5G. Nee, bedankt

We moeten nu de uitrol van 5G zien te stoppen, zegt Rob Verkerk

We leven in een wereld waarin alles steeds meer met elkaar verbonden is en waarin sociale relaties vervangen zijn door virtuele. Facebook in plaats van rond het kampvuur zitten. Ons huis zit vol met microchips en we worden voorbereid op zelfrijdende auto’s – of we willen of niet.

Steeds meer en snellere verbindingsmogelijkheden verkopen is niet moeilijk, want velen van ons willen graag grotere bandbreedten en snellere downloads en uploads – we willen die nieuwe goeie film of dat kattenfilmpje niet missen. Maar het kan zeer gevaarlijk zijn om de mogelijke ernstige gevolgen voor mens en dier te negeren. Toch staat dat te gebeuren met de op handen zijnde uitrol van het 5G-netwerk.

De enigen die dit volgens mij willen zijn mensen die de risico’s niet kennen of die het niet kan schelen. Ze willen koste wat kost technische vooruitgang, ook al betekent dat het wegvagen van delen van de natuurlijke systemen waarvan we afhankelijk zijn. 5G slaat op ‘5de generatie draadloze technologie’, volgens afgesproken nieuwe normen uit 2017. Hoewel de bestaande technologie in gebruik blijft, vooral 4G-netwerken, gebruikt 5G nieuwe, kortere golflengten (zogenaamde millimetergolven) die oorspronkelijk voor militair gebruik bedoeld waren.

Het grote probleem is niet het thermische effect (warmte) waar Big Tech onze aandacht graag op vestigt (je kunt dit misschien voelen als je je onbeschermde telefoon tegen je oor houdt), maar de niet-thermische effecten, waaronder kanker, die veel erger zullen worden door de voorspelde enorme toename van blootstelling aan 5G.

De millimetergolven van 5G dringen niet door gebouwen, muren en andere vaste structuren heen. Recente proeven schijnen zelfs uit te wijzen dat gebladerte of een menselijke hand ze al tegenhoudt. Om dit op te lossen is er een mozaïek nodig van duizenden, uiteindelijk miljoenen en miljarden kleine, plaatselijke zendmasten die dag en nacht signalen ontvangen en uitzenden.
Er wordt van ons verwacht dat we toestemming verlenen voor plaatsing van deze zendmasten langs onze wegen, op lantaarn-palen, in tuinen, vlakbij en zelfs vaak in gebouwen, in plaats van de wifi-routers die nu op veel lagere frequenties lopen. Ze zullen haast overal zijn, vooral in dichtbevolkte gebieden.

Terwijl 4G ongeveer 10.000 apparaten per vierkante mijl kan bedienen, is de schatting dat 5G er tot 2,5 miljoen in hetzelfde gebied kan bedienen. Daar komt nog bij dat het aantal satellieten dat 5G moet ondersteunen waarschijnlijk zal toenemen van de huidige ongeveer 2.000 naar 20.000. De Wereldgezondheids-organisatie WHO beoordeelt bestaande radiofrequenties nu al behoudend als mogelijk kankerverwekkend voor mensen.

Maar het toenemende aantal hersentumoren onder jonge mensen bewijst steeds overtuigender dat deze classificering zou moeten opgewaardeerd tot ‘bewezen kankerverwekkend voor mensen’, zo meent dr. Anthony Miller, die al jaren adviseur van de WHO is en deskundige op het gebied van elektromagnetische velden.

Bovendien illustreert het bewijs dat het zoek- en oriëntatiegedrag van bestuivers, vogels en andere dieren erdoor wordt verstoord, dat radiofrequenties nog andere, subtielere vormen van mogelijke schade kunnen aanrichten bij ons en aan de omgeving waarvan we afhankelijk zijn.

Het echte venijn van 5G zit in het effect van de verwachte gigantische toename in stralingsblootstelling. Wat de risico’s betreft kunt u het zien als 4G in het kwadraat.
Het volledig operationeel krijgen van 5G lijkt wel een race om wereldheerschappij. President Trump bestempelde het ‘winnen van de race om wereldleiderschap in het leveren van 5G’ als een ‘zaak van essentieel belang voor de toekomst van ons land’.

De eerste 5G-proeven van AT&T in 12 steden in de VS verliepen niet volgens plan. Maar aangezien 5G in handen is van technologiebedrijven en de wedstrijd al is begonnen, is gedegen onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid voor mens en natuur niet te verwachten.

De conclusie van een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Handel, Wetenschap en Transport in februari was dat er absoluut geen uitgaven mochten worden gedaan voor onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G, ondanks de enorme toename in straling en blootstelling door de verwachte explosie van extra zendmasten, antennes en satellieten.
Dat is natuurlijk weer zoals gebruikelijk  de belanghebbenden willen geen geld steken in onderzoek dat de uitrol zou kunnen frustreren en trouwens, er is niet genoeg tijd om iets van betekenis te doen aangezien er een wereldomvattende technologierace gaande is.

De volledige uitrol van 5G wordt tussen 2020 en 2023 verwacht. De eerste grote demonstratie tegen 5G, georganiseerd door Americans for Responsible Technology, vond op 15 mei plaats – en de media hingen dat liever niet aan de grote klok, zo nauw is de relatie met Big Tech.

Ik verzoek u dringend om de internationale oproep tot stopzetting van 5G te ondertekenen op www.5gspaceappeal.org. Doe verder zoveel u kunt om de mensen om u heen ervan te overtuigen 5G niet te steunen en de hype niet te geloven.

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Rob Verkerk

Rob Verkerk: De natuur is de grote winnaar

De logica van leefstijlgeneeskunde

Geef jezelf een kneepje

Vogelperspectief

Overdenkingen bij een pandemie

Spierherstel het hele bewegen telt

Bij botbreuken ligt de focus vaak op herstel van het gewricht, zonder aandacht voor spierkrachtverlies. Maar als je noodgedwongen niet kunt bewegen, neemt de spiermassa razendsnel af. Gevolg: onnodig lang revalideren. Daar weet fervent hardloper Heidy van Beurden...

Vroeg kinderlijk trauma

Jaarlijks zijn 118.000 kinderen tot 18 jaar slachtoffer van vroegkinderlijk trauma. Het werkelijke aantal ligt veel en veel hoger. Veel gevallen blijven ongezien, onopgemerkt en onbehandeld. Met alle negatieve effecten van dien. Vooral trauma dat in de eerste zeven...

Uitgelezen: De helende kracht van de adem

Mijn boek De helende kracht van de adem biedt een grote verscheidenheid aan eenvoudige, directe en diepgaande oefeningen met de adem (Sanskriet: prana, Tibetaans: lung). Deze oefeningen kunnen het welzijn van lichaam, energie en geest op verschillende niveaus...

Rob Verkerk avatar

Over de auteur

Robert Verkerk PhD is (wetenschappelijk) directeur van de Alliance for Natural Health International, een consumentenbeweging die zich inzet voor ons recht op natuurlijke gezondheidszorg en voeding.
Lees meer artikelen van Rob Verkerk