5G – Is het veilig? Niemand die het weet

Het nieuwe supersnelle 5G-mobieletelefoonnetwerk wordt in 2020 over de hele wereld uitgerold – en niemand onderzoekt de eventuele gezondheidsrisico’s.

Volgend jaar start de invoering van het nieuwe 5G-netwerk (vijfde generatie mobieletelefoonnetwerk). Met snelheden die kunnen oplopen tot 100 keer zo hoog als het huidige 4G-netwerk zal 5G in staat zijn het ‘Internet of Things’ te leveren, wat inhoudt dat uw koelkast u (of Amazon) kan berichten dat u bijvoorbeeld nog maar weinig melk hebt. Het zal een enorme impuls zijn voor het aanbod van allerlei nieuwe diensten, en natuurlijk ook voor de smartphoneproducenten die bezig zijn met de voorbereiding van nieuwe telefoons die deze diensten kunnen ondersteunen. Zelfs president Trump doet mee en twittert dat hij ‘zo snel mogelijk 5G- en zelfs 6G-technologie in de VS wil’.

Waarnemers uit de sector zeggen dat de technologische sprong voorwaarts die 5G zal bewerkstelligen, te vergelijken is met de verschuiving van typemachines naar computers. Maar sommige wetenschappers zijn niet zo enthousiast; zij zien het eerder als een enorm experiment met de menselijke gezondheid. Omdat er geen afspraken zijn gemaakt omtrent de veiligheid, vrezen ze dat de hogere radiofrequente straling van het 5G-netwerk een groot gezondheidsrisico kan vormen, vooral voor kleine kinderen en zwangere vrouwen.

Zelfs bij de eerdere, minder krachtige netwerken namen kinderen al tien keer zoveel straling uit mobiele telefoons op als volwassenen – en dat is minstens twee keer zoveel als de veiligheidslimiet, zo meldde de Amerikaanse Environmental Health Trust in 2011.

Het hoofd van een klein kind neemt twee keer zoveel straling op, de ogen en bepaalde hersengebieden (hypocampus en hypothalamus) drie keer zoveel en het beenmerg tien keer zoveel als volwassenen.1 Aangezien ongeveer 70 procent van de kinderen tot 10 jaar gebruikmaakt van mobiele telefoons en twee derde daarvan een smartphone heeft volgens een enquête van Nielsen uit 2014, vormt dit een ernstig gevaar voor de gezondheid.

Een groep van 230 wetenschappers uit 40 landen publiceerde de 5G Appeal, waarin de Europese Unie wordt gevraagd een moratorium in te stellen op de uitrol van het 5G-netwerk in alle 27 lidstaten, totdat de gezondheidsrisico’s van alle cellulaire technologie en wifi-netwerken onafhankelijk zijn beoordeeld.2 Een van de ondertekenaars, professor Martin L. Pall, biochemicus aan de Washington State University, beschreef de uitrol van het 5G-netwerk als ‘het stomste idee ooit in de hele wereldgeschiedenis’.

Soortgelijke zorgen werden geuit in de Amerikaanse senaat. In een hoorzitting over het nieuwe netwerk afgelopen december gaven vertegenwoordigers uit de sector toe dat er helemaal geen gezondheids- en veiligheidsonderzoek was gedaan naar de 5G-technologie. In antwoord daarop bekritiseerde senator Richard Blumenthal de FCC (de Amerikaanse regelgevende instantie voor telecommunicatie) en de FDA (de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit) omdat zij hadden nagelaten de veiligheid van de Amerikaanse bevolking te waarborgen. Blumenthal sprak aan het eind van de hoorzitting: ‘Er wordt dus gewoon geen onderzoek gedaan. We hebben dus eigenlijk geen idee of het veilig is en wat de gevolgen zijn voor de gezondheid.’

Ratten eerst

Hoewel de biologische effecten van elektromagnetische velden (EMV) als sinds 1932 bekend zijn, is er maar weinig gedegen onafhankelijk onderzoek gedaan naar de invloed ervan op de menselijke gezondheid en veel van de onderzoeken die zijn gepubliceerd betreffen ratten- en muizenstudies. De overheidsinstanties zijn afgegaan op studies die door de mobieletelefoonindustrie zelf zijn betaald en daaruit is – misschien niet zo verwonderlijk – nooit naar voren gekomen dat er enig gevaar zou zijn.

Een onderzoek door het National Toxicology Program, onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor volksgezondheid, vond wel enig risico op kanker bij de vroegere 2G- en 3G-telefoons, vooral als het om mannelijke ratten ging. Voor het 25 miljoen dollar kostende onderzoeksproject werden de ratten twee jaar lang blootgesteld aan telkens 10 minuten straling uit mobiele telefoons.

Intussen zijn de regelgevende bureaus en instanties bezig met het innen van enorme sommen geld van de netwerkproviders. De FCC haalde al 703 miljoen dollar binnen uit de eerste afgifte van 5G-licenties – en tijdens dit schrijven staan er nog 100 licenties in de wacht. De vergelijkbare Britse instantie Ofcom haalde 1,3 miljard pond binnen uit de veiling van het nieuwe netwerk.
Hoewel de mobieletelefoonindustrie nu zelf wel zegt dat er niets aan de hand is, oordeelde de wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2011 dat straling van radiogolven valt onder ‘groep 2B carcinogeen’, wat betekent dat ze bij mensen mogelijk kanker kan veroorzaken. Wetenschappers vrezen dat de nieuwe 5G-technologie nog grotere gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Meer masten bouwen

Het 5G-netwerk maakt gebruik van ultrahoge frequenties (UHF) en ultrahoge sterkte. Het bestaande 4G-netwerk werkt met frequenties tot 5GHz (gigahertz), maar 5G werkt met frequenties tussen de 24 en 90 GHz van het EMV-spectrum – en de gezondheidsgevaren nemen toe bij hogere frequenties, in ieder geval in theorie.

Hoewel 5G veel krachtiger is, werkt het alleen over kortere afstanden. Gebruikmaking van deze kortere millimetergolven heeft tot gevolg dat er miljoenen meer zendmasten nodig zijn, overal waar 5G wordt ingevoerd. Een nieuwe 5G-minizendmast of antenne – ze zijn maar ongeveer 1,20 meter hoog – kan naar schatting slechts twee tot acht huizen bedienen.

En in de VS heeft het geen zin om te protesteren als je een zendmast voor je deur krijgt. In ruil voor hun enorme investeringen krijgen de netwerkexploitanten ‘stroomlijn’-bevoegdheden, wat eigenlijk gewoon betekent dat ze automatisch goedkeuring krijgen van de planologen.
Openbare kennisgevingen en openbare hoorzittingen komen niet aan de orde, aldus de Environmental Health Trust. ‘Ook al zou elke huiseigenaar in een buurt protesteren tegen het plaatsen van antennes in zijn straat, dan nog zal dit protest worden genegeerd’, zo zegt de organisatie.
En als de huiseigenaar zich al niet druk maakt vanwege gezondheidsredenen, dan kan het feit dat de waarde van het huis met wel 20 procent kan dalen – wat vaak gebeurt als er een zendmast pal voor de deur staat – toch een reden zijn om zich ervoor te interesseren.

Volgens dr. Joel Moskovitz, hoogleraar volksgezondheid aan de University of California te Berkeley, kunnen millimetergolven schadelijk zijn voor de huid, de ogen en het zenuwstelsel. ‘De invoering van 5G komt neer op een grootschalig experiment met de gezondheid van alle soorten’, zegt hij. Moskovitz maakt zich vooral zorgen over het feit dat millimetergolven zo gemakkelijk worden opgenomen via de huid en in het zenuwstelsel.
Zijn zorgen worden gedeeld door dr. Yael Stein van de Hebrew University te Jeruzalem, die in een brief aan de FCC stelt dat millimetergolven vooral een bedreiging vormen voor de gezondheid van kleine kinderen, zwangere vrouwen en de groeiende foetus, omdat de opname via de huid zo gemakkelijk gaat.

Dit feit is al bekend bij het Amerikaanse leger, dat de energie van millimetergolven gebruikt in een niet-dodelijk wapen genaamd het ‘active denial system’ (ofwel de ‘heat ray’ of ‘pain ray’), waarbij een gerichte straal wordt gebruikt om verbranding van de huid of een stekende pijn te veroorzaken.

Professor Pall gelooft dat er best ernstiger schade zou kunnen worden aangericht dan alleen oppervlakkige huidschade. Hij vreest dat 5G op acht gebieden ‘grote letselschade’ kan veroorzaken, waaronder schade aan de hersenen en het hormonale systeem en schade door oxidatieve stress, wat veel chronische gezondheidsproblemen kan aanwakkeren.3

Rustig aan

De groep wetenschappers die de 5G Appeal aan de EU heeft gestuurd roept op tot een voorlopige stopzetting van de uitrol van het 5G-netwerk totdat een onafhankelijk en ‘echt onbevooroordeeld’ onderzoek de gezondheidsrisico’s van alle EMV-straling in beeld heeft gebracht, dus ook van straling van eerdere generaties mobiele netwerken en wifi. Ook wil ze dat de EU veilige grenzen invoert voor de maximale totale blootstelling en dat aan de bevolking wordt uitgelegd hoe ze de blootstelling aan EMV-straling kan verminderen.

In een verklaring uit 2015 aan de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie zei een andere groep – de EMF Scientists – dat ‘EMV-straling levende organismen al aantast op een niveau dat nog ver onder de meeste internationale en nationale limieten ligt… onder andere wat betreft het kankerrisico, celstress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, schade aan het voortplantingssysteem, leer- en geheugenproblemen en neurologische aandoeningen’.4

Dit alles was voldoende reden voor de American Cancer Society om het advies over mobieletelefoongebruik aan te passen, waarbij wordt aangeraden slechts korte tijd aaneen de mobiele telefoon vlakbij het hoofd of aan het oor te houden. De mobieletelefoonindustrie is hiervan niet zo zeker en wijst erop dat er sinds de lancering van mobiele telefoons geen toename is geconstateerd in het aantal gevallen van hersentumoren. Dit kan over het algemeen kloppen, maar niet voor een specifiek soort tumor genaamd glioblastoom – een van de dodelijkste vormen van kanker, waarbij de patiënten na de diagnose gemiddeld nog maar een jaar te leven hebben.5

Het komt erop neer dat er gewoon nog geen overeenstemming is. De wetenschappers die campagne voeren voor uitstel, doen een beroep op het ‘voorzorgsprincipe’: je laat de veiligheid van iets onafhankelijk onderzoeken voordat je er grote groepen mensen aan blootstelt. Gooi je dit voorzorgsprincipe echter overboord en is de geest eenmaal uit de fles, dan kun je niet meer terug.

-Bryan Hubbard-

Bescherm jezelf

U kunt een paar praktische stappen zetten om de radiofrequente straling in uw huis en de manier waarop die u beïnvloedt te beperken.
Zorg voor een goed immuunsysteem: Eet volop verse, biologische groenten en fruit, vermijd suiker en bewerkte voeding en dranken.
Meet het stralingsniveau: Gebruik een meter om te bepalen welke kamers het hoogste stralingsniveau hebben en gebruik speciale raambedekking en EMV-blokkerende verf op de muren.

Beperk het mobieletelefoongebruik in en rond het huis: Zet de telefoon ’s nachts uit, leg hem niet in de slaapkamer en gebruik EMV-blokkerende apparaten of een beschermd hoesje om de telefoon.

Zet de wifi-router uit: Als u geen wifi gebruikt, bijvoorbeeld als u gaat slapen, zet de router dan uit.

Vrouwen, kinderen (en bijen)

Hoewel men denkt dat zwangere vrouwen en kleine kinderen het meeste risico lopen door elektromagnetische straling, wijzen wetenschappers erop dat alle levende organismen er invloed van kunnen ondervinden.
En sommige wetenschappers beweren dat de straling van mobieletelefoontechnologie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het plotseling verdwijnen van honingbijen.

Hoewel sommigen zeggen dat dit door bestrijdingsmiddelen komt, denken onderzoekers van de Punjab University in India dat elektromagnetische straling verantwoordelijk is. Na blootstelling van de bijen aan de straling stelden zij vast dat het gedrag en de fysiologie van de bijen waren beïnvloed. Er trad onder andere een plotselinge stijging op van de niveaus van eiwitten, koolhydraten en lipiden. De wetenschappers denken dat dit een beschermingsreactie was.

De veranderingen traden alleen op bij de bijen die waren blootgesteld aan de straling (Toxicol Int, 2011; 18: 70–2).

Bronnen
1. Electromagn Biol Med, 2012; 31: 34–51
2. 5G appeal, www.5gappeal.eu
3. Pall ML. 5G: Great Risk for EU, US and International Health. May 17, 2018
4. International EMF Scientist Appeal: Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic Field Exposure. May 11, 2015; updated: January 1, 2019. www.emfscientist.org
5. J Environ Public Health, 2018; 2018: 7910754

Wilt u dit artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Andere artikelen van Bryan Hubbard

De medicijnen zijn heerlijk

Het Laatste woord: De illusie van de goochelaar

Het laatste woord; Is het beter om niets te voelen?

Het laatste woord

Artsen weten wel beter

Spierherstel het hele bewegen telt

Bij botbreuken ligt de focus vaak op herstel van het gewricht, zonder aandacht voor spierkrachtverlies. Maar als je noodgedwongen niet kunt bewegen, neemt de spiermassa razendsnel af. Gevolg: onnodig lang revalideren. Daar weet fervent hardloper Heidy van Beurden...

Vroeg kinderlijk trauma

Jaarlijks zijn 118.000 kinderen tot 18 jaar slachtoffer van vroegkinderlijk trauma. Het werkelijke aantal ligt veel en veel hoger. Veel gevallen blijven ongezien, onopgemerkt en onbehandeld. Met alle negatieve effecten van dien. Vooral trauma dat in de eerste zeven...

Uitgelezen: De helende kracht van de adem

Mijn boek De helende kracht van de adem biedt een grote verscheidenheid aan eenvoudige, directe en diepgaande oefeningen met de adem (Sanskriet: prana, Tibetaans: lung). Deze oefeningen kunnen het welzijn van lichaam, energie en geest op verschillende niveaus...

Bryan Hubbard avatar

Over de auteur

Bryan Hubbard studeerde filosofie aan de universiteit van Londen. Hij is de echtgenoot van Lynne McTaggart en samen zijn zij directeur van twee uitgeverijen, WDDTY Publishing Ltd en New Age Publishing Ltd. Hij is uitgever van het maandblad What Doctors Don’t Tell You. ( Het moederblad van Medisch Dossier)
Lees meer artikelen van Bryan Hubbard