Beweging in de ochtend kan risico op prostaat- en borstkanker verkleinen

Circadiane ritmes vormen een intern proces dat de waak- en slaapcyclus reguleert. Deze ritmes kunnen verstoord raken door externe factoren, zoals daglicht, werktijden en eetpatroon. Dat kan tal van biologische gevolgen hebben waaronder een verhoogd risico op kanker.

In een recent onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) en het Department of Epidemiology van de Medical University van Wenen is gekeken naar hoe de timing van lichamelijke activiteit zich verhoudt tot het risico op borst- en prostaatkanker.

Aan de studie namen 1.738 borstkankerpatiënten, 1.112 prostaatkankerpatiënten en 3.403 gezonde controlepersonen deel. De deelnemers werden gematcht op geslacht, leeftijd en herkomstregio in Spanje. Ze waren allemaal tussen de 20 en 85 jaar oud. Gedurende 5 jaar werden gegevens van hen verzameld.

De deelnemers meldden als meestvoorkomende fysieke activiteiten wandelen, naar de sportschool, zwemmen, voetballen, fietsen en huishoudelijke activiteiten, zoals klusjes of tuinieren. Uit de studie kwam naar voren dat activiteiten uitgevoerd in de vroege ochten tussen 8 uur en 10 uur een gunstig effect hadden op zowel borstkanker- als prostaatkankerpatiënten. Lichamelijke activiteit tijdens de late ochtend, middag of middag kende geen vergelijkbare effecten. Bij mannen was het effect evenzo sterk in de avonduren (19.00-23.00 uur).

Volgens de onderzoekers kan lichamelijke activiteit in de ochtend de risico’s van deze vormen van kanker zelfs preventief helpen verminderen.

Bron: Cancer Epidemiology, Sept 2020

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...