01-09-2019

Antibiotica bij zuigelingen langduriger bijeffect dan gedacht

Kinderarts Marlies van Houten heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica bij kinderen. Hieruit blijkt dat antibiotica bij pasgeboren baby’s nog lange tijd hun darmbacteriën en resistentiegenen beïnvloeden.

Antibiotica uit voorzorg

Een infectie is bij een zuigeling niet eenvoudig vast te stellen, aldus Marlies van Houten. Daarom wordt vaak op basis van klinische symptomen preventief gestart met het toedienen met antibiotica. Dit gebeurt al met de nodige terughoudendheid, aldus de kinderarts. Het onderzoek heeft echter laten zien dat antibiotica bij baby’s die slechts anderhalve dag antibiotica kregen al bijeffecten hebben en dat is een opmerkelijke uitkomst.

Darmbacteriën

In het onderzoek zijn gegevens van 147 baby’s die in de eerste week na de geboorte een antibioticum toegediend kregen, vergeleken met een controlegroep van 49 baby’s waaraan geen antibiotica was verstrekt. De darmen van de zuigelingen die met antibiotica waren behandeld, bevatten een minder grote diversiteit aan bacteriën dan die van de controlegroep, waardoor bij de eerste groep ook gunstige bacteriën ontbraken. Dit effect kan tot de leeftijd van één jaar zichtbaar blijven.

Toekomst

Het is nog niet bekend of het gebruik van antibiotica ook in de toekomst gevolgen heeft. Het voornemen is om nu ook de relatie tussen vroegtijdig antibioticagebruik en de ontwikkeling van allergieën of astma te onderzoeken.
Het onderzoek heeft evenmin uitgewezen dat de baby’s resistent worden voor antibiotica. Vervolgonderzoek zal gericht moeten zijn op wat na verloop van tijd gebeurt met de resistentiegenen. Resistentie wordt door meer dan alleen antibioticagebruik bepaald, aldus de kinderarts. Zij ziet het onderzoek vooral als een van de mogelijke bouwstenen voor een beter antibioticabeleid.

Bron: ZonMw 205300001. 2019 Aug.

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...