Antibiotica verhogen darmkankerrisico

Antibiotica verhogen het risico op (dikke)darmkanker. Volgens nieuw onderzoek had bijna 72 procent van de mensen met deze vorm van kanker in de 10 jaar voorafgaand aan de diagnose antibiotica gehad. 

De medicijnen kunnen het risico op darmkanker verdubbelen, hoewel dit varieerde afhankelijk van de tijdsduur van inname en van de dosisAndere tumoren van het spijsverteringssysteem traden ook vaker op na antibioticagebruik, maar paradoxaal genoeg was het risico op rectale kanker juist lager. Dit zou kunnen komen doordat het rectum aan het eind van het spijsverteringssysteem zit, en het risicopatroon lijkt de weg te volgen die het voedsel aflegt door de darmen. 

Volgens onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine is het kankerrisico hoger doordat antibiotica het darmmicrobioom – de wereld van de darmbacteriën – verstoren. Bij het doorzoeken van 11,3 miljoen patiëntendossiers vonden de onderzoekers bijna 29.000 gevallen van colorectale kanker, gediagnosticeerd tussen 1989 en 2012. De geschiedenis van antibioticagebruik van de patiënten werd vergeleken met die van 137.000 gezonde mensen. Penicilline leek het grootste kankerrisico met zich mee te brengen. 

Hoewel artsen wordt verteld om minder antibiotica voor te schrijven om de toename van antibioticaresistente ‘superbacteriën’ te remmen, is het feit dat ze ook het risico op darmkanker verhogen volgens de onderzoekers een extra reden waarom er gezocht moet worden naar alternatieven.  Jaarlijks nemen mensen gemiddeld 10 doseringen antibiotica per jaar, waarmee het totaal wereldwijd komt op 70 miljard doses.  

Gut, 2019; pii: gutjnl-2019-318593 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws