Bescherming tegen Covid-19 door darmbacteriën

Er zijn drie bacteriën die de strijd kunnen aangaan met Covid-19, dat is wat onderzoekers in een nieuwe studie ontdekten. Bacteriën die opmerkelijk genoeg lijken op medicijnen die al in gebruik zijn en medicijnen die zijn goedgekeurd, en inmiddels de klinische fase zijn ingegaan en onderzocht worden op eventuele behandeling tegen onder andere het coronavirus.

Een team van wetenschappers van de Rockefeller Universiteit besloot een onderzoek te starten met maar één vraag: Kan het menselijk microbioom metabolieten of kleine moleculen produceren die de groei van Covid-19 kunnen remmen?

Van de duizenden bacteriën die in ons lichaam huizen, kozen zij voor een diverse, representatieve groep van vijftig. Uit deze groep kozen zij alleen de bacteriën die de virale groei met meer dan 90 procent remden.  Er bleken drie metabolieten te zijn met potentie: IPA, BIP en trypamine.

Alle drie werden meegenomen in een test tegen diverse RNA-virussen. Naast Covid-19 waren dit het seizoensgebonden coronavirus, de gele koorts en een vorm van het humaan para-influenzavirus.  Uit deze test bleek dat IPA de meeste antivirale activiteit vertoonde, BIP bleek iets beperkter en tryptamine remde vooral bij coronavirussen.

Gelijkenissen met medicatie
Opvallend genoeg merkte het onderzoeksteam op dat de drie ook sterk leken op medicatie die artsen al uitschrijven. Zo lijkt IPA structureel vergelijkbaar te zijn met het medicijn remdesivir, een virusremmer die door artsen gebruikt wordt bij ernstige zieke Covid-19-patiënten. BIP is gelijk aan aspecten van de structuur van favipiravir, een antiviraal medicijn dat in klinische onderzoeken wordt getest als een behandeling voor milde Covid-19-klachten.

Volgens onderzoeker dr. Brady rechtvaardigen deze bevindingen aanvullend onderzoek naar de rol van metabolieten in interacties met virussen. Hij erkende dat het weliswaar een reeks experimenten zijn, maar wel een nieuwe onderzoekslijn zou kunnen openen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

 

Bron: ASM Journals, 2021: Vol 6; Nr. 6

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...