Huisartsen registreren alcoholmisbruik onvoldoende

Categorieën: Maatschappij

Huisartsen registreren naar schatting minder dan één procent van de patiënten die kampen met een alcoholprobleem in het huisartseninformatiesysteem. Promovenda Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM) deed onderzoek naar het registratiegedrag van Nederlandse huisartsen.

Grote gevolgen voor de volksgezondheid

261 van de 2349 patiënten, scoorden na het invullen van een gevalideerde vragenlijst positief op een stoornis omtrent het gebruik van alcohol. Echter bleek dat maar één patiënt als zodanig geregistreerd stond in het huisartseninformatiesysteem. Volgens Abidi kan dit grote gevolgen voor de volksgezondheid hebben. Zo’n tien procent van de Nederlandse bevolking heeft namelijk een problematische relatie met alcohol. ‘Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen zorgverleners, met alle risico’s van dien. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol.’

Alcoholmisbruik herkennen

De lage registratiegraad is volgens Abidi grotendeels te verklaren omdat het alcoholmisbruik vaak niet wordt herkend door huisartsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft hier echter wel de zogenoemde NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik voor opgesteld. Volgens Abidi zou de lage registratiegraad ook komen door werkdruk. ‘Maar tijdsdruk is relatief. Ik heb eerder het idee dat een open gesprek over het alcoholgebruik van patiënten nog wat in de taboesfeer zit.’

Alcoholgebruik verminderen

Huisartsen kunnen bij deze problematiek een belangrijke rol vervullen. ‘Daarom wordt er in de huisartsopleiding ook aandacht besteed aan de signalering van problematisch alcoholgebruik door patiënten, hoe dat bespreekbaar te maken en patiënten handvatten aan te reiken hoe zij het alcoholgebruik kunnen verminderen,’ vertelt coauteur Marjan van den Akker, universitair hoofddocent Huisartsengeneeskunde aan de UM. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Medical Research and Opinion.

Bron: Curr Med Res Opin. 2018 Mar;34(3):567-572.
 

Tags
farmaceutische industrie, verslaving