Extra echo’s bij zwangere vrouwen met een laag risico niet altijd nodig

Categorieën: Maatschappij

In 2010 kende Nederland binnen Europa een relatief hoge babysterfte. Gedacht werd dat dit mogelijk werd veroorzaakt door niet-gesignaleerde groeivertragingen tijdens de zwangerschap. Daarom werd in 2013 gestart met het IRIS-programma (voluit: Intra uterine growth restriction Risk Selection Study). Deze studie is onlangs afgerond. In totaal hebben ruim 13.000 vrouwen aan de IRIS-studie meegedaan.

Twee extra echo’s

Zwangere vrouwen krijgen gewoonlijk standaard twee echo’s aangeboden: één termijnecho bij 10 weken en nog een rond de 20 weken om eventuele afwijkingen bij het kind op te sporen. In de IRIS-studie kreeg de helft van de zwangere vrouwen met weinig risico’s op complicaties in het derde trimester van hun zwangerschap twee extra echo’s; één tussen 28 en 30 weken en één tussen 34 en 36 weken.

Controlegroep

Veel zwangere vrouwen krijgen al extra echo’s als de verloskundige daarvoor een reden heeft of omdat de moeder het kindje bijvoorbeeld niet goed voelt bewegen. Uiteindelijk kreeg ook 59% van de vrouwen in de controlegroep om allerlei medische redenen een of méér extra echo’s in het derde trimester. De resterende vrouwen kregen geen extra echo’s.

Groeivertraging

In de interventiegroep werden 556 kleine baby’s geboren. Bij 32% hiervan werd tijdens de zwangerschap al groeivertraging voorspeld. In de controlegroep waren 407 baby’s klein bij de geboorte en bij 19% hiervan werd dit tijdens de zwangerschap al vermoed. Daarnaast waren er in beide groepen baby’s bij de geboorte niet klein, terwijl dit wel de verwachting was.

Niet meer gezonde baby’s

Het verschil in gezondheid bij de geboorte tussen kinderen uit de interventiegroep en de controlegroep bleek minimaal te zijn. Het percentage kinderen met ernstige gezondheidsproblemen was respectievelijk 1,7% en 1,8%. Dit verschil is statistisch niet significant en daarom zijn extra echo’s volgens de onderzoekers geen geschikte strategie om het aantal baby’s met ernstige gezondheidsproblemen bij de geboorte te verminderen.

Gezonde leefstijl

De onderzoekers menen wel dat het qua preventie goed zou zijn om een gezonde leefstijl te stimuleren. Van de zwangere vrouwen die meededen aan de IRIS-studie rookte 14%, dronk 24% weleens alcohol en gebruikte 1% weleens drugs. Dat zijn allemaal bewezen risicofactoren voor de baby.

BMJ. 2019 Oct 15;367:l5517