Uitgelezen: De Parkinson Pandemie

In het boek De Parkinson Pandemie, een recept voor actie leggen twee vooraanstaande Nederlandse neurologen, samen met drie Amerikaanse collega’s, uit dat het de hoogste tijd is om in actie te komen tegen parkinson. Het is inmiddels bekend dat dit wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte is, waarvan de impact groot is. Tussen 1990 en 2015 is het aantal parkinsonpatiënten verdubbeld en volgens auteurs/neurologen Bas Bloem en Jorrit Hoff is de verwachting een verdere verdubbeling tegen 2040, als we niet tot actie overgaan.

[su_button url=”https://www.medischdossier.org/product/de-parkinsonpandemie/” target=”blank” background=”#303880″ size=”9″ radius=”round”]Bestel het boek in de MD Boekenshop[/su_button]

 

Parkinson is een zeer invaliderende ziekte met een gemiddelde duur van zo’n vijftien jaar. In deze periode leidt de aandoening behalve tot veel lichamelijke ongemakken tot een verlies van onafhankelijkheid en uiteindelijk vaak tot opname in een verpleeghuis. Een aantal symptomen van parkinson zijn aan de buitenkant te herkennen zoals vertraging van bewegingen, stijfheid van spieren, beven en evenwichtsklachten. Daarnaast is onder het oppervlak ook een scala aan klachten die minder zichtbaar zijn, zoals depressieve gevoelens, angst, verwardheid en initiatiefverlies. Deze symptomen zijn zeker niet minder bepalend voor de kwaliteit van leven van een patiënt.
Inmiddels voldoet parkinson aan alle criteria van een pandemie; de ziekte komt overal ter wereld voor en lijkt zich snel te verspreiden en te vermenigvuldigen. Parkinson wordt veroorzaakt door een gebrek aan dopamine in de hersenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat toxische stoffen er de oorzaak van kunnen zijn dat de zenuwcellen die dopamine aanmaken, beschadigd raken, waardoor het tekort ontstaat. Deze giftige stoffen kunnen ons lichaam binnendringen via de huid, het darmkanaal en inademing.

Wetenschappers zijn er steeds meer van overtuigd dat de snelle, wereldwijde groei van parkinson vooral kan worden verklaard door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het onbeschermd werken met chemicaliën (bijv. trichloorethyleen) en luchtvervuiling. Voor de samenstellers van dit boek staat de link tussen landbouwgif en parkinson vast.

Op dit moment is de grootste stijging van het aantal patiënten met parkinson in China. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat de industrie daar nu een explosieve groei doormaakt.

Nu we weten dat de hersenziekte grotendeels door de mens zelf wordt veroorzaakt, is het volgens de neurologen Bloem en Hoff tijd voor actie. In het boek pleiten zij onder meer voor het verbieden van bepaalde bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. Hierdoor moet het mogelijk zijn om de groei van parkinson af te remmen. Met het voorbeeld van internationale acties rond polio, hiv en borstkanker trekken Bloem en Hoff ten strijde.

Het recept voor actie ‘PACT’ bestaat samengevat uit vier componenten: PREVENTION, het voorkomen van de ziekte; ADVOCACY, activisme; CARE, betere zorg en kwaliteit van leven voor patiënten; TREATMENT, nieuwe en effectievere behandelingen.

Maar ook voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd. Dit bestuursorgaan heeft zowel de macht als de verantwoordelijkheid om de bedreiging van toxische stoffen in de leefomgeving weg te nemen. Belangrijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen, zijn het verbieden van potentieel verdachte middelen zoals glyfosaat, een betere bescherming voor mensen die werken met bestrijdingsmiddelen en verdachte chemicaliën, en het zoeken naar gezondere alternatieven zoals biologische landbouw.

Is er hoop aan de horizon? Naast de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zijn er nieuwe behandelingen die patiënten wat meer in beweging kunnen brengen. Voorbeelden hiervan zijn: diepe hersenstimulatie, optogenica (het activeren van bepaalde genen door middel van lichtgevoelige eiwitten) en methoden om het immuunsysteem te versterken.

Gelukkig hebben de wetenschappers ook hoop dat er behandelmethoden zullen worden ontwikkeld die de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en dat er ook medicijnen komen die de ziekte genezen. En ten slotte benadrukken zij nogmaals dat preventie in de vorm van een verbod op ziekmakende bestrijdingsmiddelen en chemicaliën misschien wel de belangrijkste stap is om parkinson de wereld uit te krijgen.

Door Josée Janssen

[su_button url=”https://www.medischdossier.org/product/de-parkinsonpandemie/” target=”blank” background=”#303880″ size=”9″ radius=”round”]Bestel het boek in de MD Boekenshop[/su_button]

 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen; Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Basisrecept voor elke dag

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikkelingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen...

Innerlijke reis; ik blijf me verwonderen

Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste...

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoorkomende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boezemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd is er een sterk verhoogde kans op...