BMR-vaccin voorkomt mogelijk ernstige gevolgen COVID-19

Wereldwijd wordt naarstig gezocht naar een vaccin tegen COVID-19. Een van de opties is het BMR-vaccin, de gecombineerde inenting tegen de bof, mazelen en rode hond.

Levend verzwakte vaccins

Onderzoeker Paul Fidel en professor Mairi Noverr suggereren in een paper dat onlangs werd gepuliceerd in het tijdschrift mBio, dat de toediening van een zogeheten levend verzwakt vaccin, zoals het BMR-vaccin, mogelijk de ergste gevolgen van COVID-19 kan voorkomen. Zij denken daarbij met name aan longontsteking en sepsis (in de volksmond bloedvergifitiging genoemd).

Er is toenemend bewijs dat levend verzwakte vaccins – hierin zit het virus, maar in sterk afgezwakte vorm – bescherming bieden tegen dodelijke infecties die geen verband houden met de ziekteverwekker waarvoor het vaccin eigenlijk is bedoeld. Deze niet-gerelateerde vaccins stimuleren volgens de onderzoekers de ‘aangeboren immuniteit’ door stamcellen in het beenmerg te trainen om effectiever te reageren wanneer zich bredere infectieuze bedreigingen voordoen. In eerder laboratoriumonderzoek toonden beide onderzoekers al aan dat vaccinatie met een levend verzwakte schimmelstam een aangeboren afweer tegen dodelijke polymicrobiële sepsis uitlokt.

Ondersteunende bewijslast

De onderzoekers voeren verder ter ondersteuning van hun hypothese aan dat van de 955 matrozen op de het Amerikaanse vliegdekschip U.S.S. Roosevelt die positief getest werden op COVID-19, slechts één matroos in het ziekenhuis werd opgenomen. Zij vermoeden dat dit een gevolg kan zijn geweest van het feit dat alle Amerikaanse marinerekruten bij aanvang van hun opleiding ingeënt worden met het BMR-vaccin.

Verder wijzen volgens de onderzoekers epidemiologische gegevens op een correlatie tussen mensen die standaard het BMR-vaccin krijgen toegediend en de lagere COVID-19-sterftecijfers in de gebieden waar deze mensen wonen.

COVID-19 heeft bovendien geen grote impact gehad op kinderen. De onderzoekers veronderstellen dat een van de redenen is dat zij door rijksinentingsprogramma’s meer recent en frequenter zijn ingeënt met levend verzwakte vaccins.

De onderzoekers pleiten ervoor om nu op mensen te testen of het BMR-vaccin kan beschermen tegen COVID-19. In de tussentijd stellen ze voor om alle volwassenen, vooral professionals in de gezondheidszorg en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, het BMR-vaccin toe te dienen.
In de eerste week van juli verschijnt de volgende editie van het tijdschrijft Medisch Dossier. Hierin ruim aandacht voor wat je kunt doen als je niet wilt wachten op een nieuw vaccin of als je je liever richt op een natuurlijke versterking van je immuunsysteem dan op een vaccinatieprogramma.

Bronnen
mBio. 2018 Jan-Feb; 9(1): e01472-17

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...