14-05-2019

De toekomst in gezondheidszorg

Het geheim ligt in samenwerken met de natuur, niet in tegenwerken, zegt Rob Verkerk.

Wat zou er gebeuren als de inspanningen binnen de geneeskunde zich zouden richten op het gezond houden van mensen in plaats van het managen van de zieken? Wat als we de oorlogsvoering van de strijdende partijen binnen de gezondheidszorg zouden kunnen ombuigen naar een gezamenlijke holistische visie op menselijke gezondheid, binnen een systeem gebaseerd op gezonde wetenschappelijke beginselen dat het individu centraal stelt, en niet specifieke industrieën of medische specialismen?
Wat als de vijfde grootste werkgever in de wereld, de Engelse National Health Service (NHS), in plaats van op een bankroet af te stevenen slechts met de helft van haar toestroom aan ziekten te maken had? Dan zou deze organisatie zich kunnen bezighouden met waar zij het beste in is: mensen met acute en levensbedreigende infectueuze ziektes en andere serieuze aandoeningen behandelen.
Dit is waar de, eind 2018, gepresenteerde aanbeveling van de Alliance for Natural Health voor een duurzame aanpak van de gezondheidszorg over gaat.
Onze eerste focus ligt op de Engelse gezondheidszorg; een op de belastingbetaler geënt gezondheidszorgsysteem dat gratis is op de plaats waar deze wordt verleend. Nog steeds een parel aan de Britse sociale welzijnskroon. Als we een nieuw en duurzaam systeem van gezondheidszorg in Engeland kunnen creëren, voordat de National Health Service bezwijkt onder haar huidige last, dan kan dat overal is onze overtuiging.
Laten we eens kijken naar de vijf punten waarop onze blauwdruk voor een nieuw gezondheidszorgsysteem afwijkt van het huidige:
Ten eerste focussen we op het in stand houden en regenereren van gezondheid, in plaats van op ziektemanagement.
Ten tweede nemen we de gezondheid van elk individu in ogenschouw in combinatie met een bredere aanpak die gezondheid beïnvloedt door middel van ecologie en duurzaamheid. Dit maakt een brede communicatie mogelijk tussen individuen en gezondheidsprofessionals (zowel uit het natuurlijke als reguliere circuit).
Ten derde focussen we op twaalf duidelijke gezondheidsgebieden die we als biologisch bestempelen. Denk bijvoorbeeld aan ons vermogen om bloedsuiker te controleren, onze ontstekingsstatus, de balans in ons hormoon- en zenuwstelsel, onze reactie op stress, en onze belangrijkste drijfveren om elke ochtend op te staan. Als al deze gebieden in balans zijn, is gezondheid ‘onvermijdelijk’.
Ten vierde beschrijven we tien benodigde kenmerken voor een gezondheidssysteem om duurzaam te zijn. Zoals: het terugdringen van de afhankelijkheid van medicijnen, instemming voor elke vorm van medisch ingrijpen op basis van volledig inzicht, en stroomopwaarts gericht zijn (dit betekent dat we altijd op zoek gaan naar de diepere oorzaak in plaats van simpelweg behandelen van symptomen).
Ten vijfde willen we gezondheids- en fitnesstherapeuten op waarde schatten en rehabiliteren. Er lopen zoveel waardevolle therapeuten rond: hun aantal overtreft het aantal eerstelijns artsen. Deze professionals op het gebied van integrale gezondheidszorg, fysiotherapie en fitness kunnen een fantastische bijdrage leveren aan het gezond houden of maken van mensen. Ze zijn te vaak om verkeerde redenen opzijgeschoven binnen de huidige gezondheidszorg.
Men heeft ons doen geloven dat wat gezondheids- en fitnesstherapeuten doen, niet werkt. Dat is volkomen onterecht. Het is alleen moeilijk te bewijzen hoe, of voor welk deel ze bijdragen aan genezing. We hebben (nog) niet de standaarden en middelen om experimentele of klinische monitoring toe te passen. Laat staan de financiële middelen om te meten wat er precies gebeurt en hoe de oorzaak-gevolgrelaties liggen.
Feit is dat het publiek steeds vaker een beroep zou willen doen op integratieve en natuurlijke geneeskunde. Steeds meer mensen raken gedesillusioneerd door het systeem van ‘voor-elke-ziekte-een-pilletje’ van de reguliere geneeskunde, waarin de dokter beslist wat het beste is. Vaak wordt een symptoombestrijdend medicijn voorgeschreven dat de onderliggende oorzaak niet aanpakt en bovendien vervelende bijverschijnselen geeft.
Natuurlijk, niemand zal alle radicale veranderingen accepteren die zijn neergelegd in ons plan zonder bewijs van de effectiviteit ervan. Maar eigenlijk vormt bewijs de basis van onze blauwdruk. Veel komt van bewezen mechanismen. Maar ook van wat mensen – zowel patiënten als zorgverleners – hebben ondervonden.
Wat we laten zien is dat alle sleutelfiguren samen kunnen bouwen aan een overeenstemmende visie. Vanuit die situatie zou de hele samenwerkingsvorm en het systeem van deelname getest kunnen worden in de echte wereld. In de setting van de samenleving. Dat is naar ons inzicht de manier van co-creatie die de blauwdruk tot realiteit kan vormen.
De reden waarom de totstand-koming van een duurzame aanpak van de gezondheidszorg een hoge prioriteit heeft, is gelegen in de noodzaak te weten hoe de gezondheid van de volgende generatie beheerd kan worden. Zoals we op andere gebieden hebben gezien waar duurzaamheid is ingevoerd (zoals landbouw en energie), betekent dit samenwerken met de natuur, in plaats van tegenwerken.
Kijk voor meer informatie: www.anhinternational.org/campaigns/health-sustainability-blueprint

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen: Menokilo’s

De boodschap die Leen Steyaert in dit boek aan vrouwen in de overgang wil geven, is dat je het streven naar je ideale gewicht moet loslaten. Zij leert je dat het belangrijker is om fit en gezond te zijn, dan het hebben van een paar kilo’s meer. In het eerste deel van...

Medicatie is vaak geen genezing

In 2020 kwam het boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? van huisarts Lieneke van de Griendt uit. Een moedige daad: als huisarts collega’s uitnodigen te reflecteren op de uitoefening van hun vak, en nog een stap verder: ze aan te moedigen zichzelf af te vragen:...

Genetische manipulatie; Synthetisch voedsel weet wat je eet

Via de achterdeur komen talloze soorten genetisch gemodificeerde en gemanipuleerde voedingsmiddelen de voedselketen binnen. Veel mensen eten deze producten zonder dat ze dit weten of er een keuze in hebben. Cate Montana bespreekt in het laboratorium gekweekte...

Van ziekte en zorg naar gezond gedrag

Trainen van gezond gedrag en mentale fitheidAls kind genas Heidi Stiegelis van lymfeklierkanker. Sindsdien wilde ze de wereld op het gebied van zorg en leefstijl veranderen. En zo geschiedde. Vanuit haar psychologiepraktijk traint zij nu (zorg)professionals in het...