Achtergehouden studies: hersenschade door pesticiden

Zweedse onderzoekers ontdekten recent dat er negen studies zijn achtergehouden voor Europese regelgevers. 1 Deze studies toonden allemaal een schadelijk effect van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) op de hersenontwikkeling.

Pesticiden worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen bijvoorbeeld onkruidoverwoekering en insectenvraat. 2 Omdat pesticiden gebruikt worden bij voedselproductie is dit een gevaarlijk speelveld. Pesticiden worden daarom streng gecontroleerd op veiligheid. In Europa dragen bedrijven zelf de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een pesticide veilig is. Ze leveren hun eigen testgegevens aan bij de autoriteiten, waarna deze een risicobeoordeling uitvoeren.

De Zweedse onderzoekers controleerden databases in de Verenigde Staten op studies naar een specifiek type neurotoxiciteit: chemisch geïnduceerde verstoringen van de hersenontwikkeling. In totaal ontving het Amerikaanse milieuagentschap EPA 35 studies die ook voor Europa van belang waren. In deze experimenten werden de nakomelingen van ratten die waren blootgesteld aan bepaalde bestrijdingsmiddelen, gedurende enkele weken gevolgd. De neurologische effecten van de blootstelling aan pesticiden zou zich in mensen vertalen naar verminderde aandacht of concentratie. De resultaten van de analyse toonden aan dat 26% van deze onderzoeken, ondanks wettelijke verplichtingen, niet bekend zijn gemaakt aan de regelgevende instanties van de Europese Unie (EU).

Volgens de onderzoekers is het de verantwoordelijkheid van de pesticiden-industrie om de veiligheid van hun producten te waarborgen en om alle uitgevoerde studies voor te leggen aan de regelgevende instanties van de EU. Want, als er geen volledige toegang tot alle uitgevoerde toxiciteitsonderzoeken is, kunnen de EU-autoriteiten geen betrouwbare veiligheidsevaluatie van pesticiden uitvoeren. En op die manier komen er bestrijdingsmiddelen op de markt, die er niet zouden moeten zijn. De onderzoekers pleiten daarnaast voor een omkering van het systeem. Veiligheidsstudies worden nu door bedrijven zelf gefinancierd bij commerciële laboratoria, welke druk kunnen ervaren van de producerende bedrijven. Volgens de onderzoekers zouden autoriteiten het onderzoek moeten aansturen.

Bronnen:
1 https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-023-00994-9
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/01/producenten-van-pesticiden-hielden-studies-naar-hersenschade-achter-a4166150?t=1686734741

Uit dezelfde categorie

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Livemuziek helpt het herstel na een operatie

Livemuziek aan het bed van een patiënt na een operatie in het ziekenhuis vermindert de pijn. Bovendien zorgt het voor minder angst en verbetert het algemeen welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek op de chirurgische afdeling van het UMC Groningen onder 35...

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...