Dokter Veld – Energietherapeuten

Energietherapeuten van tegenwoordig raken de patiënt niet eens meer aan, maar maken bijvoorbeeld gebruik van helende gedachten. Cate Montana ging op onderzoek uit.

De aard van het universum is al duizenden jaren onderwerp van diepgaand onderzoek. En al sinds het begin van de geschreven geschiedenis is dat onderzoek in twee kampen verdeeld: de puur natuurkundige en de niet-natuurkundige benadering.

Doordat de twintigste-eeuwse westerse geneeskunde zich altijd eenzijdig is blijven richten op ziekteverschijnselen en op onderdelen van het lichaam – fysiologie, biochemie en genen – is ze steeds verder gespecialiseerd en in hokjes opgedeeld. En om de symptomen van ziekten en andere fysiologische problemen te bestrijden, is ze steeds afhankelijker geworden van operaties en medicijnen. Uitzonderingen daarop zijn de homeopathie en uiteindelijk ook de introductie van alternatieve behandelingen, zoals de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) en acupunctuur: die zijn in sommige westerse landen redelijk geaccepteerd.

Er zijn baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, zoals Einsteins bekende vergelijking E = mc2, waarmee hij de gelijkwaardigheid van massa en energie aantoont, of de ontdekking van subatomaire deeltjes en hun elementaire, golfachtige, energetische aard, en ook ons inzicht dat de meest fundamentele taal van het universum uit frequenties en vibraties bestaat.1 Desondanks voert de lichamelijke, ‘losse onderdelen’-benadering van de geneeskunde tot op de dag van vandaag de boventoon. Elke melding van energetische healing, genezing door aanraking of psychische healing, wordt door de reguliere geneeskunde als bedrog en kwakzalverij afgedaan, weggehoond en verworpen.
Toch heeft de NIH (het nationale gezondheidsinstituut van de VS) eeuwenoude geneeskundige praktijken waarbij ‘subtiele energieën’ van het lichaam worden waargenomen en veranderd, zoals reiki en qi gong, in 1992 officieel gekwalificeerd als ‘bioveldtherapieën’. Het bioveld zelf werd gedefinieerd als ‘een massaloos, niet per definitie elektromagnetisch veld, dat zich in en om elk levend lichaam bevindt en er invloed op uitoefent. De term ‘subtiele energieën’ slaat op helende energieën met een zeer lage sterkte.2

In Nederland valt energetische therapie onder complementaire zorg. Sommige verzekeraars vergoeden deze therapie (deels) via de aanvullende polis, maar andere niet. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet uw therapeut bij de beroepsvereniging zijn aangesloten, het VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten).

Qi gong is de Chinese wetenschap die adem, lichte beweging en meditatie gebruikt om de levensenergie of qi (ook geschreven als chi) in het lichaam te zuiveren, versterken en laten stromen.

Onderzoekers hebben lang hun best gedaan om tijdens qi gong-sessies met meetapparatuur de externe qi van het menselijk lichaam te meten. Externe qi verwijst specifiek naar qi die van het ene levende wezen op het andere kan worden overgedragen. Hun studies hebben het bestaan van meetbare effecten van externe qi bevestigd. Maar ze hebben weinig inzicht gegeven in de aard van qi of hoe energetische geneeskunde werkt.3
Naast de meer gevestigde terreinen van op energie gebaseerde geneeskunde, zoals TCG, acupunctuur, homeopathie en ayurveda, zijn er nog tientallen therapieën die elementen van energetische healing gebruiken. Denk aan aromatherapie, reiki, bloesem- en edelsteentherapie, chiropraxie, therapeutic touch, healing touch, reflexzonetherapie, geleide visualisatie, craniosacraaltherapie en elektromagnetische therapie.
‘Alle energetische geneeskunde kun je verklaren door de invloed ervan op het bioveld, dat de totale chemie en fysiologie reguleert,’ zegt Beverly Rubik, een biofysicus die aan de wieg stond van het Institute for Frontier Science. ‘We zijn het er nog niet over eens hoe het werkt. Het is veel giswerk, want er is gebrek aan geld voor het soort onderzoek dat we nodig hebben om dit echt te begrijpen.
‘Daarom vind je veel verschillende meningen en geen eenduidige verklaring. Maar de snelle voortplanting van signalen van een elektromagnetisch veld, wat het bioveld met zijn holistische eigenschappen is, verklaart wel de snelle, holistische effecten van bepaalde alternatieve en complementaire medische interventies.’

Grote gevolgen

Klinische studies van het bioveld kunnen niet alleen inzicht geven in het bestrijden van ernstige ziekten, ze kunnen ook ‘verstrekkende gevolgen hebben voor alle terreinen van de biowetenschap’, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling (ontogenese) van een organisme en de evolutietheorie. Dat zeggen onderzoekers van het Instituut voor Bio-elektromagnetische en Nieuwe Biologie in Slovenië.4
Tot op heden was het merendeel van de klinische studies naar de werkzaamheid van bioveld-interventies gericht op symptoombehandeling bij pijn en kanker. Maar er is steeds meer bewijs dat bioveldtherapieën ook veelbelovend zijn voor mensen met een hartziekte, artrose of dementie.5 In een klinische studie bleek dat therapeutic touch, een behandeling waarbij de therapeut zijn handen op of vlak bij het lichaam van zijn patiënt houdt, terwijl hij zijn intentie richt op de genezing van een bepaalde aandoening of situatie, de pijn verlichtte.6 En het blijkt ook de wondgenezing te versnellen.7

Healing touch, een energetische interventie die lijkt op therapeutic touch, blijkt de functie en mobiliteit van gewrichten te verbeteren en daarnaast bij mannen en vrouwen met artrose depressie te verlichten.8 Het zorgde ook voor minder angst en een kortere ziekenhuisopname bij patiënten die herstelden van een bypassoperatie.9 Reiki, een behandeling waarbij de therapeut de patiënt aanraakt en daarbij een ‘universele energie’ van zijn eigen handen overbrengt op de patiënt, bleek te helpen bij chronische gezondheidsproblemen en ook het herstel na een operatie te verbeteren.10
Energetische behandelingen worden steeds breder geaccepteerd en er wordt meer onderzoek gedaan naar het bioveld. Daardoor zijn er in het westerse medische landschap veel nieuwe behandeltechnieken verschenen die gebruikmaken van lichte aanraking of zelfs níét aanraken in combinatie met een helende intentie.

Veel van deze benaderingen, zoals Matrix Energetics van Richard Bartlett, Positive Body Language van David Milgram, en GarciaEnnergetics van Hector Garcia, zijn ontstaan uit de traditionelere wereld van de chiropractors (in Nederland vaak ‘krakers’ genoemd), die zijn overgestapt naar een puur energetisch terrein.

Zo nam het leven van Bartlett in 1996 een onverwachte wending. Hij werkte als chiropractor en studeerde natuurgeneeskunde aan de Bastyr Universiteit in Seattle. Hij maakte in die periode een ingrijpende gebeurtenis mee, een spiritueel visioen dat hem ertoe bracht zijn patiënten licht aan te raken met een gerichte intentie, in plaats van het gebruikelijke ‘rechtzetten’.

‘Botten gingen weer recht staan, chronische pijnpatronen verdwenen, vaak al na één korte sessie,’ schrijft Bartlett. ‘Ik zag de krommingen van een scoliose voor mijn ogen verdwijnen. En vervolgens ontdekte ik, tot mijn niet geringe verbazing, dat het een makkelijk te leren systeem was, zodat ik de resultaten ervan kon vermenigvuldigen.’ Zo ontstond Matrix Energetics.

Voor David Milgram, een chiropractor met verschillende praktijken in Arizona, was het proces een… tja, een proces. ‘Elke dag komen er mensen bij me die te zwak zijn om fysiek te behandelen,’ zegt hij. ‘Soms zijn ze te oud of hebben bloedpropjes, of ze zijn te bang of zijn verkracht. Vaak kun je lichamelijk nauwelijks iets doen zonder het risico op complicaties of zonder dat je een patiënt het gevoel geeft dat hij hard is aangepakt.
‘Vaak moest ik de aanpassingen energetisch uitvoeren. In de loop der jaren ontdekte ik dat hoe minder kracht ik gebruikte en hoe voorzichtiger ik was, hoe groter het genezende effect was. Dus Positive Body Language (PBL) is gewoon natuurlijk geëvolueerd.’

PBL maakt gebruik van verschillende reeksen acupunctuurpunten op de wervelkolom, schedel, romp en ledematen, die licht worden aangeraakt om zo te communiceren met de hersenen, de chakra’s en meridianen (energiecentra en -kanalen in het lichaam zoals de Ayurveda en TCG die kent). Dat biedt de therapeut een veilige en effectieve manier om de fysiologische, mentale, emotionele en spirituele harmonisatie in het hele energieveld van de patiënt te bevorderen.

Milgram zegt dat hij al sinds zijn kindertijd zeer spiritueel en gevoelig is. Hij vertelt dat hij verschillende methoden gebruikt om een diagnose te stellen bij zijn patiënten, waaronder spiertesten (kinesiologie), een wichelroede en zijn meest gebruikte methode: gewoon ‘de benodigde informatie aflezen’ in het bioveld van de patiënt, dat hem vertelt wat er mis is en wat hij moet doen om de situatie te corrigeren.
Soms is de informatie die hij ontvangt nogal heftig. Zo kwam er een keer een inheems-Amerikaanse (indiaanse) vrouw van 70 bij hem die twee weken in het ziekenhuis had gelegen, verlamd, met haar ogen geblokkeerd in een onbeweeglijke stand. De artsen hadden geen idee wat er mis was, daarom smokkelden haar zonen haar op een avond het ziekenhuis uit en brachten haar bij Milgram. Ze droegen haar op een plank zijn praktijk binnen.

Hij testte haar energieveld en ontdekte dat ze ziek was door roodalg. Blijkbaar was er 500 kilometer verderop bij de kust een ‘rode vloed’ geweest. De sporen waren opgedroogd in de zon en toen door de wind meegevoerd naar Arizona.

‘Haar verschijnselen wezen duidelijk op een allergische reactie op roodalg, daarom gaf ik haar een antidotum (tegengif) in de vorm van vibraties, door gewoon aan een antidotum tegen roodalg te denken terwijl ik haar licht aanraakte,’ zegt Milgram. ‘Binnen 10 seconden bewogen haar ogen. Binnen 1 minuut kon ze haar armen en benen weer bewegen. Een halfuur later nam ze afscheid en liep ze naar buiten, terwijl ze bijna normaal “dank u” zei.’ Lachend: ‘Ze heeft sindsdien nergens last meer van. Ze is inmiddels de 90 gepasseerd.’

De meeste reguliere artsen maken bijna dagelijks mee dat ze de onderliggende oorzaak van de symptomen en pijn van een patiënt niet begrijpen. En als patiënt zijn we eraan gewend dat artsen het niet weten, zich achter de oren krabben en tegen ons zeggen dat ‘het allemaal psychisch is’. Maar als we op een energetische manier informatie ontvangen, direct uit het lichaam zelf, kan de diagnose soms bijna té precies zijn, té onverwacht en vreemd voor de cliënt om die te accepteren.

‘Er kwam een moeder bij me met haar zoon, een jongen van een jaar of 17,’ vertelt Milgram. ‘Hij had leerproblemen en autistische trekjes, een ongecoördineerde manier van lopen en hij was erg gespannen. Ik onderzocht hem heel voorzichtig en ik ontdekte dat er een haar was die een negatieve invloed had op zijn lever.’ Het is niet zo vreemd dat de moeder na die diagnose beleefd gedag zei, met haar zoon de deur uit liep en duidelijk niet van plan was ooit terug te komen.

Toch kwam ze zeven jaar later terug, namelijk om Milgram te vertellen dat haar zoon een galaanval had gehad. Toen de artsen hem opereerden, vonden ze een haar die de galblaas vlak onder de lever afknelde.

Ze verwijderden de haar en niet lang daarna waren alle symptomen verdwenen. Nog geen jaar daarna startte hij zijn eigen bedrijf. ‘Ik was stomverbaasd, eerlijk gezegd,’ zegt Milgram. ‘Maar ik heb er wel van geleerd dat ik moet geloven wat ik zie, hoe vreemd het ook is.’
Hector Garcia, een intuïtief therapeut en holistisch chiropractor uit San Diego, en bedenker van de GarciaEnnergetics-methode, zegt dat energiewerk helemaal draait om intentie en verbinding. ‘We zijn wezens van licht en informatie.’

‘Ik behandel alles in mijn praktijk op basis van het energiepatroon dat ik waarneem als ik het energieveld van de patiënt scan. Het gaat erom dat ik het veld van de patiënt vragen stel, om te achterhalen wat het lichaam me wil vertellen. Het lichaam zegt eigenlijk: “Ik wil jou, Garcia, de informatie geven die je nodig hebt om me te herstellen, te harmoniseren.” Vervolgens laat ik me door het veld leiden.’

Net als bij Milgram brengt het veld Garcia tot verbijsterende conclusies. Er was een patiënt, een vrouw van in de 40, die bij hem kwam met een gezwel ter grootte van een grapefruit in haar baarmoeder. Ze was die ochtend bij de gynaecoloog geweest en er was een echo gemaakt. Terwijl ze op de uitslag moest wachten, ging ze naar Garcia. ‘Ze vroeg me of ik haar energie kon scannen. Omdat ze een cliënt van me was, heb ik haar meteen getest en ja, er zat een actieve massa die overeenkwam met wat de echo en MRI hadden laten zien.’

Op dat moment, zegt Garcia, ‘begreep’ hij dat de massa zijn energie niet uit haar fysieke lichaam kreeg. Het was eerder een ‘energielek’ van een ander leven in een parallel universum. ‘Zodra ik daar met mijn bewustzijn naartoe ging, bracht ik de energieën met elkaar in overeenstemming en zette het veld om, zodat de energie van de tumor werd geneutraliseerd alsof hij er nooit was geweest’ (wat in zijn opvatting ook zo was, althans niet op aarde).

‘Ze voelde iets veranderen in haar bekken en zei: “Er gebeurt iets. Ik weet niet wat het is. Maar er gebeurt iets!” En ik antwoordde: “Nou, de energie wordt geharmoniseerd. Ik hoop dat het helpt.”’

Zijn patiënt ging terug naar haar gynaecoloog om verder onderzocht te worden. De arts liet de uitkomst van de MRI zien met het enorme gezwel in haar baarmoeder. Maar toen hij haar vervolgens onderzocht, kon hij de massa die er die ochtend gezeten had niet meer vinden. Hij haalde er twee andere artsen bij en die konden ook niets vinden.

Garcia zegt: ‘Het komt erop neer dat ze om 10 uur ’s morgens naar de gynaecoloog ging en om 13 uur bij mij kwam. Ik deed het energiewerk, ze ging om 15 uur terug naar de gynaecoloog en het gezwel was er niet meer.’

Hoe werkt het?

De grote vraag is natuurlijk: hoe werkt energetische healing? De afgelopen decennia zijn talloze verklaringen de revue gepasseerd, maar geen ervan is bewezen. Albert Szent-Györgyi, een Hongaarse biochemicus die in 1937 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde won, heeft de theorie geïntroduceerd dat eiwitten elektrische halfgeleiders zijn die informatie door het lichaam transporteren. Ook herintroduceerde hij het idee dat elektriciteit de essentie vormt voor de levende toestand van het menselijk lichaam.

Een andere theorie is dat er van nature coherente elektromagnetische velden in het lichaam zouden ontstaan uit het cytoskelet: een boomachtig, microscopisch klein netwerk van eiwitdraden en eiwitbuisjes in de levende cellen in het hele lichaam.
Milgram denkt dat het hersenvocht, de vloeistof die zich in en om de hersenen en het ruggenmerg bevindt, de energetische informatiedrager is.
Weer een andere theorie is dat de watermoleculen in levende cellen op een bijzondere manier georganiseerd zijn (anders dan in ijs, vloeibaar water of waterdamp): in zogeheten ‘coherente domeinen’, die uiterst gevoelig zijn voor elektromagnetische of andere energetische velden. In deze theorie vormt water de basis van het leven zelf. Aangezien het menselijk lichaam voor 70 procent uit water bestaat, denken sommigen dat deze domeinen mogelijk fungeren als de transporteurs van subtiele energetische informatie en intentie bij een healing, zowel die met als zonder aanraking.

‘Energie bevat inderdaad informatie,’ zegt ook Rubik. ‘Maar ik denk niet dat we echt begrijpen hoe energie intentie vervoert en óf het dat überhaupt doet. Want intentie bevindt zich in het domein van de geest, en energie in het domein van de natuurkunde of het lichaam. Dus de vraag is: staat intentie echt los van de energie of is het er op de een of andere manier aan verbonden, en verplaatst het zich daarmee? Ik denk dat niemand dat weet, omdat we de aard van bewustzijn of intentie nog niet echt begrijpen.’

Wetenschappers weten ook niet of energie van een healing door aanraking of op afstand precies dezelfde is als gewone energie. ‘Ik heb onderzoek gedaan dat erop wijst dat dat niet zo is, dat het verdergaat dan gewone energie,’ zegt Rubik. ‘Je kunt schermen gebruiken om conventionele (elektro)magnetische straling, elektriciteit en thermische energie tegen te houden, maar deze energie gaat daar doorheen. De vraag is over welke energie we het eigenlijk hebben.’

Hoewel ze nog geen patent hebben aangevraagd, vertelt Rubik dat ze samen met andere wetenschappers van het Institute for Frontier Science een detector heeft ontwikkeld die energievelden van emoties opspoort rond het lichaam. Dat is een heel nieuw natuurkundig terrein, dat de conventionele wetenschap te boven gaat. ‘Mensen stralen iets uit rond hun lichaam wat verband houdt met hun emotionele toestand,’ zegt ze.
‘Het is anders dan wanneer iemand positieve gevoelens heeft zoals liefde en blijdschap, en als hij boos of bang is, of een afkeer van iets heeft. Dan zien we de naald van de detector die we ontwikkeld hebben in de tegenovergestelde richting bewegen. En dat effect verandert voortdurend omdat de emoties van mensen constant veranderen. Ze zijn voortdurend in beweging, verbonden met hun gedachten. Dat is één soort energie waarvan ik weet dat hij de conventionele natuurkunde te boven gaat, en ik ben ervan overtuigd dat er nog meer zijn.’

Alleen met meer tijd, voldoende budget en hard werken, zullen we in staat zijn het ‘hoe’ van de energetische geneeskunde te verklaren. Voorlopig moeten we ons tevreden stellen met de duizenden verhalen over wonderbaarlijke genezingen die niet door de reguliere geneeskunde kunnen worden verklaard.

Literatuur
1. NeuroQuantology, 2016; 14: 764-9
2. Glob Adv Health Med, 2015; 4(Suppl): 58-66
3. Altern Ther Health Med, 2004; 10: 38-50
4. Electromagn Biol Med 2009; 28: 61-70]
5. Glob Adv Health Med, 2015; 4(Suppl): 58-66
6. J Holist Nurs, 2009; 27: 85-92
7. Cochrane Database Syst Rev, 2016; (5): CD002766
8. Geriatr Nurs, 2013; 34: 314-22
9. Altern Ther Health Med, 2008; 14: 24-32
10. J Evid Based Complementary Altern Med, 2017; 22: 1051-7

Harmonie, resonantie en homeodynamica

Voor Hector Garcia, oprichter van GarciaEnnergetics, is healing een kwestie van de energievelden in het lichaam aanpassen en harmoniseren met nieuwe informatie.

Hij adviseert patiënten en therapeuten niet langer in concrete termen van ‘weefselproblemen’, zoals hij ze noemt, te denken. Ze moeten hun denken aanpassen aan een niet-statisch, multidimensionaal energetisch beeld dat voortdurend verandert.
‘Ga niet uit van het probleem hoofdpijn, rugpijn, migraine of een hersentumor,’ zegt hij. ‘Het gaat allemaal om de energie in het veld en om een verandering van de mindset, het bewustzijn van de persoon en van wat hij denkt dat eraan scheelt. En dat brengt verandering.’
Biofysicus Beverly Rubik noemt het proces geen harmonisatie, ook al is dat wat er gebeurt als je twee velden met elkaar in overeenstemming brengt.

Zij denkt meer in termen van verschillende resonantiefrequenties. Het maakt niet uit of de resonantiefrequenties van het lichaam veranderen door een verandering in de omgeving of doordat een therapeut nieuwe resonanties aanbrengt: de hele fysiologie van het lichaam verandert zodra de nieuwe frequenties worden geïntroduceerd, en dat zorgt voor een compleet andere fysiologie en chemie.
‘Met energetische behandelingen breng je veranderingen aan in de resonantiefrequenties van het lichaam, zodat het lichaam in een nieuwe homeodynamische toestand terechtkomt,’ legt ze uit. Homeodynamica is een theorie die ervan uitgaat dat mensen voortdurend veranderen, dynamisch en holistisch zijn, en in wisselwerking staan met hun omgeving, in plaats van zich daaraan aan te passen.
Rubik legt uit dat homeodynamica verschilt van homeostase (de manier waarop het lichaam haar interne milieu in evenwicht houdt) en andere bekende manieren om naar het lichaam te kijken. ‘Homeostase is passief, zoals een thermostaat,’ zegt ze. ‘Homeodynamica is een levend systeem dat dynamisch en in beweging is.

Als er genezing plaatsvindt, neemt de bodymind informatie op over de nieuwste ziekte of onregelmatigheid en gaat over op een nieuwe dynamische toestand. Anders dan een thermostaat, die zichzelf reset naar de oude positie, gaat het lichaam nooit terug naar de oude toestand. Het gaat over op iets compleet nieuws.’

Of zijn het biofotonen?

Als je op zoek bent naar het vervoermiddel dat onzichtbare energetische informatie van en naar het menselijk lichaam brengt zou licht, in de vorm van biofotonen, weleens een heel goede optie kunnen zijn.
Deze piepkleine lichtdeeltjes in het ultraviolette en zichtbare lichtspectrum worden door alle biologische systemen geproduceerd en uitgezonden, ook door mensen.

Wetenschappers weten dat gemoduleerde golven van zichtbaar, ultraviolet en infrarood licht gigantische hoeveelheden informatie kunnen vervoeren. Het kan zijn dat biofotonen net zo efficiënt zijn in het vervoeren van subtiele informatie van en naar het lichaam.
De emissies van menselijke biofotonen zijn in kaart gebracht. Ons voorhoofd en onze handen stralen de meeste biofotonen uit, en de buik de minste.1

Energietherapeuten blijken als ze aan een healing beginnen vanuit hun handpalmen en voorhoofd grotere hoeveelheden infrarood licht uit te stralen. En de uitstraling neemt af als ze weer stoppen.
Ook bleek in studies bij personen en meditatiegroepen dat de hoeveelheid ultraviolet licht in de ruimte aan het begin van een healing 100.000 keer zo sterk werd als de uitgangswaarden.2

‘Het biofoton is een reëel, natuurkundige licht, met een zeer lage sterkte die we kunnen meten met traditionele detectoren,’ zegt biofysicus Beverly Rubik. ‘En licht kan veel informatie vervoeren.’
Ze zegt dat haar onderzoeken laten zien dat de handen van therapeuten biofotonen uitstralen, met name het midden van de palm, en de ring- en middelvingers. Dat gebeurt als ze die gebruiken tijdens een healing, maar ook als ze uitwendige qi sturen.
‘Uit mijn studies blijkt dat het licht van mensen, als ze hun intentie op een ander energiecentrum richten, kan stijgen tot bijna 400 procent van de normale sterkte. Dat betekent dat hun licht waarschijnlijk biologische informatie bevat.’

Literatuur
1. J Photochem Photobiol B, 2006; 83: 69-76
2. J Parapsychology, 2012; 76: 275-94

Aan den lijve ervaren

Beverly Rubik geniet internationale bekendheid vanwege haar voortrekkersrol in het onderzoek naar het bioveld en naar energetische therapie. Ze is gepromoveerd in de biofysica aan de Universiteit van Californië in Berkeley en heeft twee boeken en meer dan 60 artikelen op haar naam staan.
Van 1992-1997 was ze lid van de Adviesraad voor Alternatieve Geneeskunde van het nationale gezondheidsinstituut van de VS (NIH). Ze was voorzitter van commissies die zich bezighielden met elektromagnetische en manuele therapie. In 1996 richtte ze het Institute for Frontier Science op, dat zich bezighoudt met de grensgebieden van de wetenschap.
Ze kreeg belangstelling voor het bioveld nadat ze zelf aan het eind van de jaren 70 op merkwaardige wijze genezen werd door de bekende genezeres Olga Worrall.

‘Er was een kijkoperatie gepland vanwege een knieblessure die ik tijdens mijn balletles had opgelopen,’ vertelt Rubik. ‘We hadden toen geen medische beeldvorming [CT, echo, MRI, röntgenfoto enzovoorts] zoals we die nu kennen. Als je een blessure had, moest je geopereerd worden om uit te vinden wat er aan de hand was.

Ik vond het geen fijn idee, maar ik maakte een afspraak. En toen zei iemand: “Heb je gehoord dat er een beroemde genezeres naar Berkeley komt?” Ik dacht: Ach, wat heb ik te verliezen? Ik ga naar haar toe. En dat deed ik.’
Tijdens de sessie met Olga voelde ze een wonderlijke tinteling en energiesensatie in haar kapotte knie. Na de sessie merkte ze dat ze haar knie kon buigen en kon lopen zonder pijn of beperking. Ze lacht als ze eraan terugdenkt. ‘Ik dacht: Misschien ben ik gewoon in trance en komt de pijn weer terug. Maar dat gebeurde niet.’

Rubik was op dat moment bezig met de afronding van haar dissertatie. Ze deed onderzoek naar de subtiele energetica van levende systemen en onderzocht daarnaast spirituele healing. Het was dus logisch dat ze Olga vroeg of ze naar haar laboratorium wilde komen om een paar experimenten te doen.
‘Het was destijds nog allemaal heel onduidelijk wat er gebeurde,’ zegt ze. ‘We noemden energetische healing toen nog psychische healing en micro-PK [micro-psychokinese], wat betekent dat je iets kleins doet in een levend wezen.’
Veertig jaar later is haar eigen kennis exponentieel gegroeid. Maar, zegt ze, in de VS is er weinig veranderd op het gebied van onderzoek naar subtiele energieën, biovelden en energetische healing.

In China is er tegenwoordig meer belangstelling voor dit terrein; dat land heeft een geschiedenis met acupunctuur, energetische kruiden en andere verschijningsvormen, ook uitwendige qi. In de VS is het heel moeilijk om dit werk te doen. Dat komt vooral door Big Pharma en zijn bedrijfsmodel. Ze willen niet dat er iets verandert, want dat zou niet goed zijn voor hun handel.’

Bronnen
Frontier Science Foundation: frontierscience.org
Richard Bartlett: matrixenergetics.com
David Milgram: 7keysforhealing.com
Hector Garcia: garciainnergetics.net
Verbond van Energetisch Therapeuten: www.vvet.nl

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Het laatste woord; Patiënten en cliënten zijn vooral mensen

Als mens hebben we veel rollen. We zijn ouder en/of kind, partner, grootouder, buurman of -vrouw, collega, teammaat en nog veel meer. Op het moment dat iemand ernstig ziek wordt, blijft er vaak nog maar één rol over: die van patiënt. Voor iedereen is de zieke mens...

Eten als medicijn

De overgang vormt een kantelpunt in de gezondheid van elke vrouw. In Eten als medicijn: overgang legt gynaecoloog drs. Dorenda van Dijken uit hoe het vrouwenlichaam in deze levensfase verandert. Met haar adviezen én 75 recepten van culinair journalist Janneke...

Groeien met psychosynthese

In een souterrain aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht zit de psychosynthese praktijk van Wim Verbeek (61). Een trap voert naar beneden, de wachtruimte in. Daarachter ligt zijn praktijk, warm en zacht verlicht. Verbeek, stevige handdruk en vriendelijke oogopslag, gaat...

Luister (niet) altijd naar je gevoel; Deel 1

In dit eerste deel van een tweeluik over ‘luisteren naar je gevoelens’ legt Cindy de Waard uit waarom dit zo belangrijk is. En waarom het niet altijd verstandig is om naar je gevoel te luisteren. Zij bekijkt het onderwerp vanuit een holistisch perspectief, met...

Je knie heeft zorg nodig

Vorig jaar kwam een man van 43 weer terug in mijn praktijk. Vier jaar eerder was hij bij mij geweest met knie-artroseklachten. De specialist had hem gezegd dat er geen genezing mogelijk was. Bezoeken aan meerdere behandelaars en acupuncturisten hadden hem ook niet...

Cate Montana avatar

Over de auteur

Cate Montana is een auteur die bekend staat om haar werk op het gebied van psychologie, spiritualiteit en zelfhulp. Ze heeft een achtergrond in de journalistiek, wat haar een scherpe analytische blik geeft op de onderwerpen die ze behandelt. Montana's werk richt zich vaak op het verkennen van het menselijk bewustzijn, de aard van de werkelijkheid en hoe deze concepten van invloed zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling.