23-10-2020

Antipsychotica verhoudingsgewijs vaker toegepast bij 75-plussers

Artsen schrijven antipsychotica voor wanneer patiënten lijden aan bijvoorbeeld wanen, verwardheid en hallucinaties. Ook worden deze middelen bijvoorbeeld toegepast bij dementerenden om agitatie en agressie te verminderen.

Nederlandse apothekers reikten in 2019 aan ruim 353.000 patiënten minimaal één keer een antipsychoticum uit. Van deze patiënten zijn de meesten (143.000, 40%) tussen de 41 en 64 jaar. Per 1000 inwoners zijn er 27 personen in de leeftijdsgroep 41-64 jaar die een antipsychoticum gebruiken. Voor 75-plussers ligt deze de verhouding anders: 43 per 1000 inwoners. Gemiddeld gebruiken 22 mensen per 1000 inwoners een antipsychoticum. Het aantal 75-plussers dat antipsychotica gebruikt, is dus bijna twee keer groter dan gemiddeld.

Als het gaat om het meest voorgeschreven antipsychoticum dan is dat voor ouderen haloperidol, dat de helft van de 75-plussers inneemt. Dit middel wordt regelmatig ingezet bij dementerende ouderen tegen onrust, agressiviteit en wanen. Personen in de leeftijd van 21 tot 75 jaar slikken meestal quetiapine en dat is ook het meest gebruikte antipsychoticum in Nederland. Jongeren van 11 tot 21 jaar krijgen meestal risperidon, gevolgd door aripiprazol.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad

 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...