24-08-2017

Spring op de fiets

Gaat u altijd met de trein of auto naar uw werk? Neem voortaan de fiets of ga lopen: dat kan verschil maken voor uw gezondheid.
De dagelijkse reis naar uw werk en terug kan uw leven redden. Maar alleen als u niet meer met de auto of het openbaar vervoer reist, en in plaats daarvan gaat fietsen of lopen. Een actievere manier om naar uw werk te gaan kan uw kans op hart- en vaatziekten, een dodelijk hartinfarct en zelfs op kanker verkleinen.
Deze risicodaling is afhankelijk van de afstand die u dagelijks aflegt, en of u loopt of fietst. Het zal u niet verbazen dat de kans dat u een van genoemde ziekten krijgt, afneemt naarmate u langer onderweg bent. Lopen blijkt bijvoorbeeld een enorme impact te hebben op uw gezondheid en levensduur, maar alleen als u minimaal 10 kilometer per week aflegt.
Om de invloed van ‘actief pendelen’ te bepalen, keken onderzoekers van de Universiteit van Glasgow naar de leefstijl en gezondheid van 263.450 mensen. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 52 jaar, waren in loondienst en gingen dagelijks lopend of fietsend naar hun werk.1
Nadat de onderzoekers de gegevens hadden gecorrigeerd voor zaken als roken en andere lichaamsbeweging zoals fitness, konden ze nagaan wat het effect van actief pendelen was op hartziekte, kanker, en sterfgevallen als gevolg hiervan.
De resultaten verschilden van persoon tot persoon, maar fietsen bleek het meeste voordeel op te leveren. Dat komt mogelijk doordat het een intensievere vorm van bewegen is dan lopen. De daling van het risico gold voor alle aandoeningen, van hart- en vaatziekten en kanker tot het sterfterisico in het algemeen. Alle deelnemers die lopend naar hun werk gingen, hadden minder kans op hartziekte en sterfte. Maar de impact was beduidend groter bij degenen die vaker liepen, en minstens 10 kilometer per week.
Vreemd genoeg was het beschermende effect minder groot bij de mensen die deels lopend en deels fietsend naar hun werk gingen.
Beperk uw risico
Lopen of fietsen naar uw werk verlaagt de kans dat u hartziekte of kanker krijgt, en ook de kans dat u aan een van de twee overlijdt. Uw risico is lager dan dat van iemand die altijd met de auto of de trein naar zijn werk gaat. Hoeveel lager? Dat hangt af van de lengte van uw reis, en of u fietst of loopt. Maar omdat de steekproefomvang soms klein was, kwamen er enkele afwijkende resultaten naar boven. Zo leek de kans om aan kanker te overlijden groter voor iemand die een kort stukje naar zijn werkt loopt dan voor iemand die helemaal niet naar zijn werk loopt.
Om de risicoafname te bepalen, zijn in de studie de trein- en autoreizigers op 100 gezet (als referentiewaarde), wat dus niet betekent dat het 100 procent zeker is dat zij een hartziekte of kanker krijgen!

Nadelig effect Risicoafname
Sterfte door hartziekte
Woon-werkverkeer per auto/trein 100
Korte afstand lopen 70%
Lange afstand lopen 47%
Korte afstand fietsen 71%
Lange afstand fietsen 48%

Krijgen van hartziekte
Woon-werkverkeer per auto/trein 100
Korte afstand lopen 79%
Lange afstand lopen 59%
Korte afstand fietsen 67%
Lange afstand fietsen 53%

Sterfte door kanker
Woon-werkverkeer per auto/trein 100
Korte afstand fietsen 86%
Lange afstand fietsen 55%

Krijgen van kanker
Woon-werkverkeer per auto/trein 100
Korte afstand lopen 96%
Lange afstand lopen 89%
Korte afstand fietsen 80%
Lange afstand fietsen 44%

Literatuur
1 BMJ, 2017; 357: j1456
 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

De medicijnen zijn heerlijk

In de Verenigde Staten konden de grote farmaceutische bedrijven rechtstreeks reclame maken voor hun middelen. Het gevolg daarvan was dat mensen hun arts onder druk zetten om een recept voor zo’n medicijn uit te schrijven. Door de invloed van sociale mediaplatforms is...

Medisch Dossier avatar

Over de auteur