Auto-immuunziekte en de geest

Een onderzoek heeft aangetoond dat mensen met auto-immuunziekten een grotere kans hebben op het ontwikkelen van sociale angststoornissen (sociale fobie) dan andere bevolkingsgroepen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Canadese onderzoekers verbonden aan de medische faculteit van de Manitoba Universiteit. Voor het onderzoek onderzochten ze mensen die lijden aan verschillende auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose (MS), chronische darmontstekingen (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) en gewrichtsontstekingen (bijvoorbeeld reuma). [1]

Het lijkt misschien een open deur: mensen die aan bepaalde ziekten lijden, ondervinden vaker psychische problemen. In onderzoek is hiervoor tot nu toe weinig aandacht geweest, terwijl mensen met auto-immuunziekten hier levenslang mee kampen.[2] Mensen met MS krijgen op den duur bijvoorbeeld problemen met bewegen, krachtsinspanning en coördinatie. Dit heeft gevolgen voor hun zelfvertrouwen. Het Canadese onderzoeksteam onderzocht of en wanneer patiënten met auto-immuunziekten een angststoornis ontwikkelen. Voor het onderzoek werden 254 mensen met MS, 247 mensen met chronische darmontstekingen en 153 mensen met reuma geselecteerd. De deelnemers zijn drie jaar lang gevolgd. Om de diagnose van een sociale fobie te kunnen vaststellen, werden criteria van de DSM-IV-TR aangehouden; een handboek op basis waarvan psychiaters en psychologen een ziekte of stoornis kunnen vaststellen aan de hand van symptomen. [1, 3, 4]

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de situatie ‘spreken in het openbaar’ de meeste angst uitlokte bij mensen met auto-immuunziekten. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat mensen met reuma het meeste werd gediagnostiseerd met een sociale fobie. Daarnaast had 12% van de deelnemers last van een angststoornis. De onderzoekers pleiten er daarom voor dat zorgverleners meer aandacht gaan geven aan de geestelijke gezondheid van deze groep mensen.

Bronnen:

1 Social phobia in immune-mediated inflammatory diseases – ScienceDirect
2 Auto-immuunziekte | Betekenis, Lupus, Symptomen & Behandeling (bewegenzonderpijn.com)
3 Sociale fobie | LUMC
4 DSM 5 – GGZ Totaal

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws