Astma; elke adem telt

Astma wordt gezien als iets waarmee kinderen eenvoudigweg ‘geboren’ worden. Maar er zijn indirecte aanwijzingen dat astma een aandoening is die door de omgeving wordt veroorzaakt en te maken heeft met antibiotica en een heel scala van chemische stoffen in industrieel geproduceerde kindervoeding.Astma is de meest voorkomende ziekte bij kinderen. In Nederland heeft 4 tot 7 procent van alle kinderen tot twaalf jaar last van astma.1 In Engeland krijgt één op de tien kinderen de diagnose astma; in Australië schat men dat één op de acht kinderen onder twaalf jaar en één op de vier kinderen beneden zes jaar astmatisch is.Dit onevenredig hoge aantal kinderen met astmaklachten onder de zestien doet vermoeden dat de ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
Lisa Landymore-Lim, antibiotica, chemische stoffen allergie