Elektromagnetische trillingen als therapie voor hersenziekten

De ziekte van Alzheimer en andere vormen van ‘mentale’ ziekte blijken zeer goed te reageren op kleine golfbewegingen van elektromagnetische frequenties. Hoewel het menselijk lichaam niet zo best reageert op de overvloed aan elektrosmog om ons heen, zijn er ook elektromagnetische velden (EMF’s, electro magnetic fields) die wel gezond zijn.

Ze kunnen zelfs heilzaam zijn voor de hersenen indien ze worden toegediend in snel opeenvolgende trillingen. Uit Griekse en Italiaanse onderzoeken komt een aanzienlijke hoeveelheid bewijzen naar voren dat zeer kleine elektromagnetische trillingen kunnen helpen tegen geheugenverlies, verwardheid en de algemene brain fog die mensen ervaren bij de ziekte van Alzheimer en andere ernstige stoornissen zoals schizofrenie.

Communicatie tussen cellen

Therapieën die elektromagnetische trillingen gebruiken, zijn gebaseerd op de theorieën van wijlen Jacques Benveniste, dr. Robert Becker en Cyril Smith. Hun experimentele bewijzen toonden onomstotelijk aan dat de cellen van het lichaam onderling primair communiceren via elektromagnetische signalen met lage frequenties (lager dan 20 kHz) in plaats van chemische signalen.

Op basis van deze bewijzen hebben wetenschappers de theorie ontwikkeld dat ziekte ontstaat wanneer dit communicatiesysteem niet meer goed werkt. Frequenties van buitenaf kunnen daar wat aan doen. Zo is bekend dat de hersenen zich ‘aanpassen’ aan stimuli van buitenaf.

Uit veel onderzoeksmateriaal blijkt dat wanneer de hersenen een hoorbare of zichtbare prikkel ontvangen met een bepaalde frequentie, de hersengolven al snel met dezelfde frequentie beginnen te resoneren. Veel wetenschappers geloven nu dat de cellen zichzelf kunnen herstellen als we ze ‘herinneren’ aan de juiste frequentie door ze alternerend pulserende EMF’s (PEMF’s) toe te dienen.

Versterking van zelfgenezend vermogen

PEMF’s werden voor het eerst klinisch toegepast bij reparatie van botweefsel, vooral door de Amerikaanse orthopedisch chirurg dr. C.A. (Andy) Bassett. Hij ontdekte dat wanneer hij gebroken botten blootstelde aan laagenergetische magnetische velden, ze twee maal zo snel genazen als normaal.

Na veel proberen kwam hij erachter dat de beste resultaten bereikt werden met elektrische energie in snelle trillingen.  Nadat wetenschappers hadden ontdekt dat de hersengolven van mensen met epilepsie abnormaal zijn ten opzichte van een bepaalde frequentie, zijn ze begonnen PEMF’s met nog lagere frequenties (‘picoTeslas’) te gebruiken om mentale ziektes te behandelen.

Pionier in het gebruik van kleine PEMF’s in de orde van grootte van picoTeslas (1 picoTesla = 10-6 microTesla) om hersenletsel te genezen, is dr. Reuven Sandyk van de School of Engineering Technologies van het Carrick Institute for Clinical Ergonomics, Rehabilitation & Applied Neurosciences aan de State University of New York in Farmingdale.

Zijn apparatuur kan magnetische velden maken van 5 x 10-8 gauss tot 2,5 x 10-7 gauss bij frequenties van 2 tot 7 Hz.

In zijn vroege werk werden PEMF’s gebruikt om de schade bij patiënten met multipele sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson te herstellen. Niet alleen werd de behoefte aan medicijnen door de minuscule trillingen minder, maar ook bleken vele mentale problemen die bij de ziekte hoorden te verbeteren.

Sandyk merkte ook dat patiënten met MS die aan PEMF’s werden blootgesteld, beter hun dromen konden herinneren1 en minder suïcidaal gedrag vertoonden2, terwijl hun cognitieve vaardigheden verbeterden3.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson werden niet alleen hun gezichtsvermogen4, spraak5, en algemene cognitieve vaardigheid5 beter, maar ook konden ze beter twee taken tegelijk uitvoeren, zoals lopen en praten6.
Aangezien de mentale stoornissen van patiënten met de ziekte van Alzheimer lijken op die van mensen met de ziekte van Parkinson, en aangezien veel Parkinsonpatiënten dementie hebben, experimenteerde dr. Sandyk ook met PEMF’s bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Hij ontdekte dat de kleine picoTesla-trillingen van EMF’s het visuele geheugen bij deze patiënten hielpen verbeteren evenals andere cognitieve functies, zoals het kortermijngeheugen, hoofdrekenen, oriëntatievermogen, beoordelingsvermogen en redeneren, sociale interactie en de stemming7.

De rol van de pijnappelklier

Sandyk en anderen geloven dat het succes van PEMF’s te maken kan hebben met een werking op de pijnappelklier (epifyse), een kleine klier ter grootte van een erwt, en bevindt zich achter de derde hersenventrikel en de middenhersenen.

Als de hypofyse niet goed functioneert, kan dat een oorzaak zijn van ziekten als MS en Alzheimer. De PEMF’s worden door het corpus callosum gericht, de richel die tussen de twee hersenhelften ligt, om het grootste effect op de hypofyse tot te stand te brengen.

Bij ander onderzoek door J.I. Jacobson, nog een pionier op dit gebied, bleek stimulering met EMF direct verband te houden met melatonine, eveneens met het resultaat dat de symptomen bij de meeste patiënten verbeterden of verdwenen8.

Tot op heden zijn er maar weinig onderzoeken gedaan met PEMF’s, maar de successen in het pionierswerk doen vermoeden dat de pijnappelklier niet alleen betrokken is bij dag/nachtritmes, maar ons ook mentaal scherp houdt. Deze mogelijkheid zouden we nader moeten onderzoeken.

Lynne McTaggart

BRONNEN

1 Int J Neurosci, 1995; 82: 113-125
2 Int J Neurosci, 1996; 87: 5-15
3 Int J Neurosci, 1997; 90: 59-74
4 Int J Neurosci, 1995; 81: 47-65
5 Int J Neurosci, 1997; 91: 57-68
6 Int J Neurosci, 1997; 92: 95-102
7 Int J Neurosci, 1994; 76: 185-225
8 Panminerva Med, 1994; 36: 201-205

De hoofdschakelaar

De werkelijke functie van de pijnappelklier (epifyse) in de hersenen is nog niet helemaal duidelijk. In de geneeskunde en biologie is wel bekend dat de klier melatonine maakt, het hormoon dat ons slaap/waakritme regelt, maar sommigen geloven dat hij wel eens de hoofdschakelaar van het lichaam zou kunnen zijn: een soort neuro-endocriene transformator waarin een neuraal signaal met informatie over de omgeving wordt omgezet in een chemisch signaal. Hij lijkt ook een rol te spelen in de regulering van de mentale stabiliteit: een laag gehalte melatonine wordt vaak gezien bij schizofrenie, autisme en epilepsie.
Maar de hypofyse blijkt ook elektromagnetische en geomagnetische golven waar te nemen en door te zenden. Onderzoeker J.I. Jacobson gelooft dat de hypofyse magnetosensitief is en als zodanig dient als receptor voor elektromagnetische velden in biologische systemen.

 

 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Artsen weten wel beter

Je krijgt een medicijnrecept. Je gaat ermee naar de apotheek en krijgt een doosje pillen mee. Op het etiket staat: ‘3x daags 2 tabletten bij de maaltijd’. Je begrijpt de instructies: je moet ze drie keer per dag innemen bij een maaltijd. Maar ga je dat ook doen?  We...

Uitgelezen; Vertroostingen

Nadat psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter werd geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte en zich na een operatie in diepe, fysieke ellende bevond, ervoer hij hoe tastbaar de behoefte aan troost aanwezig kan zijn. Het deed hem nadenken over de vragen: wat...

Weet wat je eet

Voeding als medicijn We ontmoeten elkaar online. En dat is een bewuste keuze van orthomoleculair therapeut Rachida Lachhab. Zij werkt bij het programma Nederland Slank/de Metaboloog. Samen met haar collega-therapeuten Liesbeth van Duijn (oprichter) en Pantea Panahi...

Over medicatie en suppletie

Bij hart- en vaatziekten is het essentieel dat de conditie van de bloedvaten optimaal wordt gehouden. Zowel regulier als complementair is het voorkomen van slagaderverkalking ofwel arteriosclerose belangrijk. Arteriosclerose is degeneratie van het weefsel van de...