11-05-2022

Voorwoord mei editie 2022

In de afgelopen Paasperiode waren we allebei gefascineerd in twee totaal verschillende interpretaties van geestelijken over de pandemie en wat Jezus daarvan zou hebben gedacht.

Ten eerste was er niemand minder dan de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, die erin slaagde om in een uitgebreid nieuwsprogramma te stellen dat zowel degenen die weigeren te worden geprikt ‘immoreel’ waren als dat Jezus hem aanwijzingen gaf over het al dan niet nemen van een vaccin.

Jezus zou zijn eigen boostershot hebben gekregen, impliceerde Welby. ‘Het gaat niet om mij en mijn recht om te kiezen. Het gaat erom hoe ik mijn naaste liefheb.’

‘Ga je laten boosten, laat je vaccineren. Zo houden we van onze naaste. Onze naaste liefhebben is wat Jezus ons zei te doen.’

Maar ook was er een katholieke priester uit Oklahoma City genaamd Pater Daniel Nolan. Nolan, een voormalige marinier die in Irak heeft gediend, is een van de ongeveer driehonderd priesters die de mis en alle sacramenten in traditioneel Latijn uitvoeren.

Van deze streng traditionele priester krijgen we een heel andere kijk op Jezus en wat hij van Covid zou hebben gedacht. Nolan noemt het bijvoorbeeld: ‘Een van ‘s werelds grootste mensenrechtenschendingen uit de menselijke geschiedenis.’

In een vurige preek van 20 minuten somt hij de ‘onwaarheden en tegenstrijdigheden’ op die ons zijn verteld: eerst wordt ons verteld dat maskers niet helpen, dan wordt ons verteld dat ze dat wel doen; eerst wordt ons verteld dat er miljoenen zullen sterven, maar dan komen we erachter dat ze dat niet hebben gedaan; duizenden gevallen die als Covid-sterfgevallen werden bestempeld, kenden een andere oorzaak; de bijwerkingen van het vaccin worden verzwegen, en meer.

Tegen Welby’s idee dat we een ‘morele verplichting’ hebben om ons te laten vaccineren, zegt pater Nolan eenvoudigweg: ‘Onze morele plicht is om ons te verzetten tegen deelname aan een waanzinnige versie van de werkelijkheid. Mensen wordt medische behandeling ontzegd, omdat ze niet zijn gevaccineerd. Hoe zit dat met gezondheid? Dat gaat over macht.’

Ik voel me altijd ongemakkelijk als mensen zeggen dat ze weten wat iemand die meer dan 2000 jaar geleden leefde tegenwoordig zou doen, vooral omdat verslagen over zijn leven tientallen jaren na zijn dood werden geschreven en meerdere vertalingen ondergingen.
Maar het opkomende bewijs staat aan de kant van pater Nolan.

Hoewel de Amerikaanse Food and Drug Administration zich verzet tegen informatieverzoeken over de 329.000 pagina’s documenten die zijn gebruikt om het mRNA-vaccin van Pfizer goed te keuren, hebben de 91 pagina’s die zijn vrijgegeven aangetoond dat Pfizer de 42.086 meldingen van bijwerkingen negeerde, waaronder 1.223 sterfgevallen, die plaatsvonden in de eerste tweeëneenhalve maand na de release.
Om dit in een soort context te plaatsen, toen het varkensgriep-vaccin in het midden van de jaren 70 in de VS werd uitgerold, werd het ingetrokken na slechts 25 doden te hebben veroorzaakt.

En toen een onderzoekswetenschapper genaamd Spiro Pantazatos aan het Medisch Centrum van de Columbia Universiteit gegevens uit 21 Europese landen bestudeerde die waren verzameld door de European Mortality Monitoring-database, concludeerde hij dat het sterftecijfer van het vaccin 10 keer groter is dan geschat, oftewel 0,04 procent.

Nieuwe statistieken laten ook een paar andere ongemakkelijke waarheden zien. Toen het Italiaanse Hoger Instituut voor Gezondheid de veronderstelde 130.468 sterfgevallen door Covid bestudeerde, concludeerde het instituut dat hiervan slechts 2.783 rechtstreeks door Covid waren veroorzaakt. Vrijwel alle andere mensen die stierven, hadden comorbiditeiten, zoals arteriële hypertensie, onregelmatige hartslag en hartfalen. Velen hadden meer dan één aandoening.
De nieuwste bewijzen tonen ook aan dat het vaccin niet voorkomt dat iemand het virus doorgeeft. In Massachusetts werden in juli bijvoorbeeld 469 nieuwe Covid-19-gevallen geïdentificeerd. Van die gevallen waren 346, of 74 procent, geheel of gedeeltelijk gevaccinineerd en 274 van de gevaccineerde gevallen (79 procent) waren symptomatisch.

En in Duitsland heeft 55,4 procent van de symptomatische Covid-19-gevallen onder mensen van 60 jaar en ouder plaatsgevonden bij volledig gevaccineerde personen, een percentage dat elke week toeneemt.

Wat zou Jezus hebben gedaan? Dat kunnen we dus niet weten, want we nemen altijd ons eigen verhaal, visie, interpretatie en wellicht ook voorkeur mee in dat antwoord. Iemand die dus beweert het te weten, geeft een weergave van zijn eigen perspectief, ondanks alle goede intenties om objectief te zijn.

Ons antwoord op wat Jezus zou doen? Wij denken dat we veilig kunnen zeggen dat hij waarschijnlijk had aangedrongen op precies dit ene punt: de mensen aan de macht moeten ons eindelijk de waarheid gaan vertellen.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen; Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Basisrecept voor elke dag

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikkelingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen...

Innerlijke reis; ik blijf me verwonderen

Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste...

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoorkomende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boezemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd is er een sterk verhoogde kans op...