29-03-2009

Botsende krachten

Ondanks duidelijke bewijzen dat elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten gevaarlijk zijn, blijft wet- en regelgeving uit.

Er is geen twijfel meer over mogelijk: elektromagnetische velden (EMV) zijn schadelijk voor de gezondheid. De redactie van dit tijdschrift heeft de recentste gegevens verzameld en daaruit blijkt dat elektrische en magnetische velden de verborgen oorzaak kunnen zijn achter gevallen van ziekten die ons nog steeds voor raadsels zetten, zoals de ziekte van Alzheimer, amyotrofe laterale sclerose (ALS) en kanker.

Veel schokkender dan het aangetoonde gevaar van EMV is echter dat er een verhaal over te vertellen is. Het echte verhaal is namelijk niet dat hoogspanningskabels riskant zijn, maar dat de autoriteiten die onze gezondheid moeten bewaken, er zoveel belang bij hebben om die informatie verborgen te houden.

Toen Professor Denis Henshaw uit Bristol de eerste significante bewijzen presenteerde van een verband tussen hoogspanningslijnen en kanker bij kinderen, deed de Engelse National Radiological Protection Board (NRPB) zijn bewijzen af als ongeloofwaardig en puur speculatief.

Toen daarna de Childhood Cancer Research Group (CCRG) in Oxford – het grootste, door de overheid betaalde Engelse onderzoek naar hoogspanningslijnen en kanker bij kinderen ooit– zijn eerste resultaten naar buiten bracht waarin een verband werd gelegd tussen blootstelling aan hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen, hield het Engelse ministerie van gezondheid die informatie meer dan vier jaar achter voor het grote publiek.

Het was de onafhankelijke actiegroepering Environmental Action Campaign die uiteindelijk dat ministerie in 2004 dwong de bevindingen openbaar te maken. Hoewel de NRPB ten slotte toegaf dat er waarschijnlijk een verband is tussen blootstelling aan magnetische velden en het risico van kanker, maakt de Engelse regering nog steeds geen werk van een wet die grenzen stelt aan de blootstelling aan hoogspanningslijnen, mobiele telefonie, WiFi (draadloze netwerken) en alle andere apparatuur die elektromagnetische velden creëert.*

Vorig jaar is er wel een bijeenkomst geweest van veertig experts die het verzoek van de regering ‘bespraken’ om te onderzoeken op welke manier de bevolking minder aan hoogspanningslijnen kan worden blootgesteld.

Onder hen waren een aantal afgevaardigden uit de industrie, die bleven vechten tegen de sterkste maatregelen, zoals kabels ondergronds te laten lopen** of een zogenaamd ‘vermijdingsgebied’ rond de kabels in te stellen, waar geen nieuwe gebouwen mogen worden neergezet.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere archief artikelen

Uitgelezen; Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Basisrecept voor elke dag

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikkelingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen...

Innerlijke reis; ik blijf me verwonderen

Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste...

Boezemfibrileren vaak niet opgemerkt

Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoorkomende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boezemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd is er een sterk verhoogde kans op...