Voorwoord 23/02

In dit nummer van Medisch Dossier lanceren we twee nieuwe Nederlandse rubrieken: Holistisch bekeken en Gezondheidsmythen. Deze rubrieken vloeien rechtstreeks voort uit de behoeften die onze lezers hebben aangegeven in het lezersonderzoek dat wij enkele maanden geleden hielden en dat vele positieve reacties opleverde. Hieruit bleek onder meer dat er behoefte is aan meer informatie over mogelijk alternatieve behandelingen van aandoeningen.

Cindy de Waard zal voortaan steeds een ziektebeeld uitlichten en vanuit een holistisch perspectief mogelijke oplossingen aandragen waarvoor de meeste onderbouwing voorhanden is. Deze eerste editie richt zij zich op het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), vroeger ook wel spastische darm genoemd, een chronische aandoening die binnen de darmproblemen het meest voorkomt en het dagelijks leven van PDS-patiënten behoorlijk verstoort. Volgens de patiëntenorganisatie (PDSB) heeft zeker 10 procent van de Nederlandse bevolking hiervan last en onderzoek wijst uit dat dit wereldwijd zelfs rond de 20 procent zou kunnen liggen, aldus PDSB.

Voor de tweede nieuwe rubriek, Gezondheidsmythen, zullen wij verschillende auteurs vragen. Met deze nieuwe rubriek willen wij tegemoetkomen aan de behoefte die 75 procent van onze lezers heeft geuit aan een brede kijk op ziekte en gezondheid en betrouwbare informatie daarover.

Een mythe is een verzonnen verhaal met een wijze les, een moraal. Zeker in deze tijd waarin berichtgeving niet altijd meer met echtheid, geldigheid en juistheid te maken lijkt te hebben, maar regelmatig ook met desinformatie en winstbejag, is het des te belangrijker om te onderzoeken of een mythe inderdaad ergens op gestoeld is of definitief naar het rijk der fabeltjes verwezen moet worden.

Deze eerste editie van Gezondheidsmythen heeft Cindy de Waard eveneens voor haar rekening genomen. Zij werpt een kritische blik op de beweringen over zoetstoffen en toetst deze aan verschillende onderzoeken die hierover zijn verschenen

Verder gaat Celeste McGovern in op niet-medicinale interventies bij cognitieve achteruitgang en neurologische aandoeningen, zoals alzheimer, dementie en parkinson. De laatste 10 jaar is het onderzoek hiernaar enorm toegenomen en dat is zeker nodig, want ook dementie is net als Covid-19 een grote pandemie onder ouderen van de 21e eeuw te noemen. In Nederland gaat het om ruim 280.000 mensen.

Cate Montana laat Edwin Taub aan het woord. Deze gedragswetenschapper past gedragstechnieken toe in de revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad en lijden aan gevoelloosheid en gedeeltelijke verlamming. Taub traint mensen om iets te doen met hun aangedane kant. Volgens hem vinden de grootste verbeteringen vaak lang na de beroerte plaats. Daarom start hij ook pas met een behandeling vanaf ongeveer drie maanden nadat een patiënt een beroerte heeft gehad. En dat het werkt, blijkt uit enkele persoonlijke verhalen.

Uit deze twee artikelen blijkt dat ons brein tot meer in staat is dan we dachten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat onze hersenen zich prima kunnen aanpassen, waarmee maar weer eens bewezen is dat het zelfherstellend vermogen van de mens een immense krachtbron kan zijn.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Medisch Dossier

Luister naar je gevoel maar bepaal zelf je handelen

Gastcolumn: Emoties kun je als voedsel verteren

Genezen met je handen

Vijf vragen over psychomotorische kindertherapie

Medicijnloze opties voor een vergrote prostaat

Column dr. Wendy Lin; Handzenuw in de knel

Anderhalf jaar geleden kwam een man in mijn praktijk. Hij was net gepensioneerd. Zijn hele leven was hij internationaal correspondent geweest, dus hij had veel tijd achter zijn toetsenbord doorgebracht. Tuinieren was de hobby waarin hij altijd zijn rust had gevonden....

Medisch Dossier avatar

Over de auteur

Lees meer artikelen van Medisch Dossier