04-06-2020

Zuiver H2O door Maarten Klatte

Wij bestaan voor driekwart uit water. Zuiver water is van levensbelang voor alle leven op aarde.

Tot voor kort werd aangenomen dat water slechts een transportfunctie vervulde; een vloeistof nodig om voedingsstoffen, zoals zouten, eiwitten en glucose, op te lossen om deze naar organen en weefsels te vervoeren, en tevens om afvalstoffen af te voeren. Nu zijn er nieuwe veronderstellingen dat water ook de functie heeft van informatie-drager. Daarmee krijgt water een meer ‘intelligente’ rol als deel van de complexe communicatie in ons lichaam.

Water als informatiedrager

Prof. William Tiller (voormalig hoofd van de ‘Materials Science’-afdeling van de Stanford Universiteit, een soort TNO-instituut) liet zien dat water onze intenties kan ‘onthouden’, bijvoorbeeld de intentie om de zuurgraad van water te verhogen of te verlagen. Tiller toonde wetenschappelijk aan dat er een interactie is tussen wat wij denken (onze wensen) en de eigenschappen van water.1 Dit opent een heel nieuwe manier van kijken naar ziekte en gezondheid. Immers, wij bestaan voor het grootste deel uit water!
Mijn veronderstelling is dat zowel de transport- en detoxfuncties als de functie van informatiedrager van water beter tot hun recht komen in mens, dier en plant als water niet vervuild is.

Hoe zuiver is ons (drink)water?

Het RIVM vindt vaak medicijnresten en resten van zware metalen en landbouwgiften in ons drinkwater. De vrees is dat er binnen tien jaar onvoldoende geschikt oppervlaktewater is om drinkwater van te maken. Het lukt de waterzuiveringsbedrijven niet meer om de schadelijke stoffen uit het water te halen.

Wat te doen?

Een mogelijke oplossing is om zelf je aanvullende drinkwaterzuivering ter hand te nemen. Miljoenen mensen doen dit al met filterkannen, omgekeerde osmose en waterdestillatie.

Filterkannen: Het principe van een filterkan is een actief koolfilter. Het nadeel is dat deze slechts een beperkt deel van de vervuiling verwijdert. Het voordeel is de lage prijs.
Tip: Geef de voorkeur aan glazen in plaats van plastic kannen en vervang tijdig het filter.

Omgekeerde osmose: Omgekeerde osmose ontstaat door het gebruik van een zeer fijnmazig hightech membraan, dat alleen de watermoleculen laat passeren. NASA ontwikkelde dit principe voor de ruimtevaart, zodat de astronauten urine konden recyclen. Het levert schoon water. De prijs is ongeveer 700 euro.

Destillatie: Destilleren gaat zonder filter: water wordt opgewarmd tot het kookpunt en verdampt.
Alle stoffen met een kookpunt boven de 100 graden Celsius gaan niet in de dampvorm over en komen dus niet in het schone drinkwater, dat ontstaat door het water weer af te koelen (condenseren). Een goed destillatieapparaat bestaat uit roestvrij staal en het opvangvat hoort van glas te zijn. Vooral geen plastic! Destillatieapparaten zijn er vanaf 200 euro.

Voordelen van zuiver water

Het vanzelfsprekende voordeel van zuiver water is dat het vrij is van giftige, kankerverwekkende stoffen, zoals zware metalen, en van gratis medicatie, pesticiden et cetera.
Een vaak gestelde vraag over omgekeerde osmose en destilleren is of het verwijderen van mineralen als calcium en magnesium niet tot een mineralentekort leidt. We halen onze mineralen echter nauwelijks uit drinkwater, maar vooral uit voeding, met name uit fruit, groenten, noten, volle granen et cetera. Je kunt ná het destilleren het water re-mineraliseren door er een theezakje in te doen. Mensen die langere tijd gedestilleerd water drinken, verhogen hun kans op botontkalking niet.

Conclusie: Kraanwater is niet schoon!

Het zelf zuiveren van kraanwater is veilig en het reduceert de toxische belasting die anders zou ontstaan door het drinken van vervuild water.
Er is geen onderzoek waarin over langere tijd groepen mensen worden vergeleken die gezuiverd water drinken versus kraanwater. Met ons boerenverstand kunnen we bedenken dat het drinken van met medicijnen, pesticiden of zware metalen vervuild water, onze gezondheid eerder zal schaden dan bevorderen.

Welke waterbehandeling is het beste?

De meeste uitspraken hierover zijn niet wetenschappelijk onderbouwd en geschreven door mensen die baat hebben bij de verkoop van een bepaald apparaat. Na dertig jaar ervaring met vrijwel alle soorten apparaten gebruik ik nu een simpel destillatieapparaat dat de natuurlijke cyclus van water nabootst: oppervlaktewater wordt warm, verdamping geeft wolken, condensatie geeft regen. Voordeel van destilleren is dat de waterkwaliteit niet afhankelijk is van een filter en dat het zuiver en zacht water levert. Water, waarvan je zeker weet dat het niet verontreinigd is.

Op je gezondheid!

BRON
1 J Altern Complement Med. 2004 Feb;10(1):145-57. Comparative Study

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Voeding en supplementen: Kinderen

Kinderen kunnen lastige en kieskeurige eters zijn. Voor ouders kan dit vragen oproepen. Krijgt mijn kind bin-nen wat hij of zij nodig heeft? En moet ik voor bepaalde voedingsstoffen een supplement geven? We bespreken wat kinderen per dag nodig hebben, en welke...

Blije huisdieren; Blije pootjes

De voetzooltjes van de tweejarige Labrador reu Goofy zijn erg droog en gebarsten. ’s Nachts likt hij ze onophoudelijk en verwijdert zo alle lotions en zalfjes die op zijn pootjes worden aangebracht. Hij lijkt er zelfs af en toe kreupel door te lopen. Dr. Sathish...

Het Laatste woord ;De illusie van de goochelaar

De ‘relatieve risicoverhouding’: zij stimuleert de verkoop van nieuwe medicijnen - waar een groot deel van de winst van Big Pharma wordt gemaakt - en geeft de massame-dia hun content. Zij laat het lijken alsof we allemaal heel erg bezig zijn met briljant zijn en het...

Uitgelezen: Menokilo’s

De boodschap die Leen Steyaert in dit boek aan vrouwen in de overgang wil geven, is dat je het streven naar je ideale gewicht moet loslaten. Zij leert je dat het belangrijker is om fit en gezond te zijn, dan het hebben van een paar kilo’s meer. In het eerste deel van...

Medicatie is vaak geen genezing

In 2020 kwam het boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? van huisarts Lieneke van de Griendt uit. Een moedige daad: als huisarts collega’s uitnodigen te reflecteren op de uitoefening van hun vak, en nog een stap verder: ze aan te moedigen zichzelf af te vragen:...