Over de hoofdredactie

Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het Britse blad What Doctors Don’t Tell You, van de gezaghebbende medisch journaliste Lynne McTaggart. Medisch Dossier verschijnt 10 keer per jaar en biedt onafhankelijke informatie voor en over uw gezondheid. U kunt Medisch Dossier ontvangen via een abonnement, of een los exemplaar in de winkel kopen.

De eerste uitgave van What Doctors Dont Tell You (WDDTY) verscheen eind 1989, ontstaan uit een gevoel van onmacht en frustratie over de reguliere geneeskunde en de wens om anderen te vertellen over de tekortkomingen en risico’s ervan. WDDTY is opgericht door medisch journaliste Lynne McTaggart en haar man - en journalist - Bryan Hubbard, nadat McTaggart een ware odyssey langs alle denkbare reguliere en alternatieve therapieën afgelegd had om een oplossing te vinden voor de mysterieuze ziekte waaraan ze leed. Ze stuitte op of onderging behandelingen die niet werkten of gevaarlijk bleken te zijn.

Voordat McTaggart WDDTY lanceerde, werkte ze nauw samen met de Amerikaanse arts Robert Mendelsohn – een van de eerste artsen die gangbare medische behandelingen kritisch onder de loep nam. Inmiddels is WDDTY uitgegroeid tot een van ‘s werelds beste nieuwsbrieven op het gebied van gezondheid.

WDDTY en Medisch Dossier ontvangen geen subsidies of andere financiële steun van overheid of bedrijfsleven, maar zijn voor hun inkomsten volledig afhankelijk van de vele duizenden abonnees wereldwijd.

De informatie in WDDTY en MD is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en er wordt alleen gebruik maakt van hoogwaardige bronnen, met als doel de gezondheid en kwaliteit van leven van de lezer te verbeteren. Alle informatie die Medisch Dossier heeft gepubliceerd sinds 2000 is te vinden in ons digitale archief. [ga hier naar het archief]

Medisch Dossier is een informatiebron voor uw gezondheid, geen medisch instituut. Daarom kunnen we geen adviezen geven over specifieke gezondheidsproblemen, ziekten of behandelingen. Wel geven we algemene informatie die u mogelijk kan helpen de juiste behandeling te vinden. Start, stop of wijzig nooit een behandeling zonder eerst uw arts te raadplegen.

 

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.