03-11-2010

Europese regelgeving: De regels van de EU

Vier richtlijnen en regels zijn bepalend voor de levensvatbaarheid van de natuurgeneeskunde in Nederland en de rest van Europa. Fundamenteel is dat vitaminen en mineralen van de categorie voedsel verhuizen naar de categorie geneesmiddelen zodra het om hogere doses gaat. Kruidenremedies die nieuw zijn of niet minimaal 15 jaar gebruikt zijn in Europa, zullen ook onder de geneesmiddelen vallen en daarmee onder de regelgeving voor geneesmiddelen.

  • Richtlijn voedingssupplementen (Directive 2002/46/EC). In deze richtlijn is zowel de positieve lijst bepaald – de vitaminen en mineralen die in supplementen en voeding mogen worden gebruikt – als de maximaal toegestane hoeveelheid. Boven dat maximum zullen vitaminen en mineralen worden aangemerkt als geneesmiddel en niet meer als voedingsmiddel. Als geneesmiddel zullen ze onder strengere regels vallen en enkel nog op recept verkrijgbaar zijn. In werkelijkheid zullen die maxima het einde betekenen van de markt voor therapeutische vitaminen. Tevens vrezen critici van de EU dat de maximaal toegestane doses op een zeer laag niveau gesteld zullen worden, zoals nu in Duitsland en Frankrijk al het geval is. 
  • Regel Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Regulation EC No. 1924/2006). Deze regel zal een grote beperking betekenen van de gezondheidsclaims die over enig product mogen worden gedaan. Twee soorten claims zijn nog toegestaan: generieke – een algemene claim op basis van deugdelijke wetenschappelijke gegevens; en claims inzake risicobeperking. De European Food Safety Authority beoordeelt alle generieke claims en maakt een algemene positieve lijst van toege- stane claims, terwijl claims over risicobeper- king eerst door een zware – en dure – testfase moeten. Onderdeel daarvan moeten klinische onderzoeken met mensen zijn die ver buiten de mogelijkheden en het budget van de meeste fabrikanten liggen.
  • Richtlijn medicinale producten voor humaan gebruik (Directive 2001/83/EC en amende- ment Directive 2004/27/EC). Deze richtlijn kan de meeste schade aanrichten aangezien hij momenteel zeer breed is opgesteld, aldus de juridisch vertegenwoordigers van de ANH. In deze richtlijn worden strenge eisen gesteld aan geneesmiddelen, maar met een definitie voor ‘geneesmiddel’ die dermate ruim is dat alles waar u zich beter van kunt gaan voelen eronder valt. Op termijn zouden er bijvoorbeeld zelfs normale voedingsmiddelen en dranken onder te scharen zijn, al vallen die momenteel buiten de wetgeving. 
  • Richtlijn traditionele kruidengeneesmidde- len (Directive 2004/24/EC, amendement op Directive 2001/83/EC). Dit is een onderdeel van de bovenstaande richtlijn, die toestaat dat traditionele en kruidenremedies zonder extra regelgeving verkocht mogen blijven worden in de EU op voorwaarde dat ze reeds 30 jaar veilig gebruikt zijn, waarvan 15 jaar in de EU. Medische claims zijn enkel toegestaan als het om kleine kwalen gaat. Door deze richtlijn worden vooral veel kruidenpreparaten uit de Chinese en Ayurvedische traditie straks verboden, evenals nieuwere kruidenmiddelen die niet aan het 30-jaarscriterium kunnen voldoen.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen; Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Basisrecept voor elke dag

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikkelingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen...

Innerlijke reis; ik blijf me verwonderen

Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste...

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoorkomende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boezemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd is er een sterk verhoogde kans op...