Bescherming tegen Covid-19 door darmbacteriën

Er zijn drie bacteriën die de strijd kunnen aangaan met Covid-19, dat is wat onderzoekers in een nieuwe studie ontdekten. Bacteriën die opmerkelijk genoeg lijken op medicijnen die al in gebruik zijn en medicijnen die zijn goedgekeurd, en inmiddels de klinische fase zijn ingegaan en onderzocht worden op eventuele behandeling tegen onder andere het coronavirus.

Een team van wetenschappers van de Rockefeller Universiteit besloot een onderzoek te starten met maar één vraag: Kan het menselijk microbioom metabolieten of kleine moleculen produceren die de groei van Covid-19 kunnen remmen?

Van de duizenden bacteriën die in ons lichaam huizen, kozen zij voor een diverse, representatieve groep van vijftig. Uit deze groep kozen zij alleen de bacteriën die de virale groei met meer dan 90 procent remden.  Er bleken drie metabolieten te zijn met potentie: IPA, BIP en trypamine.

Alle drie werden meegenomen in een test tegen diverse RNA-virussen. Naast Covid-19 waren dit het seizoensgebonden coronavirus, de gele koorts en een vorm van het humaan para-influenzavirus.  Uit deze test bleek dat IPA de meeste antivirale activiteit vertoonde, BIP bleek iets beperkter en tryptamine remde vooral bij coronavirussen.

Gelijkenissen met medicatie
Opvallend genoeg merkte het onderzoeksteam op dat de drie ook sterk leken op medicatie die artsen al uitschrijven. Zo lijkt IPA structureel vergelijkbaar te zijn met het medicijn remdesivir, een virusremmer die door artsen gebruikt wordt bij ernstige zieke Covid-19-patiënten. BIP is gelijk aan aspecten van de structuur van favipiravir, een antiviraal medicijn dat in klinische onderzoeken wordt getest als een behandeling voor milde Covid-19-klachten.

Volgens onderzoeker dr. Brady rechtvaardigen deze bevindingen aanvullend onderzoek naar de rol van metabolieten in interacties met virussen. Hij erkende dat het weliswaar een reeks experimenten zijn, maar wel een nieuwe onderzoekslijn zou kunnen openen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

 

Bron: ASM Journals, 2021: Vol 6; Nr. 6

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws