Begint de ziekte van Lyme met een muis?

De slopende lymeziekte wordt veroorzaakt door een tekenbeet, zoals iedereen weet – maar onderzoekers hebben nu ontdekt hoe de teek eigenlijk drager wordt, wat een ingang is naar nieuwe wegen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. 

Het begint allemaal met de witvoetmuis (Peromyscus leucopus), niet met de teek. Deze muis, die in bossen en moerassen leeft, huisvest de bacteriën die lymeziekte veroorzaken en bij mensen terechtkomen via teken die muizen hebben gebeten. Wetenschappers van de University of California hebben de genoomsequentie van deze muis in beeld gebracht, wat ze aanwijzingen geeft voor de ontwikkeling van preventieprogramma’s, zoals een vaccin dat veilig is voor het milieu. 

De meeste benaderingen waren gericht op het indammen van de bewegingen van de teek, ‘maar die kunnen maar moeilijk in praktijk worden gebracht’, zegt Alan Barbour, een van de onderzoekers. De onderzoekers willen ook weten waarom de muizen niet ziek worden van de bacterie die zij dragen; dit zou aanwijzingen kunnen geven over hoe de infectie bij mensen kan worden bestreden. Naast de lymebacterie dragen de muizen ook een vorm van virale hersenvliesontsteking met zich mee en ziekten als malaria en vlektyfusachtige ziekten, veroorzaakt door Rickettsiabacteriën. Het onderzoeksteam maakt het witvoetmuisgenoom openbaar, zodat andere onderzoekers er ook mee kunnen werken. 

Het aantal gevallen van lymeziekte steeg met 17 procent tussen 2016 en 2017; er kwamen 42.743 meldingen binnen. Volgens de CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, is het aantal gevallen verdrievoudigd sinds eind jaren 90, deels vanwege de verstedelijking van landelijke gebieden en bossen. Men vreest dat de echte toename nog veel groter is, omdat in de meeste gevallen nooit een diagnose wordt gesteld of een melding wordt gedaan.

BRON:SciAdv,2019;5: eaaw6441

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...