27-02-2018

Weet wat u slikt, het belang van controle op mogelijke interacties

‘Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’

Deze stelling werd ruim 2300 jaar geleden door de Griekse wijsgeer Hippocrates bedacht. Inmiddels is onder invloed van de farmaceutische industrie de ontwikkeling van geneesmiddelen op een hoog niveau beland en is voor iedere denkbare kwaal een heel assortiment aan geneesmiddelen op de markt gekomen. De farmaceutische industrie is gebaat bij de ontwikkeling van uniek te patenteren geneesmiddelen waarbij naast het optimaliseren van onze volksgezondheid ook rendement een belangrijk doel is. Mede door de vele geneesmiddelinnovaties valt de nadruk steeds meer op behandelen dan op preventie.

Geheel andere zienswijze

Wist u dat in de Chinese traditionele geneeskunde echter de arts uitsluitend betaald kreeg indien hij zijn patiënt gezond hield? Werd de patiënt desondanks ziek, dan had de arts gefaald. De nadruk lag toen veel meer op preventie dan op genezen. Een geheel andere zienswijze dan die wij er in onze westerse moderne maatschappij op nahouden. Maar wat is wijsheid in deze? Is het zinvoller om iedere kwaal direct symptomatisch te onderdrukken met regulier sterk werkende geneesmiddelen met alle mogelijke bijwerkingen en eventuele onderlinge interacties van dien? Of is het wellicht raadzamer om te proberen de oorzaak van de kwaal te vinden en deze te bestrijden?

Preventie is beter dan genezen

Mijn naam is Han Siem en ik ben zowel regulier als complementair werkend apotheker. Dat is uniek voor een Nederlandse apotheker, omdat het merendeel van de apothekers uitsluitend regulier zijn opgeleid en regulier werken en geen kennis hebben van de ‘alternatieve’ (complementaire) geneeskunde en dit ook dikwijls niet ondersteunen of toepassen. Ik ben voorstander van de stelling ‘preventie is beter dan genezen’ en het belang van gezonde voeding met voldoende nutriënten en een gezonde leefstijl staat voor mij voorop. Er zijn in Nederland 5,3 miljoen chronisch zieken. Daar vallen ziektes onder als hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten en diabetes type 2. Die ziektes hebben per definitie te maken met leefstijl. Aanleg speelt ook een rol, net als de plek waar u woont, maar leefstijl is doorslaggevend. Denk daarbij niet alleen aan beweging en uw eet- en drinkpatroon, maar vergeet ook stress niet.

Dagelijkse praktijk

Als apotheker heb ik me gespecialiseerd in het controleren van de combinaties van uw reguliere geneesmiddelen met supplementen die u wilt gebruiken. Met als doel het garanderen van een veilig en optimaal geneesmiddelengebruik. Gezonde voeding is een belangrijke basis, maar het kan mijns inziens zinvol zijn om naast een goede voeding en reguliere geneesmiddelen voedingssupplementen te gebruiken. Ik wil u er wel op wijzen dat u er rekening mee dient te houden dat sommige geneesmiddelen wisselwerkingen met elkaar en met supplementen kunnen aangaan. Het is van belang dat er een goede synergie en samenwerking in het lichaam ontstaat. Om u een voorbeeld te geven uit de dagelijkse praktijk: er kwam bij ons een schildklierpatiënt in de apotheek die zich moe en futloos voelde en gehoord had dat zij daar Ashwaganda voor kon gebruiken. Op zich een goede keuze maar ze gebruikte echter ook het schildklierhormoon Euthyrox. En belangrijk om te weten is dat dit hormoon in combinatie met Ashwaganda een sterk verhoogd risico op bijwerkingen kan geven, zoals hartritmestoornissen en gejaagdheid. De Ashwaganda kan in combinatie namelijk ook het schilklierhormoon T4 verhogen. We hebben haar daarom Panax Ginseng als een veiliger alternatief voorgesteld.

Lekkende darm

De eeuwenoude stelling van wijsgeer Hippocrates ‘Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’ is mijns inziens nog steeds actueel. Veel gezondheidsklachten komen namelijk voort uit een combinatie van een verkeerde leefstijl en onvolwaardige voeding. Maar ook het chronisch gebruik van bepaalde reguliere geneesmiddelen kunnen bij langdurig gebruik klachten geven. Zo kunnen pijnstillers zoals Ibuprofen of Diclofenac onder andere een lekkende darm veroorzaken waarbij de doorlaatbaarheid van de dunne darm is toegenomen en afvalstoffen sneller de bloedbaan in kunnen lekken met alle klachten van dien. In de praktijk komt het nog altijd veel voor dat patiënten langdurig regulier worden behandeld door hun arts voor chronische maagdarmstoornissen en problemen met hun stoelgang, terwijl de oorzaak bijvoorbeeld een intolerantie voor lactose of gluten blijkt te zijn. Een goed dieetadvies biedt dan vaak al uitkomst en de reguliere geneesmiddelen kunnen veelal worden gestopt, vanzelfsprekend in overleg met de arts. Een goed voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waarbij het zinvoller is om echt goed de tijd te nemen en te zoeken naar de werkelijke oorzaak van een kwaal, deze weg te verhelpen in plaats van direct reguliere medicatie in te zetten die slechts symptomatisch te werk gaan en niets doen aan de oorzaak.

Ondersteunen

Ik ga u via mijn columns veel meer vertellen over het nut van het ondersteunen van uw reguliere medicatie met voedingssuppletie, eventuele risico’s, interacties etc., waarbij een wederzijds respect tussen de reguliere en complementaire geneeskunde een voorwaarde is om de therapie te laten slagen.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Han Siem

Richtlijnen voor voedingsupplementen en medicijnen voor moeder en kind

Gezonde darmen voor een gezond brein

De apotheker; Zilverkaars ‘Cimicifuga’

Over medicatie en suppletie

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Spierherstel het hele bewegen telt

Bij botbreuken ligt de focus vaak op herstel van het gewricht, zonder aandacht voor spierkrachtverlies. Maar als je noodgedwongen niet kunt bewegen, neemt de spiermassa razendsnel af. Gevolg: onnodig lang revalideren. Daar weet fervent hardloper Heidy van Beurden...

Vroeg kinderlijk trauma

Jaarlijks zijn 118.000 kinderen tot 18 jaar slachtoffer van vroegkinderlijk trauma. Het werkelijke aantal ligt veel en veel hoger. Veel gevallen blijven ongezien, onopgemerkt en onbehandeld. Met alle negatieve effecten van dien. Vooral trauma dat in de eerste zeven...

Uitgelezen: De helende kracht van de adem

Mijn boek De helende kracht van de adem biedt een grote verscheidenheid aan eenvoudige, directe en diepgaande oefeningen met de adem (Sanskriet: prana, Tibetaans: lung). Deze oefeningen kunnen het welzijn van lichaam, energie en geest op verschillende niveaus...

Han Siem avatar

Over de auteur

Han Siem is apotheker en zowel regulier als complementair werkzaam, specialist op het gebied van interactie controle tussen het gebruik van reguliere geneesmiddelen en voedingssupplementen, een vakgebied waar nog weinig mee gedaan wordt in de huidige praktijk en geneeskunde. Han Siem is pionier op dit gebied en probeert een brug te slaan tussen beide werelden opdat een optimaal en veilig geneesmiddelgebruik kan worden gewaarborgd in combinatie met voedingssuppletie.
Lees meer artikelen van Han Siem