Alleen een mitella na een schouderfractuur 

Wat gebeurt er als je een schouderbreuk krijgt? Je doet natuurlijk je arm in een mitella – en dit lijkt ook het enige te zijn wat nodig is.

Drie weken lang een mitella dragen is net zo goed voor een schouderbreuk met verschoven botdelen als een operatie waarbij metalen platen of schroeven worden gebruikt om de botten te zetten. De twee benaderingen werden door onderzoekers van de Deense Universiteit van Aarhus getest op 88 patiënten. Allen waren boven de 60 en hadden een schouderfractuur. De helft werd geopereerd en de andere helft kreeg alleen een mitella.  

Na drie weken was er geen verschil tussen de twee groepen; beide groepen waren even goed genezen en bleven de rest van het jaar vooruitgaan. 

De resultaten stemmen tot nadenken, aldus onderzoeker Inger Mechlenburg. Zij zegt: ‘De werking van de schouder en de pijnbeleving zijn bij degenen die geopereerd werden niet beter dan bij de andere groep. Omdat er geen verschillen zijn in het uitvoeren van dagelijkse handelingen, de mate van pijn of de kwaliteit van leven tussen de groepen is het beter om alleen te behandelen met een mitella, want zo kunnen de pijn en complicaties van een operatie worden vermeden. 

Mechlenburg neemt het voor lief dat het moeilijk kan zijn om de medische praktijk te veranderen, vooral wanneer dit betekent dat men van meer naar minder gaat, maar dit is nu eenmaal een resultaat waar de gezondheidsdiensten niet omheen kunnen. 

PLOS Med, 2019; 16: e1002855 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws