28-07-2008

De gezondheidsrisico??s van draadloze netwerken

Binnenkort willen wij in huis een nieuw netwerk laten aanleggen omdat wij ook kantoor aan huis houden. De vraag is nu of we gewone draadverbindingen nemen of de moderne draadloze verbindingen laten installeren. IK MAAK ME VOORAL ONGERUST OVER DE EVENTUELE GEZONDHEIDSRISICO’S. – CH, Worcester

 

Vraag het een willekeurige IT-er en hij zal je vertellen dat draadloze signalen net zo veilig zijn als de straling van een mobiele telefoon. Dat is niet bepaald een geruststelling, vooral niet nu Britse groepen die de gezondheidssituatie kritisch volgen hun opvattingen over de veiligheid van radiogolven en elektromagnetische (EM) velden radicaal aan het wijzigen zijn. Na jaren te hebben tegengewerkt erkent de Health Protection Agency (HPA) nu namelijk eindelijk dat mensen last kunnen hebben van elektromagnetische overgevoeligheid wanneer zij worden blootgesteld aan EM-velden van mobiele telefoons, hoogspanningsmasten, zendmasten en beeldschermen.
De symptomen van elektromagnetische overgevoeligheid zijn onder andere misselijkheid, hoofdpijn en spierpijn. Eindelijk wordt nu erkend dat deze aandoening een lichamelijke aantasting inhoudt, hoewel de artsen niet weten hoe ze die moeten behandelen.
Een zelfde verschuiving is te zien in de VS waar de Food and Drug Administration (FDA), die de geneesmiddelen reglementeert, meer belangstelling krijgt voor veiligheidsstudies en minder zeker wordt over zijn eerdere uitspraken dat EM-velden volkomen veilig zijn. Achter deze totale ommekeer gaat de zeer reële angst schuil dat er rechtszaken worden aangespannen die enorme financiële gevolgen kunnen hebben als later wordt vastgesteld dat overheidsinstanties voor de openbare veiligheid zich schuldig hebben gemaakt aan het achterhouden van informatie.
De laatste jaren stapelen de bewijzen zich op. In januari dit jaar verklaarde Sir William Stewart, voorzitter van de HPA en de belangrijkste adviseur van de Britse regering op het gebied van mobiele telefonie, dat een klein deel van de bevolking schade zou kunnen oplopen door blootstelling aan EM-velden. Twee jaar geleden stelden A. Ahlbohm en M. Feychting van het Karolinska Instituut in Stockholm vast dat mensen die al tien jaar een mobiele telefoon gebruikten, meer kans hadden een tumor te krijgen langs een zenuw aan de kant van hun hoofd waar zij gewoonlijk de telefoon hielden1.
In dat zelfde jaar spande een groep ongeruste ouders een principieel proces aan tegen de school van hun kinderen in een voorstad van Chicago omdat er een draadloos netwerk in de klaslokalen werd geïnstalleerd. De ouders stelden dat de school ‘geen acht heeft geslagen op de grote hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hoogfrequente elektromagnetische straling aanzienlijke en ernstige risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt, met name voor opgroeiende kinderen’. Zij beweerden dat radiostraling van geringe intensiteit het DNA kan afbreken, tot afwijkingen in de chromosomen kan leiden en de bloed-hersenbarrière kan passeren. Zij konden wel 400 wetenschappelijke artikelen en rapporten aanhalen om hun bewering te staven (zie voor het volledige document http://wifinetnews.com/archives/illinoislawsuit.pdf/illinoislawsuit.pdf).
Radiofrequenties van mobiele telefoons en draadloze netwerken worden als niet-ioniserend aangemerkt, wat inhoudt dat ze te zwak zijn om iets te veranderen aan onze biologische natuur, ook al komen ze wel ons lichaam binnen. Niet-ioniserende golven zijn misschien echter niet zo onschuldig wanneer: a) het apparaat zich vlak bij het lichaam bevindt; b) het apparaat constant gebruikt wordt; of c) er in de directe omgeving al een opeenhoping van elektromagnetische golven is.
Naast het onderzoek van Ahlbohm en Feychting hebben ook andere studies vastgesteld dat niet-ioniserende golven van mobiele telefoons de gezondheid beïnvloeden. In een onderzoek onder 437 regelmatige gebruikers van mobiele telefoons werden bij meer dan een derde van deze mobiele bellers gezondheidseffecten gevonden. De klachten betroffen hoofdpijn, onrustige slaap, duizeligheid, spanning en vermoeidheid2. Een ander onderzoek vond dat het voortdurende gebruik van een mobiele telefoon gedurende meer dan twee jaar tot een beschadiging van de chromosomen kon leiden3.
Wetenschappers erkennen dat de nabijheid van de antenne – in de mobiele telefoon of in de handset van een DESK-telefoon – bij het lichaam er de oorzaak van is dat niet-ioniserende golven een gevaar voor de gezondheid vormen, maar dit gaat niet op voor draadloze netwerken.
Draadloze netwerken gebruiken een frequentie van ongeveer 2 GHz, wat gelijk staat aan de straling van een gewone magnetron. Dit apparaat werd in de jaren zeventig in de Sovjet-Unie verboden omdat het als een gevaar voor de gezondheid werd beschouwd. Zelfs met deze sterkte lukt het draadloze communicatie vaak niet om door muren heen te komen, zodat een netwerk dat over een aantal kamers is verspreid in werkelijkheid misschien helemaal geen netwerk is.
Hoewel wetenschappers volhouden dat draadloze netwerken veilig zijn, adviseren ze gebruikers om apparatuur altijd op minstens 30 cm afstand van het hoofd te houden. Een van de aanbevelingen van de Spectrum Advisory Group van de Britse regering luidt dat bij draadloze netwerken dezelfde voorzichtigheid moet worden betracht als die in het rapport van Stewart voor mobiele telefoons wordt aanbevolen. Het belangrijkste advies van dit rapport is om de bundel te beperken en ervoor te zorgen dat deze niet ergens op de speelplaats of een gebouw van een school terechtkomt zonder de instemming van de school en de ouders.
Ten slotte vormt een draadloos netwerk een nieuwe toevoeging aan het geheel van de EM-velden die zich al in huis bevinden en het is de totaliteit van deze blootstelling die de HPA zorgen baart. Zodra het Verenigd Koninkrijk zich bij Zweden schaart en onderkent dat elektromagnetische overgevoeligheid een authentieke lichamelijke klacht is, zullen de mensen met elektromagnetische gevoeligheid speciale bekabeling kunnen krijgen, hun elektrische kookplaat door een gasfornuis kunnen vervangen en speciale schermen van aluminiumfolie in huis kunnen aanleggen om EM-velden tegen te houden.
Sommigen van deze mensen nemen hun toevlucht tot het platteland, maar een nieuwe studie uit Zweden heeft ontdekt dat zendmasten voor mobiele telefonie daar een veel krachtiger en gevaarlijker signaal uitzenden om nog grotere gebieden te bestrijken. In dit onderzoek, dat zich uitstrekte over 1429 patiënten met een goedaardige of kwaadaardige hersentumor en een controlegroep van 1470 gezonde mensen, bleek dat plattelandsbewoners drie keer meer kans hadden dan stadsbewoners dat er bij hen een hersentumor werd geconstateerd na drie jaar een mobiele telefoon te hebben gebruikt4.

1 Br Med Bull, 2003; 68: 157-165
2 Saudi Med J, 2004; 25: 732-736
3 Electromagn Biol Med, 2003; 22: 149-159
4 Occup Environ Med, 2005; 62: 390-394
 

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

De medicijnen zijn heerlijk

In de Verenigde Staten konden de grote farmaceutische bedrijven rechtstreeks reclame maken voor hun middelen. Het gevolg daarvan was dat mensen hun arts onder druk zetten om een recept voor zo’n medicijn uit te schrijven. Door de invloed van sociale mediaplatforms is...

Medisch Dossier avatar

Over de auteur