Een wereldwijd chemisch experiment

Voeding kan een medicijn zijn, mits het volwaardige voeding is. En daar rammelt het, zegt Maarten Klatte

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er een hoog brandstofverbruik. Na de oorlog zocht de olie-industrie een nieuwe afzetmarkt: stikstof, fosfor en kalium konden aan aardolie worden onttrokken. Samen vormden ze kunstmest dat in de jaren zestig van de vorige eeuw een vlucht nam met de bijnaam ‘de groene revolutie’. Stikstof en fosfor gaven de gewassen inderdaad een intens groene kleur. Echter: planten hebben behalve stikstof, fosfor en kalium nog ruim veertig andere mineralen nodig!

Kunstmest veroorzaakt tekorten in planten en maakt ze gevoelig voor ziekten. De chemische industrie ziet kansen en maakt vervolgens pesticiden. Bijkomend probleem is dat ondervoede planten niet in staat zijn om via hun wortels stoffen af te scheiden die de ontwikkeling van onkruid remmen. Kunstmest, pesticiden, onkruidverdelgers: de chemische landbouw is een feit. Dat er onvolwaardige planten ontstaan wordt genegeerd. Zie de parallel met de geneeskunde: neem deze pil voor uw klacht. Veroorzaakt deze maagzuur? Daar hebben we ook een pil voor.

Roundup

Rond 1980 verschijnt de ultieme onkruidbestrijder: Roundup (glyfosaat). Het doodt alle planten. Het is niet selectief, dus is het aanvankelijk ongeschikt voor de landbouw. Daar komt in 1996 verandering in als Monsanto gewassen zoals mais en soja zodanig genetisch manipuleert dat ze bestendig worden tegen dit middel. Vanaf dat moment is glyfosaat wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel.

Onvolwaardige voeding als resultaat

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Van de 26 amino-zuren kunnen mensen er negen niet zelf maken. Die halen we uit ons voedsel. Planten en micro-organismen kunnen wel zelf alle 26 aminozuren aanmaken dankzij een interne biochemische route die de mens niet heeft, genaamd ‘Shikimate pathway’. Maar… glyfosaat in bestrijdingsmiddelen blokkeert deze reactieketen waardoor drie van de negen aminozuren niet langer in de plant aanwezig zijn. Ons voedsel wordt dus incompleet. In dit geval gaat het om de aminozuren phenylalanine, tryptofaan en tyrosine – en precies deze zijn belangrijk voor o.a. een goed functionerend brein en positieve stemming. Wellicht is het dan niet toevalligdat er de laatste 20 jaar een toename is van depressies en neurologische aandoeningen.

Gezondheidseffecten

Glyfosaat in bestrijdings-middelen heeft een hoop negatieve effecten:

Net zoals een antibioticum vernietigt glyfosaat het darmflora en verkleint zo de biodiversiteit in de darm.  De klittenbandjes tussen de darmcellen – de ‘tight junctions ’ – worden door glyfosaat aangetast. Deze dienen om de integriteit van de darmwand te bewaren en zo een invasie van micro-organismen en toxines te voorkomen. Resultaat van deze aantasting is een lekkende darm.

Ruim 70 procent van ons immuunsysteem is direct achter de darmbekleding gelegen en reageert op lekkage met een chronische ontsteking. De bloed-hersenbarrière en de nieren zijn ook uitgerust met tight junctions. Resultaat: lekkende darm (voedselintoleranties, allergieën), lekkend brein (brain fog, falend geheugen), lekkende nieren (verminderde ontgifting).

Glyfosaat blokkeert de vorming van alkaloïden in de planten die wij eten. Alkaloïden zijn stoffen die groenten en fruit hun medicinale eigenschappen geven. De Griekse arts Hippocrates zei 2000 jaar geleden al ‘laat voeding je medicijn zijn’, maar dan moet die voeding wel volwaardig zijn. Er bestaan veel verschillende alkaloïden die ziekten zoals depressies, diabetes, astma, allergieën, hartziekten, kanker en hoge bloeddruk kunnen voorkomen.

Conclusie

De chemische landbouw en veeteelt veroorzaken veel gezondheids- en milieuproblemen. Het is tragisch om te zien dat deze wijze van voedsel produceren de vorming van alkaloïden in groenten en fruit blokkeert. Dat vervolgens de geneeskunde de symptomen/klachten die ontstaan door deze onvolwaardige voeding wegmoffelt met nog meer chemie is echt wrang.

We hebben massaal gekozen voor goedkope gemaksvoeding. Efficiënt geproduceerd door de chemische landbouw. Echter, deze productiewijze doodt het bodemleven en maakt onze voeding toxisch. Dit wereldwijde chemische experiment is schadelijk voor mens, dier en milieu. Het is een dood-lopende weg. Als consument hebben we een keuze. Blijven we dobbelen met onze gezondheid door deze producten af te nemen of kiezen we voor duurzaam geproduceerde biologische producten?

Op uw gezondheid!

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Maarten Klatte

Moestuingeluk

De beelden van onszelf werken als verborgen bestuurders

Nog een copernicaanse revolutie

Vaccineren. Is het nodig? Is het effectief? Is het veilig?

Soja – So-nee

Spierherstel het hele bewegen telt

Bij botbreuken ligt de focus vaak op herstel van het gewricht, zonder aandacht voor spierkrachtverlies. Maar als je noodgedwongen niet kunt bewegen, neemt de spiermassa razendsnel af. Gevolg: onnodig lang revalideren. Daar weet fervent hardloper Heidy van Beurden...

Vroeg kinderlijk trauma

Jaarlijks zijn 118.000 kinderen tot 18 jaar slachtoffer van vroegkinderlijk trauma. Het werkelijke aantal ligt veel en veel hoger. Veel gevallen blijven ongezien, onopgemerkt en onbehandeld. Met alle negatieve effecten van dien. Vooral trauma dat in de eerste zeven...

Uitgelezen: De helende kracht van de adem

Mijn boek De helende kracht van de adem biedt een grote verscheidenheid aan eenvoudige, directe en diepgaande oefeningen met de adem (Sanskriet: prana, Tibetaans: lung). Deze oefeningen kunnen het welzijn van lichaam, energie en geest op verschillende niveaus...

Maarten Klatte avatar

Over de auteur

Dr. Maarten Klatte starte in 1983 zijn algemeen medische praktijk al met het accent op leefstijlgeneeskunde en preventie. Een echte pionier dus. Gaandeweg kwam hij tot nieuwe inzichten. Het zijn vooral onze gevoelens en gedachten, onze kijk op de werkelijkheid, wat wij eten en of we wel of niet bewegen, die de genetische expressie en daarmee onze gezondheid bepalen.
Lees meer artikelen van Maarten Klatte