Medische test, de HIV-test

De HIV-test, waarmee aangetoond wordt of iemand al of niet AIDS heeft, staat steeds meer ter discussie. Zelfs als we de argumenten buiten beschouwing laten over het vermeende verband tussen HIV en AIDS – wat in medische kringen nog steeds een groot twistpunt is – dan nog moeten we stellen dat de test onnauwkeurig en inconsistent is.

De basistest voor HIV is de ELISA-test (enzyme-linked immunosorbent assay), een bloedproef die ontwikkeld werd om de aanmaak van antistoffen als reactie op het humaan immunodeficiëntievirus vast te stellen. Maar tot nu toe heeft geen enkele test het HIV-virus zelf kunnen aantonen; er wordt dus alleen op de aanmaak van antistoffen getest die op de aanwezigheid van het virus zouden wijzen.

Als deze eerste test een positief resultaat geeft, wordt de Western blottest gedaan om seropositiviteit te bevestigen. Hoewel deze test accurater zou zijn, is noch deze, noch de ELISA-test een echte ‘gouden standaard’, simpelweg omdat het HIV-virus nooit geïsoleerd is.

Verband tussen HIV en AIDS

Drie wetenschappers, onder wie Eleni Papadopulos-Eleopulos, berucht critica van het vermeende verband tussen HIV en AIDS, hebben beide tests aan nauwkeurig onderzoek onderworpen. Zij kwamen tot de slotsom dat geen van beide tests gestandaardiseerd is, wat inhoudt dat laboratoria de resultaten verschillend kunnen interpreteren. Verder is de test niet reproduceerbaar en reageert deze ook op andere, niet-HIV eiwitten.1

De ELISA-test werd in 1985 ontwikkeld. De test werkt extreem willekeurig en geeft vaak een vals-positief resultaat – en zo wordt HIV ontdekt waar het virus helemaal niet aanwezig is. Maar liefst vier van de vijf positieve ELISA’s kunnen niet door de Western blottest worden bevestigd. Dat geeft al aan hoe onnauwkeurig de test is.

Betrouwbaarheid van de tests

Deze onnauwkeurigheid werd bevestigd in het onderzoek van Papadopulos-Eleopulos. Dit onthulde dat in een testprogramma dat bij Amerikaanse militairen werd gebruikt, 4000 deelnemers twee keer een positieve ELISA-test hadden die niet werd bevestigd door Western blottesten. Misschien ligt het probleem in het feit dat ELISA zoekt naar een eiwit dat bekend staat als p24, algemeen aanvaard als bewijs voor HIV.

Maar zelfs dr. Robert Gallo, mede-ontdekker van het virus, accepteert dat p24 niet uniek is voor HIV, maar ook bij mensen kan worden aangetroffen die aan hepatitis-B en -C lijden, aan malaria, papillomen, ziekte van Pfeiffer, tuberculose, syfilis en lepra.2 Daarbij werd p24 niet gevonden bij sommige patiënten die onmiskenbaar AIDS hadden.

In een onderzoek werden antistoffen voor p24 ontdekt bij een op de 150 gezonde individuen, bij 13 procent van een groep willekeurig gekozen patiënten met verspreide papilloomwratten, bij 24 procent van de mensen met lymfkliergezwellen van T-cellen van de huid en bij 41 procent van de mensen met multiple sclerose.3

Hoewel men de Western blottest veel betrouwbaarder acht, is deze evenmin te vertrouwen. In een onderzoek onder Venezolaanse malariapatiënten varieerde het aantal vals-positieve uitslagen bij Western blot tussen 25 en 41 procent.

De onderzoekers concludeerden: ‘HIV veroorzaakt geen AIDS, zelfs niet in het geval van acute malaria.’4 Pogingen om een nauwkeuriger test te ontwikkelen zijn tot op heden mislukt. Een speekseltest voor HIV-antistoffen werd op patiënten met HIV-1 uitgeprobeerd, maar het kwam voor dat de teststoffen slechts in 67 procent van de gevallen het virus konden aantonen.5

1 BioTech, 1993; 6: 696-7
2 Nature, 1985; 317: 395-403
3 N Engl J Med, 1988; 318: 448-9
4 N Engl J Med, 1986; 314: 647
5 Afr J Med Sci, 2001; 30: 305-8
 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Medisch Dossier

Mijn kind heeft eczeem wat nu?

Een echte allrounder; Magnesium

De hart-hoofd connectie

Voeding als medicijn

Systeemdenken in de geneeskunde

Marktwerking en zorg?

Veel politici spreken zich uit over marktwerking in de zorg. Volgens sommigen helpt concurrentie om kosten te beteugelen. Volgens anderen leidt het juist tot meer kosten en minder kwaliteit. De uitspraken van voor- en tegenstanders zijn niet altijd onderbouwd. Ten...

Gastcolumn: Emoties kun je als voedsel verteren

Er is de afgelopen jaren een gestage toename te zien van het aantal mensen dat psychische aandoeningen ontwikkelt.1 Dat is zorgelijk, maar eigenlijk ook relatief eenvoudig te veranderen. De kern van het probleem is dat veel mensen hun emoties niet adequaat kunnen...

De borsten

Zacht, rond, fier, stevig, klein, hangend, veranderd of zelfs afwezig na een operatie… Borsten zijn er in vele prachtige soorten en maten. Ze bestaan uit vetweefsel, bindweefsel, ligamenten én borstklieren; elke borst is gevuld met zo’n vijftien tot twintig lobben die...

Holistische hulp bij een kinderwens

Zwanger worden, het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch heeft 1 op de 5 stellen vruchtbaarheidsproblemen - en dat worden er steeds meer. In haar praktijk begeleidt Ingrid Schoonveld vrouwen met een onvervulde kinderwens. Schoonveld werkte al jaren in de communicatiesector...

Beter naar je gevoel (leren) luisteren deel 2

In het eerste deel van dit tweeluik las je waarom het een uitdaging kan zijn om naar je gevoel te luisteren. In dit tweede deel gaan we in op het maken van gezonde voedingskeuzen, door een situatie te creëren waarin je op je gevoel kunt leren vertrouwen. Belangrijke...

Medisch Dossier avatar

Over de auteur

Lees meer artikelen van Medisch Dossier