01-09-2019

Antibiotica bij zuigelingen langduriger bijeffect dan gedacht

Kinderarts Marlies van Houten heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antibiotica bij kinderen. Hieruit blijkt dat antibiotica bij pasgeboren baby’s nog lange tijd hun darmbacteriën en resistentiegenen beïnvloeden.

Antibiotica uit voorzorg

Een infectie is bij een zuigeling niet eenvoudig vast te stellen, aldus Marlies van Houten. Daarom wordt vaak op basis van klinische symptomen preventief gestart met het toedienen met antibiotica. Dit gebeurt al met de nodige terughoudendheid, aldus de kinderarts. Het onderzoek heeft echter laten zien dat antibiotica bij baby’s die slechts anderhalve dag antibiotica kregen al bijeffecten hebben en dat is een opmerkelijke uitkomst.

Darmbacteriën

In het onderzoek zijn gegevens van 147 baby’s die in de eerste week na de geboorte een antibioticum toegediend kregen, vergeleken met een controlegroep van 49 baby’s waaraan geen antibiotica was verstrekt. De darmen van de zuigelingen die met antibiotica waren behandeld, bevatten een minder grote diversiteit aan bacteriën dan die van de controlegroep, waardoor bij de eerste groep ook gunstige bacteriën ontbraken. Dit effect kan tot de leeftijd van één jaar zichtbaar blijven.

Toekomst

Het is nog niet bekend of het gebruik van antibiotica ook in de toekomst gevolgen heeft. Het voornemen is om nu ook de relatie tussen vroegtijdig antibioticagebruik en de ontwikkeling van allergieën of astma te onderzoeken.
Het onderzoek heeft evenmin uitgewezen dat de baby’s resistent worden voor antibiotica. Vervolgonderzoek zal gericht moeten zijn op wat na verloop van tijd gebeurt met de resistentiegenen. Resistentie wordt door meer dan alleen antibioticagebruik bepaald, aldus de kinderarts. Zij ziet het onderzoek vooral als een van de mogelijke bouwstenen voor een beter antibioticabeleid.

Bron: ZonMw 205300001. 2019 Aug.

Uit dezelfde categorie

Opioïden bij rug- en nekklachten?

Overweeg je om sterke pijnstillers te gaan gebruiken? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik hiervan bij acute rug- of nekpijn niet of nauwelijks helpt. Wetenschappers van de Universiteit van Sydney hebben in het zogeheten OPAL-onderzoek (Opiaten voor...

Psychedelica tegen zware depressies

Een psychedelische drug, ook wel de 'spirituele molecule' genoemd, kan ernstige depressies verlichten en zelfs omkeren. DMT (dimethyltryptamine), het actieve ingrediënt in ayahuasca, is vergelijkbaar met de actieve ingrediënten in LSD en paddo's, die ook hebben...

Probiotica blokkeren MRSA-bacterie

Probiotica kunnen antibioticaresistente superbacteriën in de darm bestrijden. De probiotica deden een succesvolle aanval op een kolonie MRSA-bacteriën (methicilline-resistente Staphylococcus aureus), superbacteriën die ernstige huid-,bot-, long- en bloedinfecties...

Overoptimistische beoordeling medicijnen

Zwitserse onderzoekers van de Universiteit van Zurich bekeken de effectiviteit van medicijnen. Hierbij ging het om goedgekeurde medicijnen, die worden toegepast voor meerdere medische aandoeningen. [1] Voordat medicijnen voor therapeutische doeleinden worden...

Vaccinatie tegen Knokkelkoorts?

Sinds 3 april dit jaar (2023) is het in Nederland mogelijk je te vaccineren tegen de door muggen verspreide knokkelkoorts. Het TEK-003 ofwel Qdenga vaccin is ontwikkeld door het Japanse Tekada, een biofarmaceutisch bedrijf. [1] In 2019 plaatste de...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.