Acupunctuur bij tinnitus

Tinnitus is een gehoorprobleem dat de kwaliteit van leven ernstig kan beïnvloeden. Een medicijn is er niet, daarom zijn wetenschappers op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden. Een klinische studie toont aan dat acupunctuur effectief kan zijn bij tinnitus.

Tinnitus is het waarnemen van een geluid, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Naar schatting hebben 2 miljoen Nederlanders last van het probleem. Tinnitus ontstaat als gevolg van gehoorschade, maar kan ook veroorzaakt worden door een hoge bloeddruk of infectieziekten. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat ook de hersenen een rol spelen. Door middel van MRI-scans is aangetoond dat het gehoorgebied in de hersenen overactief is en continue signalen geven, terwijl het geluid er niet meer is. Door deze rol van het centrale zenuwstelsel raakten wetenschappers geïnteresseerd in het gebruik van acupunctuur bij tinnitus. Acupunctuur kan namelijk het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.

Beïnvloeden autonoom zenuwstelsel

Chinese wetenschappers onderzochten 30 volwassenen met tinnitus. De helft van de groep kreeg zes diepe acupunctuursessies in drie weken. De andere helft kreeg zes oppervlakkige acupunctuurbehandelingen in drie weken, waarbij de acupunctuurnaalden minder diep in het lichaam worden gestoken. Aan het begin van de studie werd de ernst van de tinnitus gemeten. Na iedere acupunctuursessie en aan het eind van de studie werd deze meting herhaald. Na drie weken waren de tinnitusklachten in de groep mensen die diepe acupunctuur ontving significant beter dan de groep die oppervlakkige acupunctuur kreeg.

De kleinschalige studie toont aan dat diepe acupunctuur mogelijk effectiever is dan oppervlakkige acupunctuur bij tinnitus. De wetenschappers denken dat het grotere effect van diepe acupunctuur veroorzaakt wordt door een sterkere stimulatie van het centrale zenuwstelsel. Bij diepe acupunctuur stimuleert de acupunctuurnaald namelijk ook punten in de spieren.

Curr Med Sci. 2019 Dec;39(6):947-953

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...