12-01-2023

Meer kennis nodig gezondheidsrisico’s borstimplantaten

Sinds 1962 worden siliconen borstimplantaten (SBI’s) gebruikt. Dit gebeurt zowel voor reconstructie na borstverwijdering als voor cosmetische doeleinden. In Nederland krijgen 25.000 mensen jaarlijks SBI’s, in totaal hebben 200.000 Nederlanders borstimplantaten. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die ze hebben. Na meer dan een halve eeuw is de veiligheid van borstimplantaten helaas nog steeds een discussiepunt. Al in 1995 werd een oorzakelijk verband vastgesteld tussen implantaten en ziekte. Het RIVM stelt op de website desondanks dat wetenschappelijk onderzoek over het algemeen geen relatie tussen borstimplantaten en bepaalde ziekten uitwijst.[1]

De verzamelnaam ‘borstimplantaatziekte’ wordt gebruikt om de lichamelijke klachten en ziekten die gerelateerd zijn aan SBI’s te omschrijven. Borstimplantaatziekten zijn talrijk en omvatten zeer diverse klachten. Enkele voorbeelden zijn haaruitval, vermoeidheid en slaapstoornissen, hoofdpijn, hersenmist, prikkelbare darmsyndroom, chronische pijnklachten in het hele lichaam en auto-immuunziekten, zoals lupus en fibromyalgie. Bovendien geeft het RIVM aan dat de relatie tussen SBI’s en een vorm van lymfeklierkanker (BIA-ALCL: Breast Implant Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma) wetenschappelijk wordt ondersteund.[1]

Siliconen kunnen, als ze in ons lichaam terechtkomen, een immuunreactie triggeren en voor complicaties zorgen. Dit is de reden dat een Nederlands onderzoeksteam recent het bestaan van siliconengelbloeding en -migratie heeft onderzocht bij vrouwen die tussen 1986 en 2020 zijn geopereerd aan complicaties die verband hielden met SBI’s. Bij 99 procent van de vrouwen werd het lekken van siliconendeeltjes aangetroffen.[2] Bij 92,5 procent van de vrouwen werden ontstekingsreacties in het lichaam aangetoond. De onderzoekers stellen daarom dat patiënten, vóórdat de implantaten worden geplaatst, beter geïnformeerd moeten worden over de potentiële gevaren. Daarnaast adviseren zij verzekeraars om verwijdering van implantaten bij vrouwen die complicaties ervaren, te gaan vergoeden.

Het is duidelijk dat de kennis over mogelijke gezondheidsrisco’s uitgebreid moet worden zodat allesomvattende voorlichting over de gevolgen van SBI’s gegeven kan gaan worden. Het RIVM startte in 2021 een vierjarig onderzoeksprogramma om de gezondheidsklachten van vrouwen met SBI’s te evalueren. Rosaline McDonald is ervaringsdeskundige en beschrijft in haar boek ‘Blijf natuurlijk – je bent mooi zoals je bent’ actuele wetenschapsinzichten en een stapsgewijs herstelplan.

Bronnen:
1 https://www.igj.nl/onderwerpen/borstimplantaten/borstimplantaten-en-ziekten
2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34542618/

 

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.