaadcellen zijn in minder grote mate aanwezig en zijn bovendien minder bewegelijk. Dit heeft een negatieve impact op de mannelijke vruchtbaarheid. Wetenschappers zijn daarom op zoek naar oorzaken van de verminderde vruchtbaarheid. Voeding en leefstijl spelen duidelijk een rol. De blootstelling aan constant licht lijkt echter ook invloed te hebben op de mannelijke vruchtbaarheid.

Verstoring van het hormonale stelsel

De onderzoekers hebben de blootstelling aan licht op de vruchtbaarheid onderzocht in een diermodel. Ratten werden blootgesteld aan constant licht vanaf de kindertijd, totdat ze de volwassen leeftijd hadden bereikt. Onder invloed van licht veranderde de functie van de cellen van Leydig die verantwoordelijk zijn voor de testosteronproductie. Dit kwam doordat het aantal mitochondriën, de energiefabriekjes in een cel, afnam. Hierdoor konden de cellen van Leydig zich onvoldoende ontwikkelen en hadden ze bovendien een energietekort waardoor er een vertraging in de reproductieve ontwikkeling ontstond.

Een grote groep mensen wordt in de huidige maatschappij niet meer blootgesteld aan een sterk licht-donkercontrast vanwege een leven binnenshuis, gebruik van beeldschermen en het leven in de stad waar de omgeving constant is verlicht. Veel lichamelijke functies volgen echter een circadiaan ritme onder invloed van licht. De aanmaak van hormonen, waaronder de geslachtshormonen, is sterk afhankelijk van een dag-nachtritme. Verstoring van de licht-donkercyclus lijkt dan ook een grote impact te hebben op het hormonale systeem van mannen en in het bijzonder de productie van geslachtshormonen.

Bron: Front. Endocrinol., 16 March 2021

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.