28-05-2017

Collectief gelukkiger

Deel uitmaken van een groep – of nog beter: een aantal groepen – blijkt ongelofelijk goed voor uw gezondheid

Een rijk sociaal leven is belangrijker voor uw gezondheid dan een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging. Er is inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid bewijs waaruit blijkt dat lid zijn van allerlei sociale groepen goed is voor zowel uw psychische als uw lichamelijke gezondheid, en dat het zelfs een paar jaar aan uw leven kan toevoegen.
Het type groep lijkt niet uit te maken; of het nou familie of een groep vrienden is, een groep van een kerk of de buurt waar u woont, of een tennis- of leesclub. Het gaat erom dat u zich ermee identificeert en de groep ziet als een betekenisvol onderdeel van uw leven.
Hier volgen vijf goede redenen om nog vandaag lid te worden van minstens één groep.

1 Het draagt bij aan een langer leven
Harvard-wetenschapper Robert Putnam zegt in zijn boek Bowling alone (2001): ‘Globaal kunt u ervan uitgaan dat, als u geen lid bent van een groep maar besluit om u bij één groep aan te sluiten, de kans om binnen een jaar te overlijden halveert.’ Het verband tussen gezondheid en verbondenheid met een groep is zo sterk dat mensen met weinig sociale relaties 50 procent meer kans hebben te overlijden dan degenen met ‘net genoeg’ sociale relaties. Zelfs die schaarse sociale relaties bieden dus een voordeel dat gelijkstaat aan stoppen met roken.1
Als het erom gaat gezond te blijven na uw pensioen, lijken de voordelen die sociale verbanden geven op die van lichaamsbeweging. Ook speelt het aantal groepen waarvan u deel uitmaakt, een rol. In een onderzoek bleek dat gepensioneerden die lid waren van twee sociale groepen een overlijdensrisico van 2 procent hadden. Maar dat risico werd zes keer zo groot als ze het contact met beide groepen verloren.2

2 Het beschermt uw hart
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat hartziekten minder vaak voorkomen bij mensen met een sociaal netwerk,3 en het risico op overlijden door hartziekte neemt af als u bij meer dan één sociale groep hoort.4

3 Het vermindert uw kans op verkoudheid
Mensen die deel uitmaken van verschillende sociale verbanden – zoals familie, vrienden, werk, vrijetijds- of religieuze groepen – hebben volgens een Amerikaans onderzoek het minste kans verkouden te worden. Het aantal mensen in de groep maakt niet uit; het gaat om de variatie in de relaties. Zes of meer soorten relaties zorgen voor een meer dan vier keer zo kleine kans.5

4 Het kan depressie verlichten
Hoe meer u deel uitmaakt van sociale groepen, hoe minder kans u hebt op een depressie, blijkt uit een Australische studie. En als u al depressief bent, kan lid worden van een groep u helpen beter te worden en ook de kans op een terugval verkleinen: met bijna een kwart als u zich bij één groep aansluit en met bijna twee derde als u zich bij drie groepen aansluit.6 En als het een religieuze groep is, hebt u niet alleen minder kans op depressieve verschijnselen, maar ook meer kans op een gevoel van welbevinden.7

5 Het motiveert om gezond te blijven
Wie bij een groep hoort, heeft een gezondere leefstijl. Hoe groter het aantal sociale groepen waarmee u zich identificeert, hoe gezonder u zich gedraagt wat betreft voeding, beweging, roken of drinken. Dat kan komen doordat deel uitmaken van een groep uw gevoel van zingeving versterkt, wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat u beter voor uzelf zorgt. Het gezonde(re) gedrag kan ook komen door een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover anderen of doordat u zich wilt aanpassen.8

Literatuur:
1 PLoS Med, 2010; 7: e1000316
2 BMJ Open, 2016; 6: e010164
3 Am J Epidemiol, 1983; 117: 384-96
4 Am J Public Health, 1997; 87: 1491-8
5 JAMA, 1997; 277: 1940-4
6 Soc Sci Med, 2013; 98: 179-86
7 Aging Meant Health, 2013; 17: 869-79; Health Soc Work, 2008; 33: 9-21
8 Br J Health Psychol, 2015; 20: 466-81

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Voeding en supplementen: Kinderen

Kinderen kunnen lastige en kieskeurige eters zijn. Voor ouders kan dit vragen oproepen. Krijgt mijn kind bin-nen wat hij of zij nodig heeft? En moet ik voor bepaalde voedingsstoffen een supplement geven? We bespreken wat kinderen per dag nodig hebben, en welke...

Blije huisdieren; Blije pootjes

De voetzooltjes van de tweejarige Labrador reu Goofy zijn erg droog en gebarsten. ’s Nachts likt hij ze onophoudelijk en verwijdert zo alle lotions en zalfjes die op zijn pootjes worden aangebracht. Hij lijkt er zelfs af en toe kreupel door te lopen. Dr. Sathish...

Het Laatste woord ;De illusie van de goochelaar

De ‘relatieve risicoverhouding’: zij stimuleert de verkoop van nieuwe medicijnen - waar een groot deel van de winst van Big Pharma wordt gemaakt - en geeft de massame-dia hun content. Zij laat het lijken alsof we allemaal heel erg bezig zijn met briljant zijn en het...

Uitgelezen: Menokilo’s

De boodschap die Leen Steyaert in dit boek aan vrouwen in de overgang wil geven, is dat je het streven naar je ideale gewicht moet loslaten. Zij leert je dat het belangrijker is om fit en gezond te zijn, dan het hebben van een paar kilo’s meer. In het eerste deel van...

Medicatie is vaak geen genezing

In 2020 kwam het boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? van huisarts Lieneke van de Griendt uit. Een moedige daad: als huisarts collega’s uitnodigen te reflecteren op de uitoefening van hun vak, en nog een stap verder: ze aan te moedigen zichzelf af te vragen:...