04-08-2008

Ayurveda en astma

Amrita Bindu, een traditioneel ayurvedisch preparaat dat minerale zouten, kruiden en specerijen bevat, kan de longfunctie van kinderen met ernstige astma verbeteren.
Een groep kinderen bij wie inhalatie van bronchodilatoren niet hielp, noch orale steroïden of andere ontstekingsremmende middelen, kreeg twee keer per dag 250 mg Amrita Bindu gemengd met honing; als de kinderen in de leeftijd van elf tot achttien jaar waren, kregen ze twee keer per dag een capsule met 500 mg Amrita Bindu.
Gedurende een jaar werden de symptomen, het geneesmiddelengebruik en de longfunctie geregistreerd.
Binnen drie maanden na het begin van het onderzoek waren 25 van de 30 kinderen vrij van symptomen en gebruikten ze geen andere geneesmiddelen meer. Na negen maanden waren alle kinderen gestopt met andere geneesmiddelen.
De longfunctie verbeterde gedurende het onderzoek gestaag en na twaalf maanden was ze gelijk aan die van een controlegroep van gezonde niet-astmatische kinderen2.
Wellicht heeft Amrita Bindu een antioxidatief effect. Bij het vermelde onderzoek hebben de onderzoekers tevens de bloedconcentraties hemoglobine, antioxidanten en vrije radicalen geobserveerd. Aan het begin van het onderzoek waren de gemiddelde concentraties hemoglobine en antioxidanten significant veel lager terwijl die van vrije radicalen significant veel hoger lagen bij de kinderen met astma dan bij de niet-astmatische kinderen. Bij de behandelde kinderen verbeterden die concentraties allemaal totdat ze aan het eind van het onderzoek gelijk waren aan die bij de gezonde kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat astma een ziekte is die ontstaat door oxidatieve stress, bijvoorbeeld vanwege vervuilende stofdeeltjes in de lucht. Deze theorie wint snel terrein.
2 J Ethnopharmacol, 2004; 90: 105-14
 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...