22-08-2010

Darmsyndroom: Gevaarlijke PDS geneesmiddelen

De meeste medicijnen die worden voorgeschreven voor het prikkelbaredarmsyndroom hebben vele ongewenste bijwerkingen. Anticholinergica – welke de effecten van de neurotransmitter acetylcholine blokkeren – zoals Buscopan, kunnen een droge mond en een wazig zicht veroorzaken1. Middelen tegen constipatie of tegen buikkrampen, zoals Spasmonal (alverinecitraat) kunnen misselijkheid, duizeligheid, jeuk, eczeem en hoofdpijn veroorzaken2.

Er is zelfs een medicijn bekend met levensbedreigende bijwerkingen. Alosetron (Lotronex) wordt op dit moment in de VS gebruikt voor het behandelen van vrouwelijke PDS-patiënten met zware diarree. Het werd in 2000 van de markt gehaald na vijf dodelijke slachtoffers en 70 gevallen van ernstige bijwerkingen. Het betrof ischemische colitis (dikkedarmontsteking met koorts en pijn  door plaatselijk onvoldoende bloedvoorziening) en verstopte of gescheurde darmen ten gevolge van ernstige constipatie. Toch heeft de US Food and Drug Administration (FDA) in 2002 het geneesmiddel weer op de markt toegelaten, zij het met zware restricties. Dit was de eerste keer dat een product opnieuw werd goedgekeurd, nadat het oorspronkelijk om veiligheidsredenen was teruggeroepen. Dr. Sidney Wolfe, directeur van de Public Citizen’s Health Research Group, reageerde als volgt: ‘Met uitzondering van sommige geneesmiddelen tegen kanker, heb ik nog nooit een dergelijke frequentie en ernst van een levensbedreigende bijwerking gezien, zoals in dit geval ischemische colitis bij patiënten die Alosetron gebruiken3.

1  Phytomedicine, 2005; 12: 601-606

2 http://emc.medicines.org.uk/medicine/15704/XPIL/Spasmonal+60mg/

3 BMJ, 2002; 324: 1053

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen; Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Basisrecept voor elke dag

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikkelingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen...

Innerlijke reis; ik blijf me verwonderen

Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste...

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoorkomende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boezemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd is er een sterk verhoogde kans op...