Borstkanker bij mannen onderbelicht

Categorieën: Medicijnen

Borstkanker bij mannen komt relatief zeldzaam voor. Om deze reden is er ook maar weinig onderzoek naar gedaan. Een nieuwe Amerikaanse studie van onderzoekers van de Mayo Clinic in Rochester probeert deze kloof te dichten.

De behandeling van borstkanker is in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd volgens de onderzoekers. Onduidelijk is echter of deze vooruitgang ook wordt gebruikt in de behandeling van borstkanker bij mannen. Om dit te onderzoeken, analyseerden de wetenschappers over een periode van 10 jaar de gegevens van mannen gediagnosticeerd met fase 1 – 3 borstkanker. In totaal omvatte de studie gegevens van 10.873 mannen. De gemiddelde leeftijd was 64 jaar.

De onderzoekers constateerden dat over deze periode het aantal keren dat werd besloten tot een totale mastectomie en een preventieve mastectomie gestaag toenam. Ook werd vaker een anti-oestrogeentherapie toegepast.

Prognoses

De onderzoeker ontdekten echter ook dat de prognose voor zwarte mannen, oudere patiënten, individuen met chronisch gezondheidsproblemen anders dan borstkanker, en patiënten met een vergevorderde tumor slechter was. Omgekeerd was het vooruitzicht beter voor mannen met een hoog inkomen en voor mannen die werden behandeld met een progesteronreceptor, stralingstherapie, anti-oestrogeentherapie of chemotherapie.

Beperkingen

De studie kende ook enkele beperkingen volgens de onderzoekers. Zo hadden zij geen toegang tot de namen van de geneesmiddelen die artsen hadden voorgeschreven en konden zij niet altijd nagaan of de kanker na de behandeling terugkeerde.

Als de grootste studie naar borstkanker bij mannen hopen de onderzoekers wel dat hun bevindingen behandelend artsen ondersteunen en deze rekening houden met risico’s die ontstaan door ethniciteit, leeftijd of status. Ze hopen ook dat het toekomstig onderzoek naar deze weinig begrepen ziekte stimuleert.

Bron: Cancer. 2019 Oct 7