20-10-2020

Uitgelezen: Perfect Verborgen Depressie

Ondertitel van dit opvallende boek luidt: Hoe perfectionisme je mentale gezondheid kan ondermijnen. Dacht je misschien dat perfectionisme doorgaans de opmaat is tot een flinke burn-out; dit boek biedt een onthutsend inzicht in de slopende effecten van perfectionisme als kamerscherm waarachter depressie schuilgaat.

Koop het boek in de online MD Boekenshop >>>

Een onderschat probleem dat al te weinig wordt herkend. Door de omgeving, maar ook door de getroffene zelf. En dat is een zorgwekkend gegeven: gevallen van depressie zijn wereldwijd meer toegenomen dan alle andere ziekten en aandoeningen.

Margareth Robinson Rutherford, praktiserend psycholoog, plaatst op een dag vraagtekens bij de traditionele criteria die gelden bij het herkennen van depressie. En wel op het moment wanneer een cliënte, onder behandeling voor angst, een zelfmoordpoging onderneemt die verijdeld wordt door tijdig ingrijpen van buitenaf.

Een vrouw met een ogenschijnlijk perfect leven: prima huwelijk, mooie baan, huishouden netjes op orde… maar altijd geobsedeerd door de vraag of ze het wel goed genoeg doet. Haar overlevingsstrategieën braken haar op. Ze hield een groot deel van haar onderliggende onzekerheden en wanhoop verborgen.

Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor zichzelf. Ze was niet in staat om pijnlijke emoties toe te laten of er uiting aan te geven.

Rutherford ontdekte dat de weg naar heling voor dit soort patiënten een heel andere is dan die van mensen met een meer klassiek patroon van depressie. Ze bedacht een naam voor deze aandoening: perfect verborgen depressie. Een syndroom gebaseerd op de façade van een ogenschijnlijk perfect leven, waarachter pijnlijke geheimen schuilgaan.

Haar blogs over dit onderwerp bleken een open zenuw te raken. Ze kreeg veel reacties en ook vragen om hulp.

In haar overzichtelijk opgebouwde boek begint de schrijfster met een serie kenmerken van een perfect verborgen depressie. Wie het grootste deel van deze kenmerken herkent bij zichzelf en op zoek is naar ‘genezing’, zit op het goede spoor met dit boek. Het belangrijkste streven, of de doelstelling, is de persoon met zijn of haar interne wereld te verbinden.

Een wereld gekenmerkt door patronen, overtuigingen en krampachtig in stand gehouden routines. Als klassieke depressie een gebrek is aan levendigheid, is perfect verborgen depressie een gemis aan zelfacceptatie. Het boek geeft inzicht in de invloed van perfectionisme op mentale gezondheid en de verstrekkende gevolgen die dit met zich meebrengt.

Van de lezer wordt wel wat zelfwerkzaamheid verlangd. In deel I worden patronen benoemd en ‘ontmanteld’. Via inzichtgevende reflecties worden kleine opdrachten gegeven om patronen te overwinnen en gedrag te veranderen. Het is hard werken. Uit alles blijkt: je zult het – weliswaar met hulp – vooral zélf moeten doen.

Als de lezer, patiënt, dit eerste deel heeft doorgeakkerd, zichzelf als emotioneel stabiel kwalificeert en een ondersteunend netwerk heeft gevormd, is het tijd voor deel II. Dit gaat over de vijf fasen van heling: bewustzijn, commitment, confrontatie, contact en verandering.

Pas als je in staat bent om de lagen van je eigen perfectionisme systematisch af te pellen en ontdekt wat daaronder verborgen zit, is het mogelijk om tot begrip en inzicht te komen. Zo wordt steeds een laag emotionele en mentale ervaringen blootgelegd die eerst niet gezien of ervaren werden. Deze veranderingen met daaropvolgend groei en heling worden gezien als een proces, een reis. En het gaat om die reis, niet om het doel.

Om succesvol te herstellen van een perfect verborgen depressie, is het van belang te accepteren dat alle kwetsbaarheden, zwakheden en fouten wezenlijk en aanvaardbaar deel uitmaken van een persoonlijkheid. Dit besef vormt de ruggengraat van de helende reis die met behulp van dit zelfhulpboek gemaakt kan worden.

In deel III worden handreikingen gedaan om een nieuw evenwicht te vinden voor het nieuwe imperfecte zelf. Tot dan toe heeft de focus gelegen op het realiseren van persoonlijke veranderingen. Veranderingen die veel meer emotionele vrijheid geven en onnodig geworden strategieën en regels overboord gooien. Nu wordt het tijd anderen uit te nodigen om de herboren, imperfecte mens opnieuw te leren kennen.

De meeste mensen uit de directe omgeving zullen de veranderingen waarschijnlijk graag omarmen. Rutherford waarschuwt ook: het kan moeilijk zijn om vast te houden aan je nieuwe perspectieven en gedrag.

Er zijn talloze verleidingen om terug te vallen in bekend en veilig gedrag. Soms zal er zelfs een relatie beëindigd moeten worden die beschadigend is en zullen er nieuwe regels nodig zijn naast een paar regels die blijven. Kortetermijnverlies zal op termijn leiden tot grote winst. Dit boek biedt naast hoop een duidelijke structuur om een mooie reis te maken naar zelfacceptatie en heling.

Zelf lezen? Dit boek is te koop in de nieuwe boekenshop van Medisch Dossier.

 

 

 

 

 

 

Koop het boek in de MD Boekenshop >>>

De verborgen depressie
€ 22,50
ISBN:9789020217001
240 pagina’s

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Het laatste woord; Gewoon een dagje ouder?

Uit nieuw onderzoek zou blijken dat statines geen spierpijn veroorzaken. Onderzoekers hebben namelijk vastgesteld dat oudere mensen last hebben van pijntjes. Er zijn meer dan genoeg onderzoeken die laten zien dat statinegebruikers veel pijn lijden ‘Het lijdt geen...

Uitgelezen; Leer je hond,kat of konijn kennen

De auteurs zijn beiden holistisch dierenarts en laten je in dit boek kennismaken met de Vijf Elementen, een duizenden jaren oude stroming binnen de Chinese geneeskunde. Het doel is om eigenaren van honden, katten en konijnen te leren begrijpen waarom een bepaald dier...

Lasertherapie voor een kerkuil

Proefondervindelijk bewijsIn een NRC-artikel begin dit jaar over lasertherapie en long covid trekken alle bevraagde medisch deskundigen de werking van lasertherapie in twijfel.1 Het succes zou te maken hebben met het placebo-effect van de behandeling. Maar wilde...

Een vertraagde schildklier

Steeds meer mensen hebben te maken met schildklierproblemen. Bij lichte afwijkingen worden deze niet altijd behandeld. Ralph Moorman pleit ervoor dat wel te doen. In dit artikel legt hij uit wat je zelf kunt bereiken met voedings- en leefstijlinterventie. Een huisarts...