Betere zorg door minder behandelingen

Categorieën: Maatschappij

Als we het over zorg hebben gaat het al snel over de kwaliteit en de kosten die ermee gepaard gaan. Uit onderzoek blijkt dat het terugdringen van behandelingen niet afdoet aan zorgkwaliteit, maar juist resulteert in betere zorg. Ook verlaagt het de zorgkosten met miljoenen euro’s.

Het terugdringen van behandelingen in de zorg maakt deel uit van een nationaal onderzoeksprogramma, gecoördineerd door de universitair medische centra. Hierbij gaat het om het terugdringen van niet-gepaste zorg. Dit is zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Niet-gepaste zorg belast de patiënt onnodig, neemt vaak risico’s met zich mee en kost geld. Dit alles ten koste van de zorgkwaliteit. Tijdens het onderzoek werden niet-gepaste laboratoriumtesten, medicijnen, urinekatheters, controles na sommige vormen van kanker en kijkoperaties in knie en maag teruggedrongen.

Minder behandelingen

Ruim 200 huisartsen, 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra namen deel aan het nationaal onderzoeksprogramma. Met simpele aanpassingen is niet-gepaste zorg terug te dringen. Door meer patiëntinformatie, scholing en feedback te geven, brachten 26 huisartsenpraktijken het aantal vitaminebepalingen met twintig procent terug. Ook zag na het verstrekken van een e-learning over maagklachten 76 procent van de doorverwezen patiënten af van een kijkoperatie. In zeven ziekenhuizen werd het niet-gepaste gebruik van urinekatheters met een kwart verminderd dankzij feedback en scholing.

Betere zorg

Om niet-gepaste zorg terug te dringen en een hogere zorgkwaliteit te krijgen, is inzet van zowel zorgverleners als patiënten nodig. Belangrijke redenen waarom het moeilijk is om niet-gepaste zorg terug te dringen zijn het gebrek aan samenwerking tussen zorgverleners, het gebrek aan tijd voor de patiënt, verwachtingen van de patiënt en het doorbreken van routines.

Het onderzoeksprogramma is nog niet afgerond en gaat de komende jaren door met het terugdringen van niet-gepaste zorg. Bewustwording onder zorgverleners en patiënten speelt hierbij een grote rol.

Bron: Onderzoeksrapport Doen of Laten