06-09-2015

Artsen baseren besluiten op artikelen van ‘oplichters’

De geneeskunde gaat er prat op een wetenschap te zijn, maar ze wordt ‘vervuild’ door oplichters, valsspelers en bedriegers die alleen op winstbejag uit zijn, aldus een vooraanstaande wetenschapper. Veel onderzoeken bevatten verdraaide feiten, en sommige tijdschriften vragen geld om artikelen te publiceren – zonder na te gaan of ze wel kloppen. En dat zijn artikelen waarop artsen vertrouwen om na te gaan of een medicijn of behandeling veilig is en werkt.
De ‘verontreiniging’ is zo groot dat deze een bedreiging vormt voor de ‘betrouwbaarheid, bruikbaarheid en waarde van wetenschap en geneeskunde’, zegt Arthur Caplan, directeur medische ethiek van het Langone Medical Center van de Universiteit van New York.
Hij wijst een beschuldigende vinger naar de ‘roofzuchtige uitgevers’, die geld vragen voor de publicatie van artikelen, een praktijk die volgens hem inmiddels gangbaar is bij een kwart van alle zogeheten open access-tijdschriften (tijdschriften die vrij toegankelijk zijn op internet). De artikelen zijn nep, ondermaats en worden zelden door collega’s getoetst – de zogeheten peer review. Daarnaast is er sprake van onbehoorlijk uitgevoerd onderzoek, waarbij gegevens worden verzonnen of vervalst, en andere ‘twijfelachtige praktijken’.
‘Al deze vervuilende factoren maken het wetenschappers en artsen onmogelijk om te vertrouwen op wat ze lezen. Ze ondergraven de waarde van echte wetenschap, verhinderen de mogelijkheid om geloofwaardige resultaten te gebruiken, maken het publicatieproces zeer kostbaar, en eisen hun tol in de vorm van ziekte en dood als onderzoeken, behandelingen en ingrepen gebaseerd worden op valse beweringen’, schrijft Caplan.
Hij concludeert: ‘De erkenning van wetenschap is kwetsbaar, en het is onacceptabel dat we vervalsers, bedriegers, zwendelaars, fraudeurs en leugenaars naar hartelust hun gang laten gaan door ze alles te laten publiceren.’
Bron: Mayo Clinic Proceedings, April 2015; doi: 10.1016/j.mayocp.2015.02.017

Uit dezelfde categorie

Groen, gezondheid en participatie

ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw), is een financieringsorganisatie van onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Onlangs plaatsten zij een artikel over groenparticipatie en welzijn. [1] Om de...

Natuur op recept

Onlangs lazen wij de nieuwsbrief van Juglen Zwaan (www.aHealthylife.nl). Zwaan schreef hierin over een recente studie, die aantoont dat de natuur vele voordelen biedt voor lichaam en geest. Wij geven je graag een samenvatting. [1, 2] Eerder onderzoek toonde al aan dat...

Zero Waste Nederland

Van 22 tot en met 28 mei is het de landelijke Week Zonder Afval: de week waarin we worden uitgedaagd zo min mogelijk afval weg te gooien.

Janneke Wittekoek en het Vrouwenhartcafé

Dr. Janneke Wittekoek is cardioloog en specialist op het gebied van vrouwen en hart- en vaatziekten. [1] Ze is eigenaar van HeartLife Klinieken, waar vrouwen met specifieke (vrouwen)hartproblemen terecht kunnen. Wittekoek is één van de eerste cardiologen die zich...

Het laatste nieuws

Voeding Leeft

Voeding Leeft is een gezondheidsprogramma dat voeding ziet als medicijn. [1] De organisatie helpt mensen hun gezondheid te verbeteren door middel van voeding en leefstijlveranderingen, en heeft positieve resultaten laten zien bij verschillende chronische aandoeningen....

Wanneer ontstond de koortslip?

Onderzoekers hebben de geschiedenis en de herkomst van het herpesvirus onderzocht. Voorgaande bevindingen suggereerden dat het virus 31.000 jaar geleden, in de steentijd,  is ontstaan. De resultaten van de onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Tartu in...

Diëten afgestemd op stofwisseling

Onlangs plaatste NRC Handelsblad een artikel over een recent onderzoek van Maastricht UMC+, Wageningen Universiteit en Radboudumc. [1] Dit onderzoek toonde aan dat een dieet dat is afgestemd op de individuele stofwisseling van de patiënt, positieve effecten heeft op de gezondheid.

Kunstmatige lever verhoogt overlevingskansen

Wetenschappers van de Universiteit van Zhejiang in China hebben een kunstlever ontwikkeld. Deze kunstlever biedt perspectief voor leverpatiënten waarvan de lever gedeeltelijk verwijderd is. Een diverse populatie patiënten met leveraandoeningen komt in aanmerking voor...