Behandeling tegen bronchitis ineffectief

Behandeling tegen bronchitis ineffectief

Bronchodilatoren met epinefrine (adrenaline) worden regelmatig gebruikt voor baby’s die bronchitis hebben. Maar toen artsen in Brisbane hun ofwel epinefrine ofwel een placebo saline gaven, herstelden degenen die saline kregen net zo snel als degenen die het...
Hoe vermijden we dementie?

Hoe vermijden we dementie?

Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen van boven de 75 die actief blijven, veel minder kans maken dement te worden dan mensen die veel zitten en televisie kijken. Het gaat om activiteiten als bordspellen doen, lezen, kruiswoordraadsels oplossen, schrijven en aan...
Veroorzaken zwembaden astma?

Veroorzaken zwembaden astma?

Kinderastma kan het gevolg zijn van chloor in zwembaden. De meest voor de hand liggende boosdoener is stikstoftrichloride, een bijproduct van chloor en uiterst irriterend. Belgische onderzoekers troffen hoge concentraties long-specifieke proteïnen aan – een...
Geen sorry voor patiënten

Geen sorry voor patiënten

In een nieuw Amerikaans onderzoek is vastgesteld dat artsen inderdaad fouten maken. Volgens dat onderzoek is dat zelfs onvermijdelijk. Bij vergelijking van de antwoorden van artsen en patiënten die deelnamen aan het onderzoek, bleek dat de patiënten het...