De beste alternatieve behandelingen van kanker

Een belangrijk onderdeel van de succesvolle kankerbehandelingen van de Amerikaanse integratieve oncologen Mark Stengler en Paul Anderson, is een combinatie van intraveneuze behandelingen. Hier geven zij een overzicht van hun favoriete kankerbestrijdende middelen.

Wij zijn beiden natuurgenees-kundig arts, en hebben zowel een conventionele als holistische geneeskundige opleiding gehad. We hebben samen meer dan veertig jaar klinische ervaring, en we vinden het van wezenlijk belang om patiënten het beste te geven wat de integratieve oncologie te bieden heeft.

In de afgelopen 25 jaar zijn er grote ontdekkingen gedaan in de intraveneuze behandelingen van kanker. Intraveneus (i.v.) wil zeggen dat middelen via een infuus of injectie in een ader worden toegediend. Het belangrijke voordeel van een geïnjecteerd middel is dat het uw spijsverteringskanaal omzeilt: het komt direct in de bloedbaan terecht. Daardoor wordt er meer van het middel afgeleverd bij de cellen die het nodig hebben.

Bij het intraveneus toedienen van een middel kan een veel hogere dosis worden gegeven dan via de orale weg (via de mond), want die wordt niet altijd goed verdragen. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek dat de hoeveelheid vitamine C in het bloed na een i.v. injectie meer dan zes keer zo hoog was als de hoogste doses die oraal werden verdragen.1

Het mijden van het spijsverteringskanaal is vooral belangrijk als iemand ziek is en zijn natuurlijke spijsvertering al verstoord is door medicatie, behandelingen, chronische ziekte of andere factoren. In die gevallen kun je als behandelaar met een i.v. dosis de benodigde middelen in het lichaam afleveren zonder ze langs een slecht werkende spijsvertering te hoeven loodsen.

Bovendien werken veel medicijnen beter als ze via injectie worden toegediend. Zo wordt curcumine bijvoorbeeld slecht geabsorbeerd door de darmen, maar bij een infuus met farmaceutische curcumine-injectievloeistof is 100 procent ervan beschikbaar voor de cellen; dat resultaat kan bij orale dosering nooit worden bereikt.

Hier volgt een greep uit de beste i.v. behandelingen die bewezen succesvol zijn.

Vitamine C

WAT IS HET? Als een hoge dosis vitamine C (ascorbinezuur) i.v. in het lichaam wordt afgebroken, komen daarbij stoffen vrij die werkzaam zijn tegen kanker, waaronder waterstofperoxide. Bovendien heeft de vitamine veel positieve effecten op normale, niet kwaadaardige cellen.2

WAAROM HET WERKT: Uit onderzoek van de Riordan Kliniek in Kansas bleek dat een reeks i.v. behandelingen met vitamine C de CRP-waarde in het bloed met gemiddeld 75 procent kan laten dalen; een teken dat er minder ontsteking is. Een ander vooronderzoek liet zien dat vitamine C i.v. het gen NF-kB onderdrukt, dat de vorming van tumoren stimuleert. Verder kan een hoge dosis vitamine C i.v. de vorming van nieuwe bloedvaten in de kanker tegengaan, doordat het een onvriendelijke, zuurstofrijke omgeving creëert.3

BELANGRIJKE STUDIES: Bij goed gescreende patiënten is het uiterst veilig. Een overzichtsstudie uit 2010 naar 50.000 infusen met een hoge dosis vitamine C meldde slechts vijf gevallen van ernstige bijwerkingen.4 Uit een andere overzichtsstudie bleek dat er nog maar weinig bewijs was uit gerandomiseerde klinische trials, maar dat het bestaande bewijs duidt op ‘mogelijk belangrijke antitumoractiviteit’.5

VEILIG GEBRUIK: Laat u goed screenen op andere aandoeningen voordat u vitamine C i.v. neemt, en let daarbij vooral op het enzym G6PD: bij een G6PD-deficiëntie (een bekende erfelijke afwijking) is de normale afbraak van waterstofperoxide verstoord. Ook de nierfunctie en elektrolyten in het bloed moeten in de gaten worden gehouden.

Vitamine C i.v. gaat goed samen met conventionele kankermedicijnen en ze kunnen elkaar zelfs versterken.6

Artesunaat

WAT IS HET? Artesunaat is een stof die wordt gewonnen uit het kruid Artemisia (citroenkruid), dat wereldwijd voor de behandeling van malaria wordt gebruikt.

HOE HET WORDT GEBRUIKT: Uit ons eigen klinische onderzoek, met meer dan 4000 toedieningen van artesunaat i.v., bleek het veilig voor patiënten met gevorderde kanker. Omdat artesunaat i.v. de voorkeursbehandeling is bij ernstige malaria, is de veiligheid ervan goed vastgesteld in klinische trials.7
BELANGRIJKE STUDIES: Uit onderzoek blijkt dat artesunaat eenzelfde soort effect heeft als gemcitabine (een cytostaticum): het zorgt voor een significante tumorafname in menselijke alvleesklierkankercellen.8 In andere studies zorgde artesunaat voor tumorceldood en vertraagde het de groei van bloedvaten die de tumoren van bloed voorzien.9

Bovendien heeft artesunaat krachtige ontstekingsremmende en afweerregulerende eigenschappen, wat de triggers voor uitzaaiingen kan blokkeren.10

VEILIG GEBRUIK: Bij volwassenen heeft artesunaat i.v. bij normale dosering weinig bijwerkingen.11 Het is ook veilig gebleken voor kinderen.12 Giftigheid voor dieren en mensen is soms toegeschreven aan injecteerbare vormen van Artemisia op oliebasis: producten die niet worden geadviseerd voor gebruik bij de mens.13

Uw arts moet getraind zijn in het gebruik van artesunaat i.v., en tijdens de behandeling moet hij de ijzer- en koperwaarden in het bloed monitoren.

Waterstofperoxide

WAT IS HET? Waterstofperoxide (H2O2) is een chemische verbinding van twee zuurstof- en twee waterstofatomen. Het wordt vaak gebruikt als bleekmiddel of desinfectans, maar een zeer specifieke, verdunde vorm van H2O2 kan onder uiterst gecontroleerde omstandigheden als infusievloeistof worden gebruikt.

WAAROM HET WERKT: De werkzaamheid van H2O2 is vergelijkbaar met die van hoge doses vitamine C i.v.14 Maar hoewel vitamine C op weefselniveau H2O2 levert (wat veel kankercellen verzwakt), produceert het maar heel weinig boodschapperstoffen van het immuunsysteem. H2O2 activeert de immuunboodschappers vanuit de bloedbaan,15 vanwaar ze het hele lichaam bereiken: de reden waarom integratieve artsen de twee middelen vaak afwisselen.

VEILIG GEBRUIK: Uw arts moet alleen farmaceutische, steriele H2O2 in lage concentraties gebruiken, zonder conserveermiddelen en stabilisatoren (die wel in waterstofperoxide voor uitwendig gebruik zitten). Deze H2O2 wordt vervolgens nog verder verdund tot een lagere concentratie door het aan een infuuszak met een zoutoplossing toe te voegen.

Ozon

WAT IS HET? Ozon (O3), een neefje van de zuurstof die we inademen (O2), is relatief instabiel en doneert (of verliest) makkelijk een zuurstofatoom waardoor het O2 wordt.

WAAROM HET WERKT: De neiging van O3 om een van zijn zuurstofatomen weg te geven aan een andere molecule, om zo het veel stabielere O2 te vormen, biedt veel voordelen. In één studie staan tien belangrijke biochemische veranderingen beschreven die door O3 kunnen worden veroorzaakt en die kunnen zorgen voor een sterker en evenwichtiger immuunsysteem.16

BELANGRIJKE STUDIES: Als kankerpatiënten bij hun bestraling of chemotherapie ook ozon krijgen, versterkt dit de effecten van de behandeling. Het vermindert veel bijwerkingen en verbetert de kwaliteit van leven.17

VEILIG GEBRUIK: O3 werkt het beste als onderdeel van een veelzijdige behandelmethode, en is een veelbelovende combinatie met ultraviolette bloedbestraling (UVBI): een behandeling waarbij bloed uit een ader wordt gehaald, kortdurend aan uv-licht wordt blootgesteld en weer in de ader wordt geïnjecteerd.18

UVBI blijkt veelbelovend als het erom gaat de zuurstofafgifte door bloedcellen aan weefsels te verbeteren. Dat zorgt ervoor dat de tumor zijn ‘eigen biologie’ minder goed kan onderhouden en zijn weerstand tegen behandelingen verzwakt wordt.

Glycyrrizine

WAT IS HET? Glycyrrizinezuur of glycyrrizine wordt gewonnen uit de zoethoutwortel.

HOE HET WORDT GEBRUIKT: Wij gebruiken glycyrrizine i.v. al jaren in combinatie met andere behandelingen. Het vermindert infecties en vermoeidheid en het verbetert de kwaliteit van leven.

BELANGRIJKE STUDIES: In meer dan tien jaar klinisch gebruik zijn we, als we glycyrrizine in normale doseringen gebruiken en volgens de richtlijnen toedienen, geen bijwerkingen tegengekomen. In één studie remde glycyrrizine de celdeling bij prostaatkanker en verzwakte het de achtergebleven kankercellen. De onderzoekers van de Universiteit van Illinois concludeerden dat glycyrrizine ‘mogelijk therapeutische toepassingen heeft tegen prostaatkanker’.19

VEILIG GEBRUIK: De meest gemelde bijwerking bij hoge dosering i.v. is een verhoogde bloeddruk.20 In onze ervaring is dit onwaarschijnlijk bij lagere doseringen, maar zoals bij elke intraveneuze behandeling moet de bloeddruk van de patiënt voor, tijdens en na toediening gemonitord worden.

Glutathion

WAT IS HET? Glutathion is een van de belangrijkste antioxidanten van ons lichaam. Antioxidanten zijn moleculen die normaal gesproken reageren met een vrij elektron (een ‘radicaal’) en daardoor voorkomen dat het een schadelijke ‘vrije radicaal’ wordt.

WAAROM HET WERKT: Kankerpatiënten hebben minder gluthation in hun lichaam, vooral als ze een conventionele behandeling zoals chemotherapie, bestraling of een operatie krijgen.21 Daardoor ontstaan vaak celschade en allerlei andere gezondheidsproblemen.

BELANGRIJKE STUDIES: Er is onderzoek gedaan naar gluthation i.v. en wij hebben het al tienduizenden keren toegediend.22

VEILIG GEBRUIK: Hoewel we eerst dachten dat gluthation chemotherapie op basis van pro-oxidanten (zoals die met platinum) zouden belemmeren, bleek uit twee studies en bij veel van onze patiënten juist het tegendeel: glutathion en chemo op dezelfde dag gegeven, versterken elkaar.23 Toch geven we gluthation meestal pas 12 tot 24 uur na toediening van de cytostatica.

Dimethyl-sulfoxide (DMSO)

WAT IS HET? Deze bekende ‘alternatieve’ pijnbehandeling heeft het zeldzame vermogen om andere kleine moleculen te helpen het celmembraan te passeren en zo pijn te verlichten. Veel mensen hebben het bij gewrichtspijn en soortgelijke problemen gebruikt.

WAAROM HET WERKT: We passen DMSO i.v. al tientallen jaren klinisch toe tegen pijn en ontstekingen, en om andere intraveneuze middelen in het zenuwstelsel (waaronder de hersenen) af te leveren. Het wordt ook gebruikt om de kwaliteit van leven te verbeteren.24

BELANGRIJKE STUDIES: Uit onderzoek blijkt dat DMSO de afweer reguleert,25 en het afleveren van medicijnen aan de hersenen en andere weefsels verbetert.

VEILIG GEBRUIK: DMSO wordt in de palliatieve zorg al jaren veilig gebruikt om pijn te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren, en dan in combinatie met magnesium en natriumbicarbonaat.

Curcumine

WAT IS HET? Curcumine is een bestanddeel van het populaire kruid kurkuma en is een van de meest veelbelovende intraveneuze behandelingen voor de toekomstige kankerzorg.

WAAROM HET WERKT: In zijn eerste studie ontdekte Anderson dat curcumine bij vijf van de zes kankerpatiënten in stadium IV die niet reageerden op de standaard chemotherapie en bestraling – en ook niet op natuurlijke behandeling – de ziekte tot stilstand bracht of zelfs terugdrong. Sindsdien heeft hij dat bij meer patiënten gezien.

BELANGRIJKE STUDIES: Uit een overzichtsstudie van veertig wetenschappelijke publicaties, plus Andersons eigen onderzoek bij meer dan 5000 infusen met curcumine, blijkt dat curcumine i.v. mogelijk een baanbrekende behandeling is voor mensen met kanker. Op dit moment worden er in de VS klinische trials gedaan met een gepatenteerde versie van curcumine als medicijn tegen kanker, met het doel goedkeuring te krijgen van het FDA (het overheidsagentschap dat de kwaliteit van medicijnen controleert).26

VEILIG GEBRUIK: Curcumine is niet in water oplosbaar, dus er moet een speciaal preparaat worden gemaakt dat geschikt is voor infusie bij mensen. Er zijn vier verschillende chemische vormen van curcumine i.v., maar de emulsievorm is op dit moment de veiligste en stabielste vorm voor hoge dosering.
Bij hoge doses kan curcumine i.v. korte tijd belastend zijn voor de lever en nieren, maar uiteindelijk werkt het beschermend en herstellend.27 Anderson heeft veel patiënten gezien bij wie een slechte nierfunctie gedeeltelijk herstelde na behandeling met curcumine i.v.

Silymarine

WAT IS HET? De stoffen in silymarine (zoals silibinine) komen uit de mariadistel en worden veel als supplement geslikt.

WAAROM HET WERKT: Silibinine i.v. is een synergetisch (versterkend) middel bij de behandeling van kanker. Er is veel onderzoek naar gedaan als beschermer van de leverfunctie, en het kan gebruikt worden in combinatie met andere middelen (zoals curcumine en glycyrrizine).

BELANGRIJKE STUDIES: Het blijkt bij te dragen aan de celdood van kanker-cellen en reguleert de afweer.28

VEILIG GEBRUIK: Net als curcumine is het niet eenvoudig om dit middel veilig te maken voor intraveneus gebruik, maar het is mogelijk.

Resveratrol

WAT IS HET? Trans-resveratrol, een bepaald type resveratrol (het bestanddeel van rode wijn dat door veel planten wordt geproduceerd om zich te beschermen tegen aanvallen), heeft bij intraveneus gebruik kankerbestrijdende effecten.

WAAROM HET WERKT: De stof heeft verschillende werkingsmechanismen om de afweer en de pro-oxidatant- antioxidantenbalans te reguleren, die allebei bijdragen aan de bestrijding van kanker.29

Plantaardige stoffen zoals curcumine en silibinine werken synergetisch met resveratrol (dus versterken elkaar). Uit onderzoek bij diermodellen blijkt dat de combinatie van resveratrol en curcumine beter helpt bij het verkleinen van de tumoromvang bij prostaatkanker dan elk van de stoffen afzonderlijk. Ook bleek dat vier belangrijke tumorpromotorgenen door de combinatie een grotere verandering ondergingen dan bij de afzonderlijke stoffen.30

BELANGRIJKE STUDIES: Trans-resveratrol blijkt te werken als antioxidant en ontstekingsremmer. Het gaat kanker, diabetes en veroudering tegen, en beschermt het hart en zenuwstelsel.31

VEILIG GEBRUIK: Het kan lastig zijn om voldoende resveratrol in het menselijk lichaam te krijgen om de kankerbestrijdende effecten te bereiken. Intraveneus gebruik bij mensen werd beperkt doordat er geen geschikte producten beschikbaar waren, maar in voorlopige studies bleek dat resveratrol i.v. goed werd verdragen en veilig was.32

Maretak

WAT IS HET? Als kankerbehandeling werd maretak ongeveer twintig jaar geleden populair, maar het gebruik ervan gaat al vele decennia terug.

WAAROM HET WERKT: Maretak is een echte immunotherapie, wat betekent dat het op allerlei manieren op verschillende aspecten van uw immuunsysteem werkt. Het heeft een grote impact op de natural killer cellen (NK-cellen), die de celdood van tumorcellen stimuleren en de terugkeer van kanker tegengaan.33

BELANGRIJKE STUDIES: Tot op heden zijn er meer dan 2600 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over het vermogen van maretak om de kwaliteit van leven te verbeteren, en het immuunsysteem te stimuleren kanker te bestrijden. Het kan ook de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling verlichten, en de ontstekingsoorzaken bij vermoeidheid wegnemen.34

VEILIG GEBRUIK: Een zorg die vaak wordt genoemd, is dat maretak de conventionele chemo in de weg kan zitten. Maar een studie naar de effecten van maretak op verschillende cytostatica concludeerde dat dit niet het geval was. Hogere concentraties bleken de cytostatica zelfs te versterken in het voorkomen van tumorgroei.35

Een overzichtsstudie van de beschikbare onderzoeken concludeerde dat behandelingen met maretak ‘gunstig bleken voor het merendeel van kankerpatiënten (85 procent) zonder ernstige bijwerkingen’.36 Uit een analyse van in totaal 3324 kankerpatiënten die met maretak werden behandeld, bleek ook een positief effect op overleving, en een derde overzichtsstudie concludeerde dat de vernietigende effecten van kanker op het immuunsysteem ‘kunnen worden geneutraliseerd door een behandeling met extracten verkregen uit maretak’.37

Salicinuium

WAT IS HET? Salicinium is een natuurlijk plantenextract. Het is een meervoudige suiker die onschadelijk is voor gewone lichaamscellen, en unieke kankerbestrijdende eigenschappen bezit.

WAAROM HET WERKT: Salicinium beïnvloedt beta-glucosidase, een enzym dat zeer actief is in de meeste kankercellen.38 Net als vitamine C is salicinium schadelijk voor kankercellen, maar veilig voor gezonde cellen. En als meervoudige suiker kan het snel kankercellen binnendringen door hun honger naar enkelvoudige suikers.

VEILIG GEBRUIK: Wij hebben salicinium veilig gebruikt bij kankerpatiënten in een gevorderd stadium. Bij gebruik in de context van een kankerprogramma dat zich richt op de stofwisseling, is salicinium in combinatie met voeding en andere therapieën een uitstekende optie.

Amygdaline

WAT IS HET? Amygdaline (ook wel laetrile of vitamine B17) zit in rauwe noten en in de pitten van veel vruchten, met name abrikozenpitten.

WAAROM HET WERKT: Het enzym beta-glucosidase in kankercellen zet amygdaline om in waterstofcyanide, dat giftig is voor kankercellen. Normale cellen hebben maar weinig van dit enzym, of helemaal niet, dus in normale cellen wordt geen cyanide gevormd.39

BELANGRIJKE STUDIES: Een studie uit 1982 vormde de basis om aan te tonen dat amygdaline ‘een giftig medicijn is dat niet effectief is tegen kanker’,40 een conclusie die in de VS en Canada algemeen werd aangenomen. Maar een recentere overzichtsstudie laat zien dat het probleem van giftigheid zwaar werd overschat, en dat de mechanismen waarmee amygdaline kanker bestrijdt veel breder zijn dan aanvankelijk gedacht.41 Amygdaline is niet alleen giftig voor kankercellen en kan de natuurlijke kankerceldood (apoptose) stimuleren, maar kan bovendien de groei van nieuwe bloedvaten die de tumor ‘voeden’ vertragen.

VEILIG GEBRUIK: Anderson schrijft nooit alleen amygdaline voor, maar gebruikt het als onderdeel van een behandelprotocol. Hij heeft het buiten de VS duizenden keren toe-gediend, en in sommige gevallen heeft amygdaline een agressieve kanker tot staan gebracht
of vertraagd.

Afkomstig uit: Outside the box cancer therapies door Mark Stengler en Paul Anderson (Hay House 2018)

Literatuur
1. Ann Intern Med, 2004; 140: 533-7
2. Biochem Pharmacol, 2008; 76: 1644-52
3. Functional Foods Health Dis, 2013; 3: 344-66
4. PLoS One; 2010; 5: e11414
5. Integr Cancer Ther, 2014; 13: 280-300
6. PLoS One, 2015; 10: e0120228
7. Malar J, 2012; 11: 255
8. Cancer Chemother Pharmacol, 2010; 65: 895-902
9. J Biomed Biotechnol, 2012; 2012: 247597; Cancer Chemother Pharmacol, 2004; 53: 423-32
10. Mediators Inflamm, 2015; 2015: 435713
11. Crit Rev Toxicol, 2010; 40: 405-21
12. Lancet, 2010; 376: 1647-57
13. Toxicol Lett, 2004; 147: 99-107
14. Proc Natl Acad Sci U S A, 2007; 104: 8749-54
15. J Drug Target, 2009; 17: 710-8
16. Biochem Cell Biol, 2016; 94: 577-83
17. Anticancer Res, 2017 Feb;37(2):425-435; Voprosy Onkologii, 2015; 61: 571-4
18. Int J Toxicol, 2010; 29: 165-74; J Photochem Photobiol B, 2016; 157: 89-96
19. Oncol Rep, 2008; 20: 1387-92
20. J Gastroenterol Hepatol, 2001; 16: 789-95
21. Am J Clin Nutr, 2000; 72: 181-9
22. Wien Klin Wochenschr, 2000; 112: 610-6
23. J Clin Oncol, 2002; 20: 3478-83; Anticancer Drugs, 2009; 20: 396-402
24. J Pain Palliat Care Pharmacother, 2011; 25: 19-24
25. PLoS One, 2016; 11: e0152538
26. Anticancer Res, 2017; 37: 3483-92
27. Liver Int, 2009; 29: 1457-66; Redox Biol, 2013, 1: 448-56
28. Cancer Lett, 2008; 269: 352-62
29. Nature Rev Drug Discov, 2006; 5: 493-506
30. Precision Oncol, 2017; 1: 18
31. Exp Ther Med, 2016; 11: 164-70
32. Anticancer Res, 2008; 25: 2593-600
33. Forsch Komplementmed, 2010; 17: 63-73
34. 3 Biotech, 2014; 4: 13-20
35. BMC Complement Altern Med, 2014; 14: 6
36. Coll Antropol, 2015; 39: 701-8
37. Explore (NY), 2012; 8: 277-81; Postepy Hig Med Dosw (Online), 2014; 68: 1216-24
38. Oncoimmunology, 2013; 2: e25769
39. Int J Cancer, 1998; 78: 712-9
40. N Engl J Med, 1982; 306: 201-6
41. J Cancer Res Ther, 2014; 10 Suppl 1: 3-7

Praktijkvoorbeeld: BUIKVLIESKANKER

Rose, een charmante dame van 84, ging voor een eenvoudige galblaasoperatie naar het ziekenhuis, toen er buikvlieskanker bij haar werd geconstateerd. Dat is een kankervorm met uitzaaiingen op het buikvlies, ontstaan uit tumoren in de buik.

Haar oncoloog had nog meer slecht nieuws voor haar: er was geen veilige chemotherapie en ook een operatie zou waarschijnlijk niets uithalen. Haar huisarts adviseerde Rose om haar zaken te regelen, want het was onwaarschijnlijk dat ze haar 85e verjaardag zou halen.

Maar Rose liet zich niet zomaar uit het veld slaan. Ze vond het maar niets dat ze naar huis werd gestuurd om te wachten tot ze doodging. Ze ging op zoek naar alternatieve behandelingen en kwam uiteindelijk bij dokter Anderson en zijn team terecht. Roses persoonlijke behandelplan begon met het voortzetten van haar al uitstekende dieet, waaraan ze lichte lichaamsbeweging toevoegde om haar vermoeidheid tegen te gaan en haar afweer te stimuleren. Ook werd meteen gestart met een hoge dosering intraveneuze vitamine C, tweemaal per week gedurende zes weken.

Na haar eerste behandelweek voelde Rose haar energie toenemen. In week drie zei ze: ‘Misschien beeld ik het me in, maar ik kan weer zonder pijn eten en ik kan meer eten dan eerst.’ In week vijf meldde ze dat haar spijsverteringsproblemen waren verdwenen. Ze kon zoveel eten als ze wilde, en ze was weer fit genoeg om in de tuin te werken. In week zes voelde ze zich topfit en al haar buikklachten waren helemaal weg. Hoewel op een scan in week tien nog veel kanker in haar buik te zien was, bleef Rose zich energiek voelen en haar spijsverteringsproblemen bleven weg.

Anderson verlaagde de frequentie van haar behandelingen in de loop der tijd, totdat ze uiteindelijk op een onderhoudsprogramma zat van eens in de 4-6 weken een behandeling met een hoge dosis vitamine C.

Rose is nog steeds symptoomvrij en vierde onlangs haar 92e verjaardag. Gezond, actief, gelukkig en zonder ook maar één buikklacht.

Praktijkvoorbeeld: PROSTAATKANKER

John, een vitale boer van 70, kreeg de diagnose prostaatkanker met uitzaaiingen naar zijn bekken en wervelkolom. John zei tegen zijn oncologen dat hij geen chemotherapie wilde, maar hij had wel een doel. Hij had besloten dat hij erbij wilde zijn als zijn kleinzoon (destijds 9) zijn middelbareschooldiploma haalde.

Dokter Stengler schreef John een streng holistisch programma voor, een dieet dat kanker tegengaat en – vanwege Johns jarenlange blootstelling aan pesticiden op de boerderij – een detoxprogramma en kruidenextracten om zijn overbelaste immuunsysteem een boost te geven en de kanker aan te vallen.
De resultaten waren verbazingwekkend. Zes maanden later bleek uit een scan dat Johns tumoren aanzienlijk waren geslonken, en hij meldde dat hij zich weer helemaal gezond voelde. Twee jaar later voelde John zich nog steeds geweldig. Zelfs zijn artsen begrepen niet dat hij zich zo goed bleef voelen terwijl hij nog steeds kanker had. Doordat John de protocollen die Stengler hem adviseerde bleef volgen, was hij negen jaar later in staat de diploma-uitreiking van zijn kleinzoon bij te wonen.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Medisch Dossier

De positieve effecten van voetreflextherapie

Groeien met psychosynthese

De invloed van klanken op je lichaam

Essentiële oliën als luchtzuiveraar

Voeding als medicijn

Column dr. Wendy Lin; Handzenuw in de knel

Anderhalf jaar geleden kwam een man in mijn praktijk. Hij was net gepensioneerd. Zijn hele leven was hij internationaal correspondent geweest, dus hij had veel tijd achter zijn toetsenbord doorgebracht. Tuinieren was de hobby waarin hij altijd zijn rust had gevonden....

Medisch Dossier avatar

Over de auteur

Lees meer artikelen van Medisch Dossier