Bescherming tegen Covid-19 door darmbacteriën

Er zijn drie bacteriën die de strijd kunnen aangaan met Covid-19, dat is wat onderzoekers in een nieuwe studie ontdekten. Bacteriën die opmerkelijk genoeg lijken op medicijnen die al in gebruik zijn en medicijnen die zijn goedgekeurd, en inmiddels de klinische fase zijn ingegaan en onderzocht worden op eventuele behandeling tegen onder andere het coronavirus.

Een team van wetenschappers van de Rockefeller Universiteit besloot een onderzoek te starten met maar één vraag: Kan het menselijk microbioom metabolieten of kleine moleculen produceren die de groei van Covid-19 kunnen remmen?

Van de duizenden bacteriën die in ons lichaam huizen, kozen zij voor een diverse, representatieve groep van vijftig. Uit deze groep kozen zij alleen de bacteriën die de virale groei met meer dan 90 procent remden.  Er bleken drie metabolieten te zijn met potentie: IPA, BIP en trypamine.

Alle drie werden meegenomen in een test tegen diverse RNA-virussen. Naast Covid-19 waren dit het seizoensgebonden coronavirus, de gele koorts en een vorm van het humaan para-influenzavirus.  Uit deze test bleek dat IPA de meeste antivirale activiteit vertoonde, BIP bleek iets beperkter en tryptamine remde vooral bij coronavirussen.

Gelijkenissen met medicatie
Opvallend genoeg merkte het onderzoeksteam op dat de drie ook sterk leken op medicatie die artsen al uitschrijven. Zo lijkt IPA structureel vergelijkbaar te zijn met het medicijn remdesivir, een virusremmer die door artsen gebruikt wordt bij ernstige zieke Covid-19-patiënten. BIP is gelijk aan aspecten van de structuur van favipiravir, een antiviraal medicijn dat in klinische onderzoeken wordt getest als een behandeling voor milde Covid-19-klachten.

Volgens onderzoeker dr. Brady rechtvaardigen deze bevindingen aanvullend onderzoek naar de rol van metabolieten in interacties met virussen. Hij erkende dat het weliswaar een reeks experimenten zijn, maar wel een nieuwe onderzoekslijn zou kunnen openen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

 

Bron: ASM Journals, 2021: Vol 6; Nr. 6

Uit dezelfde categorie

Sneltest voor opsporing coeliakie

In Nederland heerst er onderdiagnostiek van coeliakie. Coeliakie is een auto-immuunziekte die de dunne darm beschadigd na het eten van gluten. Coeliakie ontwikkelt zich al vroeg in het leven en de symptomen lopen uiteen, waardoor het lastig te herkennen kan zijn....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...