Beenmerg en aderverkalking

Wetenschappers hebben in een internationaal samenwerkingsverband – waaronder de afdeling interne geneeskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen – de rol van witte bloedcellen bij aderverkalking onderzocht. Ze ontdekten dat de voorlopercellen in het beenmerg een belangrijke rol spelen bij mensen met hart- en vaatziekten, veroorzaakt door aderverkalking. [1]

Bij mensen met aderverkalking raken bloedvaten langzamerhand verstopt door plaque. Dit is een ophoping van vet (cholesterol), kalk en ontstekingscellen. Aderverkalking, oftewel atherosclerose, is een ontstekingsziekte die kan leiden tot hart- en vaatziekten. Een ongezonde leefstijl kan hiertoe bijdragen, maar bloedvaten kunnen ook door erfelijke factoren verstopt raken. Hoewel er al veel mogelijke behandelingen zijn, is de echte oorzaak nog vaak onbekend. [2] In de medische wetenschap leidden eerdere studies naar atherosclerose tot de suggestie dat de ontstekingscellen in de plaque van de bloedvaten een belangrijke rol spelen bij het verloop van deze ziekte. [1]

De oorsprong van de ontstekingscellen (macrofagen) in de plaque, bevindt zich in het beenmerg: een sponsachtige substantie in onze botten. Het beenmerg zit onder andere in de ruggenwervel, het borstbeen en het bekken. In het beenmerg maken bloedstamcellen door middel van celdeling myeloïde voorlopercellen aan. De myeloïde voorlopercellen zijn witte bloedcellen die andere (witte) bloedcellen met een meer specifieke taak kunnen aanmaken, zoals monocyten. Monocyten maken op hun buurt weer macrofagen aan. [3] Het huidige onderzoek was met name gericht op deze myeloïde voorlopercellen van de macrofagen. De wetenschappers vergeleken de samenstelling van het aantal witte bloedcellen bij gezonde mensen met die van mensen met zware atherosclerose. [1]

Op deze manier stelden ze vast dat het aantal witte bloedcellen significant hoger was bij de mensen met atherosclerose. Ze konden de macrofagen herleiden tot aan myeloïde voorlopercellen. De wetenschappers kwamen zo tot conclusie dat het aangeboren immuunsysteem wordt geactiveerd bij mensen met atherosclerose. Hierbij bewezen ze de veronderstelling dat de eigenschappen van de witte bloedcellen veranderen bij de mensen met atherosclerose. Deze bevinding biedt mogelijkheden voor nieuwe behandelstrategieën. [1]

Bronnen:

1 Reprogramming of bone marrow myeloid progenitor cells in patients with severe coronary artery disease | eLife (elifesciences.org)
2 https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/slagaderverkalking
3 https://reumazorgnederland.nl/bloed-witte-bloedcellen/ – :~:text=Monocyten%20worden%20in%20het%20beenmerg,vooral%20aanwezig%20in%20

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws