15-01-2024

Boekrecensie ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?’

De titel van het boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? is de vraag die Lieneke van de Griendt stelt aan alle behandelaren van patiënten met een chronische aandoening. Als huisarts raakte zij ervan overtuigd dat deze patiënten zelden geholpen zijn met het voorschrijven van uitsluitend medicijnen.

De auteur is sinds 1995 huisarts en geeft in dit boek een boeiende kijk op de hedendaagse geneeskunde en haar visie daarop. In haar opleiding miste zij duidelijk de voor haar nu zo belangrijke disciplines ‘voeding en leefstijl’ en werd er volgens haar te veel nadruk gelegd op ‘medicijnen’.

Toch schrijven veel van haar collega’s nog steeds veelvuldig medicatie voor die in de meeste gevallen wel de klachten verlicht en de symptomen onderdrukt, maar de patiënt niet geneest. Een ander nadeel van medicijnen is bovendien dat ze vaak meer doen dan waarvoor ze worden ingezet, wat weer nieuwe klachten kan geven.

Van de Griendt is duidelijk meer een voorstander van een op wetenschap gebaseerde benadering die bepaalt ‘hoe en waarom’ een ziekte optreedt en het herstellen van de gezondheid door de onderliggende oorzaken van een ziekte aan te pakken. Dit vereist analytisch denk- en puzzelwerk op zowel het lichamelijke als het psychische vlak. Zij pleit dan ook voor een specialisatie binnen de huisartsengeneeskunde, die het mogelijk maakt dat huisartsen binnen hun praktijk hiervoor de tijd krijgen; nu moet de afhandeling van een acute klacht in 10 tot 20 minuten gebeuren. Om samen met een patiënt helder in beeld te krijgen wat er aan de hand is, zal bij een chronische ziekte veel meer tijd nodig zijn.

Bijzonder in het boek is het verhaal van Terry Wahls en Rob, patiënten met een vorm van multiple sclerose (MS). Wahls is professor in de interne geneeskunde aan de Universiteit van Iowa en verdiepte zich in wat haar lijf nodig had om te herstellen. Rob raakte geïnspireerd door haar verhaal en uiteindelijk kregen beiden met behulp van onder andere aanpassingen in voeding en leefstijl een enorme verbetering in hun kwaliteit van leven. Voor Van de Griendt zijn zij het bewijs dat deze aanpassingen kunnen bijdragen aan het gezonder maken van je lichaam.

In het laatste hoofdstuk benadrukt de auteur nogmaals dat zij geneeskunde ziet als de kunde om een patiënt te helpen. ‘Ik wil daarbij de coach zijn van de patiënt die de regie over zijn gezondheid in eigen hand neemt’, aldus Van de Griendt. Samen een plan van aanpak maken, is volgens haar een betere weg dan alleen een diagnose stellen en een recept voorschrijven.

Omdat zij in dit boek als het ware haar collega-artsen aanspreekt, gaat Van de Griendt regelmatig diep in op de achterliggende oorzaken van chronische aandoeningen. Uitgebreid komen hierbij aan bod: insulineresistentie, het micobioom, mitochondriën (energiefabriekjes in de lichaamscellen), het immuunsysteem, laaggradige ontstekingen, stress en toxinen. Hoewel het voor iemand zonder geneeskundige opleiding af en toe doorbijten zal zijn, is het dankzij haar duidelijke manier van schrijven voor geïnteresseerden toch een leesbaar en boeiend boek. En daarnaast is het een vurig pleidooi voor een andere benadering van chronische aandoeningen!

Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?

Een nieuwe kijk op de aanpak van chronische aandoeningen

Lieneke van de Griendt
Uitgeverij: S2uitgevers
ISBN: 9789492528544
256 pagina’s
€ 22,-

 

Uit dezelfde categorie

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...

Het laatste nieuws