Een onafhankelijkheidsverklaring door artsen

Zet de patiënt op de eerste plaats en bespreek zijn voeding en mate van lichaamsbeweging in plaats van meteen medicijnen voor te schrijven, zo verklaart een groep artsen in een onversaagd manifest voor een nieuwe geneeskunde.

Het wordt tijd dat artsen zich profileren als helden en patiënten naar waarheid vertellen dat de meeste ziekten veroorzaakt worden door leefstijlkeuzen in plaats van alleen maar de betaalde lakeien te zijn van de farmaceutische industrie. Een groep artsen heeft daarom een onafhankelijkheidsverklaring van Big Pharma ondertekend.

Artsen falen als zij de patiënten alleen medicijnen voorschrijven en weinig of niet praten over veranderingen in hun leefstijl die de meeste chronische ziekten kunnen voorkomen en zelfs genezen, met name over gezond eten, sporten en het verminderen van stress.

De onafhankelijke artsen pleiten voor een complete herziening van het huidig medisch systeem dat ziekten beschouwt als het resultaat van veroudering en ze uitsluitend behandelt met medicijnen of chirurgie. De werkelijke rol van artsen zou moeten zijn dat ze patiënten adviseren over gezond eten in plaats van naar het receptenblok te grijpen als het met de gezondheid de verkeerde kant opgaat, aldus de artsen.

Onder leiding van Balazs Bodai, directeur van het Breast Cancer Survivorship Instituut in Sacramento, California hebben deze 21 artsen de leefstijlgeneeskunde al geïntegreerd in hun praktijk en nu dringen zij er bij anderen op aan om hetzelfde te doen. ‘Al veel te lang lijden patiënten aan chronische ziekten, omdat ons gezondheidszorgsysteem geen proactieve rol speelt bij het bevorderen van gezond eten,’ zeggen ze. ‘Een paradigmaverschuiving naar leefstijlgeneeskunde moet dringend worden geïmplementeerd.’1

Een failliet systeem

Zonder deze fundamentele paradigmaverschuiving zullen artsen de bewakers zijn van een failliet systeem, zo stellen de artsen. Het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem kost momenteel 3 biljoen dollar per jaar. In 2016 kostte het Nederlands zorgsysteem volgens het CBS 96 miljard euro. Daarmee behoort Nederland tot de meest dure zorgsystemen van Europa. Bovendien wordt van de Amerikaanse 3 biljoen dollar meer dan 500 miljard besteed aan geneesmiddelen alleen al.

Deze enorme sommen stijgen ieder jaar en toch werpt het geld dat besteed wordt aan de behandeling van chronische ziekten, zoals diabetes, obesitas en hartproblemen, zijn vruchten niet af. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen neemt toe en chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen, diabetes en kanker zijn een epidemie geworden, omdat farmaceutische bedrijven en voedselproducenten winst belangrijker vinden dan mensen.

De meest recente Nederlandse cijfers laten een daling van de levensverwachting zien van 0,1 jaar in 2016. Bovendien lijden twee van de drie westerlingen aan overgewicht of obesitas, een probleem dat naar schatting goed zal zijn voor 500.000 extra doden in 2030. Het aantal chronische aandoeningen neemt eveneens toe: ongeveer negen miljoen Nederlanders hebben de ‘leefstijlziekte’ diabetes type 2. En ruim een kwart (28 procent) van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten.

Ondertussen worden wereldwijd 17,5 miljoen nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd en is de ziekte goed voor 8,7 miljoen doden per jaar.
Geneesmiddelen zijn echter niet de oplossing. Ze dragen zelfs bij aan het ontstaan van kanker. Het overmatig gebruik van antibiotica als oorzaak van ‘superbugs’ (antibioticaresistente bacteriën) is bijvoorbeeld goed gedocumenteerd. Maar slechts weinig mensen weten dat verschillende antibiotica – waaronder penicilline, quinolonen, sulfonamiden en tetracyclines – gerelateerd kunnen worden aan prostaatkanker, terwijl de blootstelling aan sulfonamiden de kans op borstkanker doet toenemen. Dit zou een rechtstreeks verband kunnen zijn, maar het is minstens zo waarschijnlijk dat de medicijnen het aantal goede darmbacteriën, die voor de eerste afweerreactie zorgen, doen afnemen. Elk medicijn heeft de potentie om een ernstige bijwerking of een ongewenste reactie te veroorzaken, met inbegrip van de verergering van de ziekte die het zou moeten behandelen, het zogenaamde ‘paradoxaal effect’.

Het is de voeding

Wat we eten en hoe we leven heeft een nog grotere invloed op chronische ziekten, die goed zijn voor 75 procent van de kosten voor gezondheidszorg. Maar omdat Big Pharma en de voedingsindustrie in de eerste plaats op winst gericht zijn, bereikt informatie hierover niet altijd de consument; en soms wordt deze zelfs achtergehouden. ‘Meerdere krachten handhaven samen de status-quo… specifieke belangengroeperingen, waaronder lobbyisten, handhaven de barrières door middel van geld om regeringen en professionals te beïnvloeden,’ zeggen de artsen die het manifest voor een nieuwe geneeskunde ondertekenden.

Deze artsen wijzen er ook op dat Amerikaanse voedingsrichtlijnen afgezwakt zijn om de economische belangen van de voedselindustrie te dienen, en dat etenswaren worden verkocht alsof ze er louter voor het genot zijn – en niet als een bron van voedingsstoffen die essentieel zijn voor het behoud van een goede gezondheid.

Hoewel er ook reden is tot hoop, want mensen raken meer en meer geïnteresseerd in gezond eten en sommige medische centra integreren al een aantal aspecten van de leefstijlgeneeskunde.

Het opzetten van een centrum voor leefstijlgeneeskunde binnen de gevestigde gezondheidzorg zou een goede eerste stap zijn, en het medisch onderwijs moet herzien worden zodat artsen geschoold worden op het gebied van voeding en diëten. ‘Medici moeten basiskennis bezitten over wat aanpassingen van de leefstijl kunnen doen om chronische ziekten te voorkomen, te behandelen en zelfs terug te draaien.’

De maatschappij speelt ook een rol bij het bevorderen van kennis over een gezonde leefstijl. Bedrijven zijn geïnteresseerd in gezondheid van hun medewerkers, diverse groepen helpen kennis te verspreiden, en internet en sociale media zijn belangrijke bronnen van informatie geworden.
‘Het wordt tijd dat de medische gemeenschap ingrijpt en de juiste behandeling biedt als het gaat om aandoeningen die te voorkomen zijn,’ zeggen de artsen. ‘Het doorvoeren van veranderingen vergt moed en de bereidheid om creatief te denken als het medisch systeem verschuift van een systeem dat wordt gekenmerkt door de zorg voor ziekten naar een geneeskunde die het label gezondheidszorg (de zorg voor de gezondheid) werkelijk verdient.’

Bryan Hubbard

Literatuur
1. Perm J, 2018; 22: 17–25

Hoeveel is 3 biljoen dollar?

De VS spenderen per jaar 3 biljoen dollar aan de gezondheidszorg. Dat is $ 3.000.000.000.000, oftewel: drie miljoen keer miljoen dollar.

Hoe ziet 3 biljoen dollar eruit?
Wel:
• Als u 3 biljoen dollarbiljetten zou opstapelen, zou de stapel net zo hoog zijn als driekwart van de afstand naar de maan.
• Als u nog 50 jaar langer zou leven, zou u elke dag 162 miljoen dollar aan uzelf kunnen uitgeven – en nog steeds geld op de bank staan hebben voor uw kinderen.
• Als u zakelijk bent ingesteld, zou u het hele Apple-bedrijf kunnen kopen, en nog steeds 2,25 biljoen dollar cash overhouden om een iPad of twee te kopen.
• Als u de voorkeur geeft aan de producten kunt u 3.534 miljard iPhone 6 handsets kopen, genoeg voor iedere man, vrouw en kind in de VS. Eigenlijk klopt dat niet helemaal: u zou hen elk negen handsets kunnen geven.
• Als u dit iets te overdreven vindt, zou u in plaats daarvan een handset kunnen geven aan iedereen in India en China (let op: zij zouden er slechts een per persoon krijgen).
• Als u van klassieke auto’s houdt, staat de Ferrari 250 GTO uit 1963 vrijwel aan kop met een waarde van 38 miljoen dollar. U zou er 78.000 kunnen kopen, ervan uitgaande dat u er zoveel kunt vinden.
• Als u meer belangstelling heeft voor milieuvriendelijke auto’s, kies dan een Amerikaans Tesla Model S. Als u die aanschaft voor 80.000 dollar, kunt u er 37,5 miljoen kopen. Stuur ze naar China, dan is het broeikaseffect in één klap verholpen.
• Als u meer wilt besteden aan een goede opleiding voor de komende generatie, kunt u ongeveer 25 miljoen kinderen aan een privé-universiteit laten studeren.
• En als u een vaderlandslievende Amerikaan bent, kunt u 18 procent van de Amerikaanse staatsschuld opheffen.

Bron: Fox Business

Link tussen lichaam en geest

Er bestaat een nauw verband tussen chronische ziekten en psychische problemen, zoals depressies, angst, stress en aanverwante problemen zoals slapeloosheid.

Van depressies is bekend dat ze een risicofactor vormen voor hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat ze dit risico zelfs kunnen verdubbelen. Depressies vergroten ook de ernst van hartproblemen en een depressieve patiënt heeft drie keer meer kans om te overlijden aan een hartaanval.1

En het mes snijdt aan twee kanten: hartproblemen vergroten ook de kans op een depressie. Stress zou de gemeenschappelijke factor kunnen zijn: zowel depressies als hart- en vaatziekten kunnen veroorzaakt worden door de cumulatieve effecten van stress op het lichaam.2

Depressies kunnen ook in verband gebracht worden met de kans om kanker te krijgen, in het algemeen en in het bijzonder long- en leverkanker.3

Hoe kunt u depressies en stress bestrijden?

Sterke sociale verbanden: uit een grootschalig onderzoek is gebleken dat vrouwen met borstkanker die sociaal actief zijn, minder kans hebben dat de kanker terugkomt.4

Een gezonde darm: onze darm, of het microbioom van de darm, is sterk van invloed op ons geestelijk welbevinden. Bewerkt voedsel kan de permeabiliteit van de darm doen toenemen, waardoor toxinen in de bloedbaan terechtkomen, terwijl een gezond dieet in combinatie met lichaamsbeweging helpt om de darm opnieuw te laten bevolken door ‘goede’ bacteriën.5

Lichaamsbeweging: lichamelijke activiteit vermindert depressies en angst. En andersom vergroot een zittend bestaan de kans op een depressie.6

Literatuur
1. Eur HartJ, 2014; 35: 1365–72
2. Curr Dir Psychol Sci, 2006; 15: 269–72
3. Public Gezondheid, 2017; 149: 138–48
4. Kanker, 2017; 123: 1228–37
5. Int J Clin Pract, 2008; 62: 423–32
6. J Phys Act Gezondheid, 2017; 14: 733–9

Buitensporig veel ontstekingen

Ontstekingen zijn de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten. Vóór de tijd van de moderne sanitaire voorzieningen was het een essentiële reactie die ons in leven hield. Maar vandaag de dag zijn de meeste ontstekingsreacties excessief of niet goed aangepast, zo zeggen artsen, en worden ze vaak veroorzaakt door ongezonde voeding, milieuvervuiling of stress.

De meest frequente manifestatie van een ontsteking is obesitas. Obesitas is een ontstekingsziekte die twee van de drie westerlingen treft. Het is een vicieuze cirkel: zwaarlijvige mensen hebben hogere niveaus van inflammatoire (ontstekingsbevorderende) eiwitten – zoals interleukine-6, tumornecrosefactor en C-reactief eiwit – ten gevolge van het extra vetweefsel; en deze eiwitten vormen de belangrijkste factor in de link met obesitas.

Hoewel de meeste mensen zich zorgen maken over de cardiovasculaire risico’s van obesitas, weten maar weinigen dat het ook kanker kan veroorzaken. Op basis van een recent onderzoek wordt geschat dat obesitas per jaar ongeveer 90.000 gevallen van kanker veroorzaakt.1
Zelfs bij hartziekten – waarvan de behandeling gezien wordt als een van de grootse successen van de geneeskunde – stagneert de afname van het aantal nieuwe gevallen en van de toename van de overlevingskansen in de laatste jaren. Daarom is de sleutel voor een lang en gezond leven het eten van meer voedingsmiddelen die een ontstekingsremmend effect hebben.

Eet minder ontstekingsbevorderend voedsel dat weinig voedingsstoffen en/of veel calorieën bevat:
• rund-, varkens- en lamsvlees, kip, kalkoen en zeevruchten.
• verwerkt vlees.
• dierlijke zuivelproducten, zoals melk en kaas.
• suikervervangers en geraffineerde suiker, zoals aspartaam en fructoserijke maïssiroop, die voorkomen in de meeste bewerkte voedingsmiddelen, zoals cake en koekjes.
• bewerkt voedsel en granen met weinig vezels, zoals witbrood.
• frisdranken en alcohol.

Eet meer ontstekingsremmend voedsel dat veel voedingsstoffen en weinig calorieën bevat:
•bladgroenten.
•groenten, zoals kruisbloemige (broccoli, bloemkool, kool, boerenkool), squash-pompoen en knoflook.
•paddenstoelen.
•fruit, waaronder bessen, bananen en granaatappel.
• peulvruchten, zoals groene bonen en linzen.
• volle granen, zoals tarwe, quinoa, haver, rijst en pasta.
•zaden, zoals lijn-, chia-, pompoen- en sesamzaad.
•plantaardige zuivelvangers, zoals soja-, amandel- en rijstmelk.

En eet meer (maar overdrijf niet):
•noten, zoals walnoten, pecannoten en amandelen.
 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Bryan Hubbard

De medicijnen zijn heerlijk

Het Laatste woord: De illusie van de goochelaar

Het laatste woord; Is het beter om niets te voelen?

Het laatste woord

Artsen weten wel beter

Column dr. Wendy Lin; Handzenuw in de knel

Anderhalf jaar geleden kwam een man in mijn praktijk. Hij was net gepensioneerd. Zijn hele leven was hij internationaal correspondent geweest, dus hij had veel tijd achter zijn toetsenbord doorgebracht. Tuinieren was de hobby waarin hij altijd zijn rust had gevonden....

Bryan Hubbard avatar

Over de auteur

Bryan Hubbard studeerde filosofie aan de universiteit van Londen. Hij is de echtgenoot van Lynne McTaggart en samen zijn zij directeur van twee uitgeverijen, WDDTY Publishing Ltd en New Age Publishing Ltd. Hij is uitgever van het maandblad What Doctors Don’t Tell You. ( Het moederblad van Medisch Dossier)
Lees meer artikelen van Bryan Hubbard